Joan edukira

  Erakunde hornitzaileentzako informazioa

  OHARRA: Eredu guztiekin batera URA 001. “Eskaera eta agiriak bidaltzea” dokumentua bidali behar da.

  URA-001 (PDF, 1 MB) Eskaera eta agiriak bidaltzea

  URA-100 (PDF, 1 MB) Erakunde hornitzaileetako abonatuentzako salbuespen eta hobarien eskaera

  URA-200 (PDF, 1 MB) Uraren aprobetxamenduak. Hasierako adierazpena eta salbuespen eta hobarietarako eskaera. Inprimakia betetzeko gida (PDF, 357 KB) .

  URA-220 (PDF, 1 MB) Erakunde hornitzaileentzako hasierako adierazpena salbuespen eta hobarien eskaera I Eranskina URA-220 (PDF, 114 KB) II Eranskina URA-220 (PDF, 400 KB) . Inprimakia betetzeko gida URA-220 (PDF, 1 MB)   

  URA-300 (PDF, 664 KB) Ordaindu gabeko zenbatekoen adierazpena  

  URA-320 (PDF, 903 KB)  Jasotako zenbatekoen sei hileko adierazpena   

  URA-330 (PDF, 978 KB)  Jasotako zenbatekoen urteko adierazpena . Inprimakia betetzeko gida URA-330 (PDF, 604 KB) 

  URA-340 (PDF, 754 KB) Borondatezko alditik kanpo jasotako zenbatekoen adierazpena  . Inprimakia betetzeko gida (PDF, 233 KB)  

  URA-400 (PDF, 910 KB)  Zenbatespen objektiboko sistema ezartzeko eskaera   

  URA-510 (PDF, 907 KB)  Erakunde hornitzaileentzako autolikidazioa  . I Eranskina URA-510 (PDF, 483 KB) . II Eranskina URA-510 (PDF, 870 KB) .  Inprimakia betetzeko gida URA-510 (PDF, 777 KB)   

  URA-520 (PDF, 740 KB)  Uraren aprobetxamenduak. Urteko autolikidazioa . I Eranskina URA-520 (PDF, 459 KB) , II Eranskina URA-520 (PDF, 636 KB) . Inprimakia betetzeko gida URA-520 (PDF 394 KB)  

  Ur aprobetxamenduen erabiltzaile zuzena ez izatearen adierazpena (PDF, 19 KB)  

  Uraren kanonaren kontzeptupean  egingo diren diru-sarrerak hurrengo kontu korrontean egingo da: 

  Laboral Kutxa:IBAN *KONTU Zª
   ES203035 0012 79 0120120000

  *Laboral Kutxako BIC Kodea: CLPEES2MXXX

  Nora bidali behar dira agiriak?

  Ondorengoak dira Uraren Kanonari dagokion dokumentazioa aurkezteko bideak:

  • Posta bidalketa: Dokumentazioa Uraren Euskal Agentziara bidaliko da, ondorengo helbidean kokatuta dagoena:

  Orio kalea 1-3

  01010 Vitoria-Gasteiz, Araba

  CANON DEL AGUA / URAREN KANONA adierazi

  NAN elektronikoa edo Izenpe txartela izatea beharrezkoa da, baita txartel irakurgailua ere.

  Oharra: Ezin da Uraren Kanonari dagokion dokumentazioa fax edo e-mail bidez aurkeztu.

  Nola aurkeztu eta bidali behar dira eskaera-orriak?

  001 eredua aurrean dela jarriko dira guztiak. Eredu horretan agertzen dira enpresaren administrazio-datuak, eta administrazioak jarriko dio dagokion erreferentzia. Eredu bakoitzarekin, beharrezko agiriak aurkeztuko dira. Kontagailu bat baino gehiago badago, kontagailu bakoitzeko eredu bat bete beharko da. Dokumentazioa bide telematikoz edo posta arrunta bidez soilik bidali daiteke, inolaz ere faxez edo e-mail bidez.

  Zerbitzuen sektoreak eska ditzake hobariak? Kontsulta gehienak ileapaindegi eta aroztegietatik egin dira.

  Salbuespen eta hobariak eskuratzeko kasuak azaroaren 4ko 181/2008 Dekretuko 5 eta 6. artikuluetan daude ezarrita. Hau da, hor ezarrita dauden baldintzak betetzen ez badira, ezingo dira eskuratu. Industriako eta nekazaritza eta abeltzaintzako sektoreei eta zenbait erabilera publikori dagozkie salbuespen eta hobariak.
  Industriako sektorearen hobariak lortzeko, ezinbestean, 2009ko EJSNko 05 eta 43 ataletan egon behar dute jarduerek, eta hori egiaztatzen duten agiriak eduki behar dira; eskuragarri dauden teknikarik onenak erabili behar dira, edo ziurtagiria eduki: EKOSKANen ziurtagiria edo ingurumen-kudeaketaren ziurtagiria (Europako Batasuneko EMAS Araudian ezarritakoaren arabera edo ISO 14001 sistemaren arabera).

  Nola lor daiteke % 90eko hobaria, industria-erabileren kasuan?

  Hobari hori % 70aren eskubidea baino handiagoa da; beraz, % 70eko hobariaren baldintzak bete behar ditu aldez aurretik. Eskaerarekin batera, agiriak aurkeztu behar dira: industrian uraren kontsumoa murrizteko aldaketak egin dituzten enpresek idatzitako memoriak izango dira, eta Agentziak balioesteko modukoak. Neurri horiek egungoak izan daitezke, edo historikoak izan daitezke, eta ekoizpen-maila bera mantenduta kontsumoek izan duten bilakaera egiaztatuta.

  Zer agiri aurkeztu behar dituzte aprobetxamendu hidroelektrikoek?

  URA 001 eta URA 200 ereduak betetzeaz gain, honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte:

  Emakidaren kopia; instalazioaren planoak, harguneen eta isurien puntuen koordenatuak zehaztuta; eta ibilguaren argazkiak, hargunean, isuriaren puntuan eta elektrizitatea sortzeko instalazioan bertan.

  Suteetan erabilitako ura ordaindu egin behar da?

  Dekretuaren 5.3 artikuluan dago ezarrita suteetan erabilitako ura salbuetsita dagoela.
  Salbuespen hori eskatzeko eta gauzatzeko, 7.3 artikuluan, hau azaltzen da: "Ura suteak itzaltzeko lanetan erabiltzen den kasuetan (...), ezarritako salbuespenak, behar bezala justifikatuta, hornikuntzak edo aprobetxamenduak fakturatzen diren unean ezarriko dira". Alde horretatik, suteetarako harguneetan egindako kontsumoak suteak itzaltzeko ez direnean, kanona ordaindu beharko da.

  Ur hori erabiltzea beharrezkoa denean, zenbat erabili den adieraziko da, dagokion salbuespena ezartzeko.

  Uraren Euskal Agentziak, homologatzen ditu kontagailuak?

  Agentziak ez ditu homologatzen kontagailuak. Kontagailuek ezarrita dauden arauak bete behar dituzte: kontagailuen sailkapena ezartzen duen 1988ko abenduaren 28ko MA eta sailkapen hori aldatu eta horren ordez R koefizientea ezartzen duen 889/2006 EDa.

  Zer dira etxeko erabilerak?

  Ura etxean erabiltzean egiten diren kontsumoak bakarrik: horretan ez da sartzen igerilekuetako ura eta lorategiak, baratzeak edo lursailak ureztatzeko erabiltzen dena.
  Erabilera konbinatu horiek salbuesteko, Dekretuko bigarren xedapen iragankorra bete beharko da.

  Erakunde hornitzaile txikiek, Arabako administrazio-batzarrak kasu, nahitaez sartu behar dute uraren kanona uraren fakturetan?

  Bai. ACOArekin ari gara elkarlanean, denentzako programa bat egin eta kobrantza horiek erakunde guztietan era berean kudeatzeko.

  Etxeko erabilerak ordaindu egiten dira?

  Salbuespen orokorra ezarri da erabilera horientzat, eta erakunde hornitzaileek ez daukate ur horren kontsumoa ordainagirian sartu beharrik; beraz, subjektu pasiboek ez dute ordaindu behar.

  Erabilera konbinatuen kasuan, salbuespen hori ez da ezarriko: igerilekudun etxebizitzak, ureztatzen diren lursailak edo baratzeak... Kasu horietan, egiaztatu egin beharko da Dekretuko bigarren xedapen iragankorrean ezarritako baldintzak betetzen diren.

  Eskola, ikastola eta gainerako ikastetxeek, ikasle-egoitzek, etab. eska dezakete dekretuan ezarritako hobaririk?

  Eskola, ikastola, ikastetxe edo egoitza izateagatik ez, baina bai 181/2008 Dekretuan adierazitako kasuren batean baldin badaude. Adibidez: publikoak diren zentroek, parke, iturri edo kirol-instalazio publikoak badituzte.

  Zeintzuk dira teknikarik onenak, % 70eko hobaria lortzeko Dekretuan ezartzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko?

  Uztailaren 1eko 16/2002 IPPC Legeko 3. artikuluaren arabera ?"definizioak"?, honako hauek dira

  ñ) "Eskuragarri dauden Teknikarik onenak": jardueren eta horien ustiapen-moduen garapen-fase eraginkorrena eta aurreratuena. Teknika horiek beren gaitasuna erakutsi behar dute, isuriak egitea eta ingurumenean eta pertsonen osasunean ondorio kaltegarriak izatea ekidingo duten edo, hori ezin denean, gutxituko duten mugako balioen oinarri izateko. Horiek zehazteko, Lege horren 4. eranskinean zerrendatutako alderdiak hartu behar dira aintzat.

  05etik 43ra arteko multzoetan sailkatuta dagoen enpresa batek, bere arloko teknikarik onenak erabiltzen baditu eta ingurumen-kudeaketako ziurtagiriak edo EKOSCAN ziurtagiria ez badauzka, eska dezake hobaria?

  Teknikarik onenen kontzeptua kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateratuaren uztailaren 1eko 16/2002 IPPC Legean dago zehaztuta.

  Lege horren arabera, arlo horretako BAT agiria eduki beharko da, Eskuragarri dauden Teknikarik Onenen baldintza betetzen dela egiaztatzeko.

  Eska dezake % 70eko hobaria ISO 9001 agiria duen enpresa batek?

  Ezin du. Eskuragarri dauden Teknikarik Onenak erabiltzen dituela egiaztatu behar du BAT agiriarekin, ingurumen-kudeaketako ziurtagiri batekin (Europako Batasuneko EMAS Araudian edo ISO 14001 sisteman ezarri bezala) edo EKOSCAN agiriarekin.

  Non daude araututa 2009ko EJSNko 05etik 43rako multzoak?

  2009ko Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala onartzen duen apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretuan.

  Zer eredu aurkeztu behar dituzte enpresek hobariak eskatzeko, erakunde hornitzaileen horniduraz gain beren baliabideak dituztenean, lurrazaleko edo lurrazpiko uraren aprobetxamenduetatik hartuta?

  URA 001 eredua aurkeztu behar dute, eta horrekin batera, URA 100 eredua erakunde hornitzailearen uretik egindako kontsumoetarako eta URA 200 eredua beren baliabideen kontsumoetarako, kontsumo bakoitza dagokion kontagailuan neurtuta. Lehen kasuan, erakunde hornitzaileak Uraren Euskal Agentziaren ebazpena jasotzen duenean, dagokion hobaria ezarriko da hurrengo fakturazio-aldian. Bigarren kasuan, 2010eko urtarrilean kitapena aurkeztuko du enpresak, eta Agentziari ordainduko dio.

  Zuzenean neurtzeko sistemarik ez badago, balioespen objektiboaren sistema erabili ahal izango da: URA 400 eredua.

  Industria-pabiloien jabeen erkidegoetan, erakunde hornitzaileak, adibidez AMVISA-k, irakurtzen duen kontagailu nagusi bat dagoenean, eta gero enpresa bakoitzak bere kontagailua duenean, eska dezake enpresa bakoitzak bere hobaria bere kontsumoen arabera?

  Lehenik eta behin, erakunde hornitzaile gisa alta emateko eskatu beharko dio jabeen erkidegoak Uraren Euskal Agentziari, eta AMVISA-ri jakinarazi. AMVISA-k jabeen erkidegoari kobratuko dio altako ura, eta erkidegoaren betebeharra izango da enpresen banakako kontagailuak irakurri eta uraren kanona kobratzea. Hobariak dagozkiela uste duten industriek banaka eskatu ahal izango dituzte, Uraren Euskal Agentzian URA 001 eta URA 100 ereduak aurkeztuta. Agentziak emango du erabakia, eta enpresari eta erakunde hornitzaileari (hots, jabeen erkidegoari) jakinaraziko die ebazpena.

  Edonola ere, erkidegoa erakunde hornitzaile bilakatzeko adierazpena egiten ez den bitartean, "AMVISA"-k edo dagokion erakunde hornitzaileak kobratuko du uraren kanona. Hirugarrenei dagokien kudeaketaz Dekretuan ezarritako betebehar guztiak erakunde hornitzaile berriak hartuko ditu bere gain.

  Kontagailurik ez duten aprobetxamenduetako kontsumoen kasuan, eska ditzakete enpresek hobariak?

  Bai, baina balioespen objektiboaren bitartez. Kasu horietan, URA 001 eta 200 ereduekin batera, URA 400 eredua aurkeztuko dute, eta emakidaren kopia ere bai.

  Balioespen horiek Dekretua indarrean egongo den lehen urtean onartuko dira. Hurrengo ekitaldietan, neurketa zuzeneko sistemak ezarri direla egiaztatu beharko da.

  Enpresa nagusiak ISO 14001 ziurtagiria duenean eta talde bereko eskumendeko enpresek ez daukatenean, eska ditzakete hobariak azken horiek?

  2009ko EJSNan 05etik 43rako multzoetan sailkatuta dauden eta ziurtagiria duten enpresen kontsumoan oinarritzen da uraren kanona; beraz, eskumendeko bakoitzak izan beharko ditu eskatutako hobaria lortzeko behar diren elementuak.

  Uraren fakturetan sartzen den uraren kanona ere BEZarekin kargatu behar da?

  Ez. Uraren kanona honako hauek bakarrik osatzen dute: zerga-oinarriak (uraren kontsumoa, metro kubikotan neurtuta), 0,06 zentimoko tasa, hobariak, salbuespenak eta kuota.

  Eraikuntzan ari diren enpresek, baldintza guztiak betetzen badituzte, egiten dituzten obra guztietan eska dezakete hobaria?

  Bai. Industria-erabilerarako hobaria enpresak egiten duen jarduerari loturik dago. Eta horrexegatik, enpresek dituzten bulegoetako kontagailuen kasuan ezin da hobaririk eskatu.

  ABEE batek eska dezake Dekretuan ezartzen den hobaria, ISO 14001 edo EKOSKAN ziurtagiria ez daukanean?

  ABEE batek hobaria eskatzeko, elkartea osatzen duten enpresa guztiek bete beharko dituzte Dekretuko 6.4 artikuluan ezarritako baldintzak.

  Zeintzuk dira uraren soilik goi-hornidura duen erakunde hornitzaile baten betebeharrak?

  URA 220 ( erakunde hornitzaileentzako hasierako adierazpena) eta URA 510 (erakunde hornitzaileentzako autolikidazioa) eskaera-orriak aurkeztu behar dituzte Ur Agentzian, nahiz eta uraren goi-hornidurak kanona sortu edo ez.

  Nola likidatzen da Uraren Kanona?

  Uraren kanonaren ordainketa banku-transferentzia bidez egin behar da kontu zenbaki honetan:

  Euskadiko Kutxa : 3035 0012 79 0120120000.

  Zeintzuk dira aurkeztu beharreko eskaera-orriak erakunde hornitzailearen kasuan?

  URA 001, URA 220 eta eranskinak ( erakunde hornitzaileentzako hasierako adierazpena), URA 320 ( jasotako zenbatekoen seihileko adierazpena), URA 330 ( jasotako zenbatekoen urteko adierazpena) eta URA 510 (erakunde hornitzaileentzako autolikidazioa). URA 330 eta 510 eskaera-orriak urtarrilean aurkeztu behar dira eta URA 320 eskaera-orria uztailean, eta bere kasuan fitxategi elektronikoak gehitu beharko dira.

  Zeintzuk dira aurkeztu beharreko eskaera-orriak aprobetxamenduetako erabiltzaile zuzenen kasuan?

  URA 001, URA 200 (aprobetxamenduetako erabiltzaile zuzenen hasierako adierazpena), URA 520 (aprobetxamenduetako erabiltzaile zuzenen autolikidazioa) eta URA 400 (zenbatespen objektiboko sistema ezartzeko kasuan). URA 520 eskaera-orria urtarrilean aurkeztu behar da.

  Nola likidatu/kitatu behar da kanona kontagailu homologatu bat instalatuta ez dagoenean?

  Uraren kontsumoa zuzenean neurtzeko mekanismorik ez dagoenean, kanona zenbatespen objetiboko sistemaren bidez zehaztu beharko da, URA 400 eredua. Indarrean dagoen emakida bat edukiz gero emakida horrek esleituta daraman bolumenaren arabera likidatuko da, baina emakidarik ez badago kasu bakoitzari dagokion irizpidea jarraituko da.

  Indarreko emakida bat badago, baina ez bada aprobetxamenduaren erabilerarik egiten kanona likidatzeko betebeharra al dago?

  Bai, beti ere emakida iraungi gabe baldin badago 181/2008 dekretutik eratorritako betebeharrak ezarriko dira kasu guztietan, kanonaren likidazioa derrigorrezkoa izango da, kontagailua egotekotan, horren irakurpenaren arabera izanik ( kontsumoa 0 denean kanona 0 izango da) edo kontagailua ez badago emakidak esleituta daraman bolumenaren arabera.

  Erakunde hornitzaileek aurkeztu beharko diote Ur agentziari uztailan zehar 2009-ko lehenengo sei hilekoan Uraren Kanonaren kontzeptupean jasotako zenbatekoen adierazpen bat.

  Ur agentziak formatu elektroniko eta igorpen mekanismo batzuk definitu ditu, gai honen inguruan gaurkotutakoak, eta aldi berean, Ur agentziaren eta erakunde hornitzaileen arteko informazio trukerako etorkizun planak.

  Definitutako formatuak etorkizunerako behin-behinekoak izan nahi badute, hauek eraldatuak izan daitezke denboran zehar URA eta erakunde hornitzaileen arteko komunikazio hobezina ahalbidetu arte

  Formatu hauek jasotako zenbatekoen sei hileko adierazpena, urteko adierazpena eta ordaindu gabeko zenbatekoen adierazpenaren tankera eta edukia ezartzen dute. Hauek erabiliak izan beharko dira adierazpenak egiteko eta bidaltzeko, bakoitza dagokion momentuan.

  Adierazpenen osaketa

  Hurrengo dokumentazioa aipatutako adierazpenak osatzeko erabili beharreko formatu elektronikoa azaltzen du. (2017/02/02an Eguneratua)

  Dokumentazio hau izaera teknikoa du eta adierazpen bakoitzak osatu behar duen fitxategi elektronikoen multzoa zein ekarri behar diren datuak azaltzen du.

  Adierazpenen Bidaltzea

  Dokumentazio URA-ren Uraren Kanonaren Bulegora bidali behar da:
  Orio 1-3
  01010 Vitoria- Gasteiz (Araba)
  Gehitu URAREN KANONA / CANON DEL AGUA


  Euskarria

  Ur agentziak, erakunde hornitzailentzat eskuragarri jartzen du hurrrengo telefonoa, adierazpenak egiteko eta bidaltzeko izaera teknikoko kontsulten euskarri gisa.

  Telefonoa: 900 84 09 09