Joan edukira

URAren tresnak. Zaintza eta lehengoratzea

Ibaiak lehengoratzeko lanek (adibidez, presa handi bat eraistea) eta eskala txikiagoko beste jarduketa batzuek (hala nola presa txiki bat kentzea, ibaiertzeko espezie autoktonoak landatzea edo espezie inbaditzaileak kontrolatzea) ibaietan, hezeguneetan edo estuario-eremuetan ibilguak eta ibaiertzak pixkanaka naturalizatzea dute helburu.

Horrela, guztiz edo partzialki lehengoratu nahi dira azpiegiturek eragindako artifizializazioaren ondorioak, hala nola zubiak, estaldurak edo presak, landaredia moztea, landaretzarik gabeko ibaiertzak eror daitezkeen edo uholde-ibarrak okupatzea.

Ibilguak zaharberritzeko lan garrantzitsuenak hiru eremutan egingo dira:

  • Konektibitatea eta bioingeniaritza-lanak lehengoratzea, ibaiertzetako landarediaren jarraitutasuna sendotzeko eta berreskuratzeko.
  • Landare inbaditzaileak kontrolatzea eta ezabatzea.
  • Ibaiertzeko espezie autoktonoak landatzea eta landaketak mantentzea.

Era berean, ur-masen berezko morfologia naturalizatzeko eta berreskuratzeko berezko lanez gain, honako hauek egiten dira:

  • Ibilguetako sekzio hidraulikoa lehengoratzeko eta berreskuratzeko jarduketak.

Azken aldaketako data: