Joan edukira

  Informazio publikoaren fasean dauden izapideak

  EHAA

  Aldizkari Zª

  Argitaratze data

  Izenburua

  PDF

  125 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/6/26 IRAGARKIA, Oiartzun udalerrian (Gipuzkoa), uren aprobetxamendu baten administrazio-emakidaren ebazpena argitaratzeko dena. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/06/2403072e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  125 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/6/26 IRAGARKIA, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Unanuekoa SLk Donostiako (Gipuzkoa) 4. poligonoko 36. partzelan dagoen Errekatxo/Iturritxo ibilguaren azaleko ur publikoak ureztatzeko eskatu duen 8.080 m3/urteko uraren emakida-espedientea. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/06/2403073e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  125 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/6/26 IRAGARKIA, ura aprobetxatzeko eskubidea azkentzeari buruzkoa. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/06/2403074e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  125 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/6/26 iRAGARKIA, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita honako obra-espediente hau: Txalon erreka ekialdea 10. sektoreko 10.1 San Martin egikaritze-unitatea urbanizatzeko proiektuko obren eraginpean dagoen Azkoitia-Azpeitia izeneko goi-presioko gasbidearen zati bat aldatzeko obrak, Txalon errekaren bi ertzetako zaintza eremuan eta horren gaineko bidegurutzean Azkoitiko udalerrian (Gipuzkoa). https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/06/2403075e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  126 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/6/27 IRAGARKIA, ura aprobetxatzeko eskubidea amaitzeko dena. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/06/2403104e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  126 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/6/27 IRAGARKIA, Aia udalerrian (Gipuzkoa) Giortza errekako ureztaketarako eta abeltzaintzarako ur-aprobetxamendurako emakida eskaeraren espedientea jendaurrean jartzeko dena. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/06/2403105e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  128 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/01 IRAGARKIA, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Oiartzungo Udalerrian (Gipuzkoa), Arritxuloko aterpetxean energia elektrikoa sortzeko, Tornolako errekako ur-aprobetxamendurako administrazio-emakidaren eskaera espedientea. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/07/2403169e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  128 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/01 IRAGARKIA, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Hondarribia udalerrian (Gipuzkoa), Jaizkibel mendian dagoen DJH/1 zundaketako 434,35 m3/urteko ur etxeko erabilerarako eta abeltzaintzarako aprobetxatzeko administrazio-emakidaren espedientea. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/07/2403170e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  132 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/05 IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziarena, E. Erdhart y Cía, S.A. enpresaren itsas-lehorreko jabari publikora isurtzeko baimen-espedientea jendaurrean jartzeko dena. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/07/2403289e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  136 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/15 RAGARKIA, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Berangoko (Bizkaia) udalerrian industria-erabileretarako lurpeko urak ikertzeko eta lehendik dagoen zundaketa bat zigilatzeko baimen-espedientea. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/07/2403389e.pdf
  138 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/15 IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren 2024ko uztailaren 4ko Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, indarrik gabe uzten da 2023ko abenduaren 18ko Ebazpena, «Debabarreneko saneamendu-proiektua Elgoibar eta Mendaro arteko tartean» hasieran onartu eta jendaurrean jarri zuena. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/07/2403455e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  139 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/16 IRAGARKIA, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita BI-633 errepidea Markina-Xemeinetik Etxebarrira doan BI-2636 errepidearekin lotzeko bidearen proiektuaren ingurumen-inpaktuaren adierazpenean ezarritako konpentsazio-neurrien gaineko espedientea. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/07/2403474e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  139 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/16 IRAGARKIA, Ezkio-Itsaso udalerrian (Gipuzkoa) uren aprobetxamendu baten administrazio-emakidaren ebazpena argitaratzeko dena. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/07/2403475e.pdf (leiho berri batean irekitzen da)

  EAO

       

  Aldizkari Zª

  Argitaratze data

  Izenburua

  PDF

  153 (leiho berri batean irekitzen da) 

  2024/6/25

  IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziarena, Hierros Riezu SA enpresak Jabari Publiko Hidraulikora isurtzeko baimenaren espedientea jendaurrean jartzeko dena. https://boe.es/boe/dias/2024/06/25/pdfs/BOE-B-2024-23882.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  154 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/6/26 IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziarena, Arrigorriagako udalerrian (Bizkaia) isurketak egiteko baimen-eskaera jendaurrean jartzeko dena. https://boe.es/boe/dias/2024/06/26/pdfs/BOE-B-2024-23978.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  154 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/6/26 IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziarena, Grup Supeco Maxor SL enpresak Jabari Publiko Hidraulikora isurtzeko baimenaren espedientea jendaurrean jartzeko dena. https://boe.es/boe/dias/2024/06/26/pdfs/BOE-B-2024-23977.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  159 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/02
  IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziarena, Aiarako udalerrian (Araba) baimen-eskaera bat jendaurrean jartzeko dena.
  https://boe.es/boe/dias/2024/07/02/pdfs/BOE-B-2024-24862.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  164 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/08
  IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziarena, Probisa Productos Bituminosos SL enpresak jabari publiko hidraulikora isurtzeko baimenaren espedientea jendaurrean jartzeko dena.
  https://boe.es/boe/dias/2024/07/08/pdfs/BOE-B-2024-25786.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  166 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/10
  IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziarena, Lemoako (Bizkaia) udalerrian baimen-eskaera bat jendaurrean jartzeko dena.
  https://boe.es/boe/dias/2024/07/10/pdfs/BOE-B-2024-26037.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  167 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/11
  IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziarena, Gordexola (Bizkaia) udalerrian baimen-eskaera bat jendaurrean jartzeko dena.
  https://boe.es/boe/dias/2024/07/11/pdfs/BOE-B-2024-26152.pdf (leiho berri batean irekitzen da)
  170 (leiho berri batean irekitzen da) 2024/07/15
  IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziarena, Aiarako udalerrian (Araba) baimen-eskaera bat jendaurrean jartzeko dena.
  https://boe.es/boe/dias/2024/07/15/pdfs/BOE-B-2024-26502.pdf (leiho berri batean irekitzen da)

  Azken aldaketako data: