Joan edukira

  Zer zergapetzen du eta norengan izango du eragina?

  • Uraren Kanonak uraren gaineko benetako kontsumo edo kontsumo potentziala zergapetzen du, berau erabiltzeak medioari eragin diezaiokeen kalteagatik.
    
  • Kanona ezarriko zaio:
   • Hirugarrenek erabiltzaileari hornitutako urari.
   • Lur gaineko, lur azpiko, euri edo isurketa-ur, itsasoko ur edo erabiltzaileek erabilitako beste edozein jatorritako urei.
   • Uraren edozein erabilerari, dena delakoa jatorria edo hornidura iturria, erabilera produktiboari lotuta egon edo ez, kontagailu bitartez neurtua izan ala ez eta fakturatua izan edo ez.