Joan edukira

  Tramiteak eta eskabideak. Lanak

   Orrialde honetan URAn egin daitezkeen tramiteen inguruko informazioa eta beharrezkoak diren inprimakiak aurkituko dituzu. Ezer baino lehen kontuan izan hurrengo hauek

  1. Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.
  2. Urriaren 1eko 39/2015 Legeak administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

  Jabari publiko hidraulikoan

  Prozedura

     Aurrez aurreko tramitazioa   

  Tramitazio elektronikoa

  Jabari publikoan ekintzak burutzeko kontsultak eta txostenak

  Itsas lehorreko zortasun eremuan

  Prozedura

     Aurrez aurreko tramitazioa   

  Tramitazio elektronikoa

  Jabari publikoan ekintzak burutzeko kontsultak eta txostenak

  Jabari publiko hidraulikoan

  Prozedura

     Aurrez aurreko tramitazioa   

  Tramitazio elektronikoa

  Jabari publikoan burututako ekintzen salaketa

   Itsas lehorreko zortasun eremua

  Prozedura

     Aurrez aurreko tramitazioa   

  Tramitazio elektronikoa

  Itsas lehorreko zortasun eremuan burututako ekintzen salaketa

  Horretarako Jabari publiko hidraulikoan eta haren zaintza-eremuan kontserbazio-jarduketa txikiak egiteko erantzukizunpeko adierazpenean sartu

  Erantzukizunpeko adierazpena izapidetzeko modu sinplea da, eta aukera ematen dizu, kasu jakin batzuetan, Administrazioari jakinarazteko uren legeriaren baldintzak betetzen dituzula (beharrezko dokumentazioa edo kontserbatzeko konpromisoa, batez ere), eskubide edo ahalmen bat eskuratu eta baliatu ahal izan dezazun. Adibidez: isurketa txiki bat, obra txiki bat, landaredi-soiltze bat

  Hau da, aplikatzen den araudia ezagutzeko, jarduerak irauten duen bitartean baldintzak betetzeko (isurketa bat, obra txiki bat, etab.) eta jarduera horren aurrean erantzuteko konpromisoa islatzen du. Aurkeztu ondoren, jarduerari besterik gabe ekiteko aukera ematen dizuten eskubide batzuk eskuratuko dituzu. Erantzukizunpeko adierazpenean sartzeko, mesedez, adierazi bisorean obra non egin nahi duzun. Behar izanez gero, jo bisore-laguntzailera (leiho berri batean irekitzen da)

  Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.

  Demarkazioen mapara sarrera

  Horretarako, sar zaitez erantzukizunpeko adierazpen honetara: itsasoaren eta lehorraren arteko jabari publikoa babesteko zortasun-eremuan dauden eraikinetan edo instalazioetan konponketa-, hobekuntza-, sendotze- eta modernizazio-obrak egiteko erantzukizunpeko adierazpena.

  Erantzukizunpeko adierazpena izapidetzeko modu sinplea da, eta aukera ematen dizu, kasu jakin batzuetan, Administrazioari jakinarazteko uren legeriaren baldintzak betetzen dituzula (beharrezko dokumentazioa edo kontserbatzeko konpromisoa, batez ere), eskubide edo ahalmen bat eskuratu eta baliatu ahal izan dezazun. Adibidez: isurketa txiki bat, obra txiki bat, landaredi-soiltze bat

  Hau da, aplikatzen den araudia ezagutzeko, jarduerak irauten duen bitartean baldintzak betetzeko (isurketa bat, obra txiki bat, etab.) eta jarduera horren aurrean erantzuteko konpromisoa islatzen du.

  Aurkeztu ondoren, jarduerari besterik gabe ekiteko aukera ematen dizuten eskubide batzuk eskuratuko dituzu.

  Erantzukizunpeko adierazpenean sartzeko, mesedez, adierazi bisorean obra non egin nahi duzun. Behar izanez gero, jo ezazu bisore-laguntzailera  (leiho berri batean irekitzen da)

  Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.

  Demarkazioen mapara sarrera

  Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.

   Jabari publiko hidraulikoan

  Prozedura

   Informazio orria

     Aurrez aurreko tramitazioa   

  Tramitazio elektronikoa

  Jabari publiko hidraulikoan edo zaintza eremuan obrak egiteko baimen-eskaera   

   

  Jabari publiko hidraulikoan edo zortasun eremuan zuhaitzak landatu edo mozteko baimen-eskaera

  Jabari publiko hidraulikoan eta zaintza eremuan lan eta ekintzen titulartasunaren aldatzea

  Jabari publiko hidraulikoan eta zaintza eremuan lan eta ekintzen datuen aldaketa

  Jabari publiko hidraulikoan eta zaintza eremuan lan eta ekintzen baimenen jarraipena

  Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.

  Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa babesteko zortasun-eremua

  Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.

  Prozedura

  Informazio orria

     Aurrez aurreko tramitazioa   

  Tramitazio elektronikoa

  Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa babesteko zortasun-eremuan obrak egiteko baimen eskaera

  Titulartasun aldaketa itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa babesteko zortasun-eremuko baimen eskaeretan

  Datuen aldaketa itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa babesteko zortasun-eremuko baimen eskaeretan

  Lan baimenen jarraipena

  Azken aldaketako data: