Joan edukira

  Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan hidrologikoaren jarraipena

  Uztailaren 6ko 907/2007 Errege Dekretuak, Hidrologia-Plangintzaren Erregelamendua onartzen duena, haren 87 eta 88. artikuluetan zehazten du administrazio hidraulikoek dagozkien Plan Hidrologikoen jarraipena egingo dutela.

  Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoaren 2015-2021 berrikuspenak, 1/2016 Errege Dekretuaren bitartez onartutakoa, bere araudiaren 73. artikuluan (1/2016 Errege Dekretuaren I. Eranskina) deskribatu egiten du jarraipen berezia izango dutela honako ezaugarri hauek:

  • Baliabide hidriko natural edo erabilgarrien bilakaera eta haien kalitatea
  • Ur-eskaeraren bilakaera
  • Emari ekologikoen erregimenaren betetze maila
  • Azaleko eta lurpeko ur masen egoera
  • Neurrien programen ezarpena eta haien eraginak

  Agiriak

  Azken aldaketako data: