Joan edukira

Organoen funtzioak

Uraren Euskal Agentzia hainbat egituratan dago antolatuta: gobernua, zuzendaritza, kudeaketa, koordinazioa, partaidetza eta aholkularitza.

Eskema:

Organigrama URA

Administrazio Kontseilua (2007ko abenduaren 4ko 221/2007 Dekretuaren bidez arautua (PDF, 65.2KB))

Administrazio Kontseilua agentziaren gobernu organoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkariak eta lurralde historikoetako foru-aldundienak izango ditu kide, bi aldeek kide kopuru dutela. Osaera erregelamendu bidez zehaztuko da, baina lurralde historiko bakoitzak gutxienez ordezkari bat izango duela bermatu beharko da.

Administrazio Kontseiluak, eginkizun hauek izango ditu, besteak beste:

 1. Euskadiko demarkazio hidrografikoko plangintza hidrologikoaren proposamena egitea, baita plangintza horren aldaketena ere.
 2. Euskal Autonomia Erkidegoak dituen proposamen edo iradokizunak egitea, legeak Estatuko plangintza hidrologikoan parte hartzeko aurreikusten dituen gaietan.
 3. Ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailaren bidez, interes orokorreko azpiegiturak zeintzuk izango diren proposatzea Jaurlaritzari, onar ditzan.
 4. Ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailaren bidez, horniketa-, saneamendu- eta arazketa-zerbitzuen eta ureztatzearen araubide juridikoa Jaurlaritzari proposatzea, onar dezan.
 5. Agentziaren aurrekontuaren aurreproiektua onartzea.
 6. Eraikuntza-proiektuak behin betiko onartzea, eta agentziak zein zerbitzu eskainiko dituen erabakitzea.
 7. Plan orokor, arau subsidiario, plan partzial eta plan bereziei buruzko txostenak egitea, 7. artikuluko k) eta l) idatzi-zatietan ezarritakoarekin bat etorriz.
 8. Legeek edo agentziaren estatutuek ematen dizkioten gainerako eginkizunak, baita, agentziaren eginkizunen artean agertuarren, agentziako beste inolako organori eman ez zaizkionak ere.
 9. Aldian-aldian bere jardueraren berri ematea Erabiltzaileen Batzarrari

Presidentea: Arantxa Tapìa Otaegi, Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumeneko sailburua

Kideak:

 

Zuzendaritza Nagusia:

Antonio Aiz Salazar 2020ko urriaren 03tik aurrera. (200/2020 Dekretua, 2020ko irailaren 29koa, asteartea (PDF, 206KB) (leiho berri batean irekitzen da))

Eremuen zuzendaritzak:

Arroen bulegoak

 • Mediterraneoko Arroen Bulegoa: 
 • Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa: 
 • Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa:  Félix Cantero Palacios

Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua (2007ko abenduaren 4ko 222/2007 Dekretuaren bidez arautua (PDF, 64.9KB) (leiho berri batean irekitzen da))

Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua agentziak parte-hartzearen bidez eztabaidarako eta aholku emateko duen organoa da, eta honako ordezkari hauek izango ditu kide: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkariak, foru-aldundienak, toki-erakundeenak, Estatuarenak, erabiltzaileenak eta natura babesteko elkarteenak. Osaera erregelamendu bidez zehaztuko da, baina erabiltzaileen ordezkariak kide guztien herena baino gutxiago ez direla izango bermatu beharko da.

Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluak eginkizun hauek izango ditu, besteak beste:

 1. Urarekin zerikusia duten arloetan aholkularitza ematea eta jarduteko proposamenak egitea.
 2. Plangintza eta programazio hidrologikoen eta horiek berrikustearen inguruko txostenak egitea, nahitaez.
 3. Kontu hidrologikoekin zerikusia duten xedapen orokorren proiektuei buruzko txostenak egitea, nahitaez.
 4. Gehiegi ustiatutako akuiferoak zein diren adierazteko eta babes perimetroak zehazteko espedienteei buruzko txostenak egitea, nahitaez.
 5. Agentziaren estatutuek eman diezazkioketen beste eginkizun batzuk.


Partehartzaileak

Presidentea: Arantxa Tapia Otaegi, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua

Lehendakariordea: Amaia Barredo Martin, Ingurumen sailburuordea

Bigarren lehendakariordea: Antonio Aiz Salazar, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusia 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkariak

 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak: Ignacio de la Puerta Rueda, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria
 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena: Iñaki Aldekogarai Labaka, Zerbitzuen zuzendaria
 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena: Jorge Garbisu BuesaNekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria
 • Osasun Saila: Jose Luis Quintas Diez, Osasuneko sailburuordea
 • Segurtasun Saila Fernando Izaguirre Garcia, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako zuzendaria

Foru Aldundien ordezkariak

Industria erabiltzaileen ordezkariak

 • Luis Blanco Urgoiti, Cebekeko eta AVEQ-KIMIKA-ren ordezkaria
 • Patxi Sasigain Sáez de Buruaga, Adegiren ordezkaria

Toki-administrazioen ordezkariak, EUDELEK izendatuta:

 • Koldobike Olabide Huelga. Legazpiako alkatea
 • Iratxe Arriola Alzola. Eako alkatea

Ur hornikuntzaren erabiltzaileen ordezkariak

 • Iñigo Elosegi Vallejo, Gipuzkoako Partzuergoaren gerentea
 • Pedro Mª Barreiro Zubiri, Bilbao Bizkaia Ur-Partzuergoaren ordezkaria
 • Angel Llamazares Álvarez, Amvisako gerentea
 • Pedro Peral Álvaro Arabar errioxako partzuergoaren ordezkaria
 • Batxi Aranburu Osorio, Busturialdeako partzuergoaren ordezkaria
 • José Ramón Toña Zugazaga Kantauriko Urkidetzako ordezkaria
 • Jose Angel Ercilla Liceaga Aguas del Añarbe / Añarbeko Ura
 • Leire Zubitur Canflanca, Txingudiko zerbitzuak

Energia erabiltzaileen ordezkariak

 • Pablo García Hernández UR-WATT-en ordezkari
 • Francisco José López Martínez Iberdrolaren ordezkari

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen ordezkariak

 • Jon Ariño Gallego, Euskadiko Kontsumitzaileen Federazioaren ordezkariak

Nekazaritza erabiltzaileen ordezkariak

 • Luis Ganuza EHNE (UAGA) elkartearen ordezkaria
 • Iñigo Bilbao Rekagorri, ENBAren ordezkaria

Estatuko Administrazioak Uren eta Kostaldeen arloan duen ordezkaria

 • Victor Manuel Arqued Esquía, Kantauriko Hidrografia Konfederazioaren ordezkaria

Natura babesteko elkarteen ordezkariak

 • Andrés Illana, Ekologistak Martxan elkartearen ordezkaria
 • Garikoitz Plazaola Lecuona, Eguzki elkartearen ordezkaria

Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkariak

 • Iñaki Antigüedad Auzmendi, Zientzia Fakultateko Geodinamika Saileko Katedraduna
 • Jabier Almandoz Berrondo, Donostiako Eskola Politeknikoaren irakasle titularra

Erabiltzaileen Batzarra (2007ko abenduaren 4ko 220/2007 Dekretuaren bide arautua)

Erabiltzaileen Batzarra agentziaren parte hartzeko organoa da, eta, Legebiltzarrak hautatutako bi kidez gainera, Euskadiko Administrazio autonomoaren ordezkariak, uraren arloko eskumenak dituzten administrazioenak eta erabiltzaileen elkarteenak izango ditu kide. Osaera erregelamendu bidez zehaztuko da, baina erabiltzaileek kide guztien herena baino txikiagoa izango ez den ordezkari-kopurua izango dutela bermatu beharko da.

Eginkizun eta eskubide hauek izango ditu Erabiltzaileen Batzarrak:

 1. Ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailaren bidez, Euskadiko mugape hidrografikoko plangintza hidrologikoa eta plangintza horren aldaketak proposatzea Jaurlaritzari, onartu edo izapideak egin ditzan,dituen eskumenen arabera.
 2. Agentziaren jarduera-plana egitea.
 3. Gehiegi ustiatutako akuiferoak zein diren adieraztea eta babes-perimetroak zehaztea.
 4. Agentziako zuzendaria nor izango den aldez aurretik jakitea.
 5. Euskadiko mugape hidrografikoan, erabiltzaileen eta ureztatzaileen elkarteen ordenantza eta estatutuak onartzea.
 6. Legeek edo agentziaren estatutuek ematen dizkioten gainerako eginkizunak aurrera eramatea
 7. Uraren erabileraren tarifen erregelamenduari buruzko txostena egitea; txosten hori loteslea izango da.
 8. Agentziako langile-zerrenda onartzea.
 9. Zehatzeko ahala erabiltzea arau-hauste oso larrien kasuan

Partehartzaileak

Presidentea: Arantxa Tapia Otaegi, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua

Lehendakariordea: Amaia Barredo Martin, Ingurumen sailburuordea

Eusko Legebiltzarrean ordezkariak

 • Mikel Arruabarrena Azpitarte
 • Josu Aranbarri Uribarren

Uraren Euskal Agentziaren ordezkaria

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkariak

 • Osasun Saila: Jose Luis Quintas Diez, Osasuneko sailburuordea
 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak: Luis Pedro Marco de la Peña, Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea
 • Ogasuna eta Ekonomia Saila: Miren Itziar Agirre Berriotxoa, Ogasuneko sailburuordea

Foru Aldundien ordezkariak

 • Josean Galera Carrillo Arabako Foru Aldundiko ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
 • Amaia Antxustegi Ziarda Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen saileko foru diputatua
 • José Ignacio Asensio Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatua

Enpresarien ordezkariak

 • Luis Blanco Urgoiti, Cebekeko ordezkaria
 • Jon Bilbao Saralegui Sáez de Buruaga, Confebaskeko ordezkaria

Estatuko administrazioaren ordezkariak

 • Victor Arqued Esquía, Nekazaritza, Elikadura eta ingurumen Ministerioko Plangintza eta Uraren Erabilera Jasangarriaren zuzendariordea

Toki-administrazioaren ordezkariak

 • Mª Carmen Urbieta González, Leioako alkatea

Erabiltzaile ur-hornitzaileen ordezkari gisa

 • Pedro Barreiro Zubiri, Bilbao-Bizkaia Ur-Partzuergoko zuzendari kudeatzailea
 • Iñigo Elosegi Vallejo, Gipuzkoako ur Partzuergoko gerentea
 • Angel Llamazares Álvarez, Amvisako gerentea
 • Batxi Aranburu Osorio, Busturialdeako partzuergoaren ordezkaria
 • Iñigo Elosegui Vallejo Consorcio de Aguas de Gipuzkoa/ Gipuzkoako Ur Patzuergoa
 • Jose Angel Ercilla Liceaga Aguas del Añarbe / Añarbeko Ura
 • Luis Enrique López Sáenz Consorcio de Aguas Rioja Alavesa / Arabako Errioxako Urkidetza
 • José Ramón Toña Zugazaga Consorcio de Aguas Valle de Ayala (Araia) / Kantauriko Urkidetza
 • Leire Zubitur Canflanca Servicios de Txingudi S.A.

Industriako erabiltzaileen ordezkariak

 • Iñaki Ugarte Laguardia, Clusterpapel-eko ordezkaria

Energiako erabiltzaileen ordezkariak

 • Francisco José López Martínez Iberdrolak izendatua

Nekazaritza erabiltzaileen ordezkariak

 • José Luis Ortiz de Elguea EHNEk izendatua

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen ordezkariak

 • Jon Ariño Gallego, Euskadiko Kontsumitzaileen Federazioaren ordezkariak

Zuzendaritza Batzordea

Antonio Aiz Salazar 2020ko urriaren 03tik aurrera. (200/2020 Dekretua, 2020ko irailaren 29koa, asteartea (PDF, 206KB) (leiho berri batean irekitzen da))

Eremuen zuzendaritzak:

Arroen bulegoak

 • Mediterraneoko Arroen Bulegoa: 
 • Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa: 
 • Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa:  Félix Cantero Palacios

Erlazionatutako edukiak