Joan edukira

Hidrologia Plangintza

Plan hidrologikoak herri-administrazioen ur-politikaren orientabide eta jarraibide orokorrak dira, denbora-esparru jakin batean, eta jabari publikoa kudeatzeko ezinbesteko araudia ezartzen dute. Horietan, uraren egoera aztertzen da, aplikatu beharreko helburu orokorrak finkatzen dira eta helburu horiek lortzeko neurri zehatzak proposatzen dira. Plangintza hidrologikoa uholde-arriskua kudeatzeko planekin batera egin behar da.

Euskal Autonomia Erkidegoa hiru eskumen-eremutan banatzen da plangintza hidrologikoaren arloan:

Euskal Autonomia Erkidegoko demarkazioen mapa

  • URAk Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik igarotzen diren arroetan esku hartzen du.
  • Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak (KKH) autonomia-erkidego bat baino gehiago zeharkatzen duten eta Kantauri itsasoan itsasoratzen diren arroetan gauzatzen du lehia. Horrek Bidasoa, Urumea, Oria, Nerbioi, Ibaizabal, Kadagua, Agüera eta Karrantza ibaiei eragiten die.
  • Ebroko Konfederazio Hidrografikoak (che), bestalde, eskumena du erkidego bat baino gehiago zeharkatzen duten eta Ebro ibaian itsasoratzen diren arroetan, hala nola Omecillo, Baias, Zadorra, Inglares, Araia, Ega eta Errioxa ibaietan.

Plangintza-eremu horietako bakoitzak bere Plan Hidrologikoa du:

Parte hartze publikoa

Plan hidrologiko horiek sei urtean behin berrikusi eta eguneratzen dira. Urak hiru planetan parte hartzen eta laguntzen badu ere, parte-hartze aktiboagoa du Kantauri Ekialdeko Demarkazioaren Plan Hidrologikoan, KKHrekin batera. Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero.

Azken aldaketako data: