Joan edukira

  Arriskugarritasun- eta Uholdeen Mapak

  Uholde Arriskugarritasun eta Uholdeen Mapa (UAUM) Uholde Arriskua Ebaluatzeko eta Kudeatzeko Planen (UAKP) ziklo bakoitzaren bigarren fasea da: funtsezko tresna 2007/60/EE Zuzentaraua ezartzeari jarraiki. UAAEek islatzen dutena da uholdeen hedadura eta ezaugarriak (arriskugarritasuna) eta kalte potentzialak (arriskua), eta Uholde Arrisku Handiko Eremuak (UAHE) dituzte funtsezko aplikazio-eremutzat, Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioan (UAAE) definitutakoak.

  UAUMak sei urtean behin berrikusi eta eguneratzen dira, plangintza-zikloekin bat etorriz. Kartografia hori Uraren Euskal Agentziaren eta Uholde Eremuen Kartografia Sistema Nazionalaren bisore kartografikoetan kontsulta daiteke.

  Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren arriskugarritasun eta uholdeen-mapak

  Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Arriskugarritasun eta Uholde Mapak 2013ko abenduan onartu ziren, Uholdeei buruzko Zuzentarauaren lehen zikloa ezartzeko. Sei urteko indarraldiaren ondoren, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak (Estatuko Administrazio Orokorra) eta Uraren Euskal Agentziak batera berrikusi eta eguneratu zuten kartografia hori, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko administrazio hidrauliko gisa.

  Bi administrazioek, bakoitzak bere eskumen-eremuaren barruan, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko UAAEak berrikusteko eta eguneratzeko dokumentazioa jendaurrean jarri zuten. Euskal Autonomia Erkidego Barneko  Arroen eremuan, mapak berrikusteko eta eguneratzeko dokumentuak jendaurrean jarri ziren, Uraren Euskal Agentziako zuzendariaren 2019ko uztailaren 18ko ebazpenaren bidez.

  UAUMen berrikuspenaren eta eguneratzearen kontsulta publikoa bi fasetan egin zen. Fase horiek jarraian deskribatzen dira. Ahalik eta informazio osoena emateko, jarraian eskaintzen den dokumentazioak EAE osoko mapak jasotzen ditu, Estatuaren eskumen-eremua barne.

  Kontsulta publikoaren lehen fasea (2019ko abuztua). Alegazioak aurkezteko epea: 2019/08/02 - 2019/11/02

  Kontsulta publikoaren lehen fasean, uholde-arriskuari eta uholde-arriskuari buruzko mapak eguneratu ziren eta uholde-arriskugarritasunean aldaketa nabarmenak gertatu ziren UAHEetan.

  Kontsulta publikoaren bigarren fasea (2019ko urria). Alegazioak aurkezteko epea: 2019/10/18 - 2020/01/18

  Kontsulta publikoaren bigarren fasean, gainerako UAHEen uholde-arriskuko mapak eguneratu ziren: lehen zikloarekin alderatuta, ez zen egon arriskugarritasun-mapetan funtsezko aldaketarik.

  Kontsulta publikoko aldiak amaituta, jasotako alegazio guztiak aztertu ziren. Halaber, mapetan ofiziozko aldaketa txikiagoak aztertu ziren, kontsulta publikoaren aldian kartografian egindako berrikuspenaren ondorioz.

  UAAEak berrikusteko eta eguneratzeko dokumentuek eta alegazio-txostenak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko kide anitzeko partaidetza-organoen aldeko txostena jaso zuten. 2020ko otsailaren 27an, agintaritza eskudunen batzordeak aldeko txostena eman zuen demarkazioko erkidego arteko arroen eremurako. 2020ko martxoaren 12an, Uraren Euskal Agentziako Erabiltzaileen Batzarrak aldeko txostena eman zuen Demarkazioko erkidego barruko arroen eremurako.

  Kide anitzeko partaidetza-organoen oniritzia jaso ondoren, arriskugarritasunaren eta arriskuaren kartografia Trantsizio Ekologikorako eta Erronka demografikorako Ministeriora bidali zen. Azkenik, 2020ko uztailean, kartografia eguneratu zen Uraren Euskal Agentziaren eta Uholde Eremuen Kartografia Sistema Nazionalaren bisore kartografikoetan.