Joan edukira

  Uholde-arriskuen ebaluazioari eta kudeaketari buruzko 2007/60 Zuzentaraua ezartzeko faseak eta Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan izapidetzea

  Jarraian, alde batetik, Uholdeei buruzko Zuzentaraua ezartzeko eta Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen eremuan izapidetzeko faseak deskribatzen dira, eta, bestetik, demarkazioko Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren Proiektua egiteko eta izapidetzeko prozesua.

  Uholdeei buruzko Zuzentaraua ezartzeko eta EAEko Barne Arroen eremuan izapidetzeko faseak

  • Uholde Arriskuaren Aurretiazko Ebaluazioa (UAAE) (leiho berri batean irekitzen da). UAAE Uholdeei buruzko Zuzentaraua aplikatzeko lehen fasea da. Ebaluazio hori uholde-arriskuaren diagnostiko orokorra egitean eta Uholde Arrisku Handiko Eremuak (UAHE) deiturikoak mugatzean oinarritzen da. UAAEari kontsulta publikoa egin zitzaion hiru hilabetez. Kontsulta-fasearen eta Uraren Euskal Agentziako Erabiltzaileen Batzarraren adostasunaren ondoren, dokumentu hori Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2019ko martxoaren 13ko Ebazpenaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez onartu zen.
  • Arriskugarritasunaren eta Uholde Arriskuaren Mapak (AUAM) (leiho berri batean irekitzen da). AUAMak Uholdeei buruzko Zuzentarauaren aplikazio-zikloaren bigarren fasea dira. Mapa horiek uholdeen hedadura eta ezaugarriak (arriskugarritasuna) eta UAAEan definitutako Uholde Arrisku Handiko Eremuetarako (UAHE) izan daitezkeen kalteak (arriskua) islatzen dituzte. Erkidego barruko eremuan, mapa horiek 2019ko uztailaren 18ko Ebazpenaren bidez egin ziren jendaurrean, bi fasetan. Kontsultaren ondoren, 2020ko martxoaren 12an, Uraren Euskal Agentziaren Erabiltzaileen Batzarraren oniritzia jaso zuen, eta, azkenik, 2020ko uztailean, kartografia eguneratu zen Uraren Euskal Agentziaren bisore kartografikoan.
  • Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana (2022-2027) (leiho berri batean irekitzen da)Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana Uholdeei buruzko Zuzentaraua aplikatzeko hirugarren eta azken fasea da, eta demarkazioan uholde-arriskua behar bezala kudeatzeko tresna nagusia da. Izapideak fase hauetan egin dira:

  Data

  Mugarriak

  2021/06/21

  Ebazpena, 2021eko ekainaren 7koa, URAko zuzendari nagusiarena, UAKPa eta haren ingurumen-azterlan estrategikoa berrikusteko proiektua jendaurrean jartzeko aldiari hasiera ematen diona.

  2021/12/15

  Euskadiko Babes Zibileko Batzordeak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren aldeko txostena, EAEko barne-arroen eremuan..

  2022/15/12

  Uraren Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren adostasuna Planari eta Ingurumen Azterketa Estrategikoari, kontsulta publikoaren aldiaren ondoren.

  2022/06/06

  Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen aldeko txostena.

  2022/07/04

  Ebazpena, Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendariarena, plan-proposamenaren ingurumen-adierazpen estrategikoa egiten duena.

  2022/07/05

  Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluaren aldeko txostena.

  2022/07/05

  URAko Erabiltzaileen Batzarraren adostasuna.

  2022/07/26

  Eusko Jaurlaritzak plan- eta erabaki-proposamena onartzea, izapidetzen jarrai dezan.

  Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren Proiektua egitea eta Gobernuari igortzea

  Koordinaziorako Kide Anitzeko Organoak, Koordinaziorako Batzorde Teknikoak lagunduta, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana egin du, eremu bakoitzeko plan-proiektuen integrazio harmonikoaren bidez. Batzorde hori, organo horren adostasunaren ondoren, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministeriora bidali da.

  Data

  Mugarriak

  2022/10/06

  Koordinaziorako eta Gobernura bidaltzeko kide anitzeko organoaren adostasuna

  Azken tramiteak

  Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana Jaurlaritzari bidali ondoren, honako urrats hauek egin dira plana izapidetzeko:

  Datak

   Mugarriak

  2022/11/29

  Uraren Kontseilu Nazionalaren aldeko txostena

  2023/01/31

  Babes zibileko batzorde nazionalaren aldeko txostena

  2023/03/20

  Ministroen Kontseiluak onartzea

  2023/03/22

   197/2023 Errege Dekretua, martxoaren 21ekoa, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde-Arriskua Kudeatzeko Planaren berrikuspena eta eguneratzea onartzen duena