Joan edukira

  Euskal Autonomia Erkidego barneko laku eta hezeguneetan fitoplanktonaren biobolumenaren ebaluazioa eta erreferentziazko baldintzak zehaztea

  Xehetasunak

  Laku eta hezeguneen egoera ekologikoa aztertzeko adierazle biologikoen artean fitoplanktonaren konposaketa, kopurua eta biomasa dago (2000/60/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, urriaren 23koa, uren politikaren esparruko Europar Erkidegoko jardun-esparrua ezartzen duena; V. Eranskina)

  Laku eta hezeguneen egoera ekologikoa ebaluatzeko eta fitoplanktonaren guztirako biobolumenaren inguruan, azterlan honek honako helburu hauek ditu:

  ?Erreferentziako baldintzak eta egoera ekologiko mailen artean mugako balioak ezarri.

  ? Euskal Autonomia Erkidego barneko laku eta hezeguneen egoera aztertu 2001-2012 ziklo hidrologikoetarako.

  ? Fitoplanktoraren biobolumena kalkulatzeko datu bibliografikoak erabiltzearen egokitasuna aztertu.

  Euskal Autonomia Erkidego barneko laku eta hezeguneetan fitoplanktonaren biobolumenaren ebaluazioa eta erreferentziazko baldintzak zehaztea (Pdf 5,29 Mb)