Joan edukira

  Zer zergapetzen du eta norengan izango du eragina?

  • Uraren kanonak Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean ur kontinentalak hartzea eta sartzea zergapetzen du, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko, ur horiek erabiltzeak ingurumenean izan dezakeen eraginagatik.
  • Uraren kanona hauei aplikatuko zaie:
   • Pertsona fisiko edo juridikoak eta Euskal Autonomia Erkidegoan ur kontinentalen sarrerak edo sarrerak egiten dituzten erakundeak, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko.
    • Aprobetxamendua ustiatzeko gaikuntza ematen duen administrazio-emakida edo -baimenaren titularra.
    • Ura hartzeko instalazioen pertsona edo erakunde titularra, baldin eta proo ura administrazio-emakida edo -baimenik ez duen aprobetxamendu batetik badator.
    • Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako banaketa-instalazioen erakunde titularrak, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo hartutako ura bertan erabili edo kontsumitzeko erabiltzen bada