Joan edukira

  Gune babestuen erregistroa

   

  EAEko Plan Hidrologikoan dagoen Gune Babestuen Erregistroan aurki daitezke ur ingurunearen barnean babestutako guneak, europar araudia eta arloko beste araudi batzuei jarraiki.

  1. Hiri-hornidurarako ur-harguneak: batez besteko gutxienez 10 metro kubikoko emaria dutenak edo 50 pertsona baino gehiago hornitzen dutenak. 1/2006 Uren Legearen 32. Artikuluan ezarritakoa betetzeko asmoarekin, Planaren lehenengo mugarrira begira 10 biztanle baino gehiago hornitzen dituzten ur-hartuneak sartuko dira. Aipatutako ur-hargune horien kopuruan eta kalitatean eman daitezkeen kalteak saiheste aldera inguruan babeste edo zaintza eremua ezarriko da.
  2. Etorkizunera begira hiri-hornidurarako ur-harguneak izan daitezkenak: puntu horretarako 1. atalean zehazten diren gutxieneko emari edo  hornitutako gutxieneko biztanle kopurua betetzen dutenak.
  3. Ekonomiaren ikuspuntutik garrantzitsutzat hartzen diren ur-espezieen babes-eremuak.
  4. Aisialdirako ur masak, bainurako urak barne.
  5. Eremu kalteberak ura nekazaritzatik eratorritako nitratoekin kutsatzeko arriskuan dauden eremuetatik babesteko arauei jarraiki.
  6. Eremu sentikorrak hiriko hondakin-urak tratatzeko arauei jarraiki .
  7. Habitat edo espezieen babeserako eremuak. Hauen babeserako ezinbestekoa izango da uraren egoera mantentzea edo hobetzea (LIC, ZEPA, ZEC, Natura 2000 Sareko Babestutako Eremuen barne daudenak).
  8. Ur mineralak eta termalak babesteko perimetroak haien berariazko araudia jarraituz onartuak.
  9. Ibai-erreserba naturala horrela izandatuak haien egoera ekologikoa oso ona delako eta gizakiaren esku-hartzea ez delako existitzen edo oso urria delako.
  10. Hezeguneak honako hauengatik aukeratuak: IEZH sartzeko izendatuak izan direlako edo Ramsar hitzarmenaren zerrendan daudelako.
  11. Babes Bereziko Eremuak:
  • Natura edo ingurunearekiko interesa duten ibai eremuak Horrela ulertzen dira bereziki bitxiak diren tarteak eta ondorioz babes berezia behar dutenak
  • Babes bereziko hezeguneak: beste hezegune batzuk  haien interesarengatik aukeratuak izan direnak baina ez daudenak IEZH sartzeko izendatuak edo Ramsar hitzarmenaren zerrendan daudelako.          
  • Beste babes modu batzuk
  • Mehatxatuta dauden espezieentzako Interes Bereziko Eremu batzuk (ingurune urtarrarekin harremana dutenak)
  1. Hornidurarako Lehentasunezko erabilererarako eremuak