Joan edukira

    Zer da uraren kanona?

    • Uraren Kanona izaera ekologikoa duen zeharkako zerga da, Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko zergatzat aintzat hartzen dena.
    • Uraren Kanonaren Erregimen ekonomiko-finantzarioaren Araubidea onartzen duen azaroaren 4ko 181/2008 Dekretuak beranduago garatutako ekainaren 23ko Uren 1/2006 Legearen VIII. Kapituluaren bitartez ezarri zen.
    • Arautze horrekin Uraren Kanona osatzen duten egitura-elementuak eratzen dira, baita aurreikusitako hobari eta salbuespenak eskuratzeko irizpideak ere.
    • Uraren Kanonaren helburua, beste neurri eta jokabide batzuekin batera, ingurugiro jasangarritasuna denboran zehar ziurtatzea da, uraren erabileran jokaera desiragarri eta eraginkorrak eta portaera aldaketak sustatuz.