Joan edukira
  1. Bigarren plangintza-zikloko Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana (2022-2027)

Bigarren plangintza-zikloko Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana (2022-2027)

Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana da demarkazioaren uholde-arriskua behar bezala kudeatzeko tresna nagusia.

Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2021eko ekainaren 7ko Ebazpenaren bidez, 3 hilabetez jendaurrean jarri zen Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren bigarren plangintza-zikloari (2022-2027) dagokion Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana berrikusteko proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen eremuan.

Proposamen hori elkarrekin egin zuten Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak, demarkazio honetako administrazio hidrauliko eskudunek, eta demarkazio osoari zegokion. Aitzitik, ebazpen horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-zatiari soilik eragiten zion , hau da, barne-arroei.

Informazio publikoko aldiaren ondoren, Informazioaren eta parte-hartze publikoaren ondoriozko ekarpen guztiak aztertu ziren, eta egokitzat jo zirenak Plan Proiektuaren Proposamenean sartu ziren.

Jarraian,  Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren Proposamenaren bertsio kontsolidatua aurkezten da, Uraren Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren onespena jaso duena 2022ko maiatzaren 12ko bilkuran.

Plan proiektuaren eranskinak:

Azken aldaketako data: