Joan edukira

  Organigrama

  Uraren Euskal Agentzia bere jarduerak Gasteizko egoitza nagusian eta Bilbon eta Donostian dauden arroen bulegoetan egiten ditu, baita Lasarteko laborategian ere.

  Eskema:

  Uraren Euskal Agentziaren organigrama. Jarraian, organigrama dago, testu-formatuan.
  1. Erabiltzaileen Batzarra
  2. Uraren Kontseilua
  3. Administrazio Kontseilua
  4. Zuzendaritza Nagusia: Komunikazioa, Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa, Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa, Mediterraneoko Arroen Bulegoa
   1. Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza: aholkularitza juridikoa, Baliabide orokorrak, Aurrekontu eta kudeaketa ekonomikoa
   2. Plangintza eta Lanen Zuzendaritza: Uholde-prebentzioa, Lan hidraulikoak, Ebaluazioa, Plangintza
   3. Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza: isurketak, Lan-baimenak, Ur-aprobetxamenduak, Zehapenak, Ikuskaritza

  Administrazio Kontseilua

  2007ko abenduaren 4ko 221/2007 Dekretuaren bidez arautua (PDF, 65.2KB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Administrazio Kontseilua agentziaren gobernu organoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkariak eta lurralde historikoetako foru-aldundienak izango ditu kide, bi aldeek kide kopuru dutela. Osaera erregelamendu bidez zehaztuko da, baina lurralde historiko bakoitzak gutxienez ordezkari bat izango duela bermatu beharko da.

  Administrazio Kontseiluak, eginkizun hauek izango ditu, besteak beste:

  1. Euskadiko demarkazio hidrografikoko plangintza hidrologikoaren proposamena egitea, baita plangintza horren aldaketena ere.
  2. Euskal Autonomia Erkidegoak dituen proposamen edo iradokizunak egitea, legeak Estatuko plangintza hidrologikoan parte hartzeko aurreikusten dituen gaietan.
  3. Ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailaren bidez, interes orokorreko azpiegiturak zeintzuk izango diren proposatzea Jaurlaritzari, onar ditzan.
  4. Ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailaren bidez, horniketa-, saneamendu- eta arazketa-zerbitzuen eta ureztatzearen araubide juridikoa Jaurlaritzari proposatzea, onar dezan.
  5. Agentziaren aurrekontuaren aurreproiektua onartzea.
  6. Eraikuntza-proiektuak behin betiko onartzea, eta agentziak zein zerbitzu eskainiko dituen erabakitzea.
  7. Plan orokor, arau subsidiario, plan partzial eta plan bereziei buruzko txostenak egitea, 7. artikuluko k) eta l) idatzi-zatietan ezarritakoarekin bat etorriz.
  8. Legeek edo agentziaren estatutuek ematen dizkioten gainerako eginkizunak, baita, agentziaren eginkizunen artean agertuarren, agentziako beste inolako organori eman ez zaizkionak ere.
  9. Aldian-aldian bere jardueraren berri ematea Erabiltzaileen Batzarrari

  Presidentea: Arantxa Tapìa Otaegi, Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumeneko sailburua

  Kideak:

  Zuzendaritza Nagusia:

  Antonio Aiz Salazar 2020ko urriaren 03tik aurrera. (200/2020 Dekretua, 2020ko irailaren 29koa, asteartea (PDF, 206KB) (leiho berri batean irekitzen da))

  Eremuen zuzendaritzak:

  Arroen bulegoak

  • Mediterraneoko Arroen Bulegoa: 
  • Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa: 
  • Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa:  Félix Cantero Palacios

  Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua (2007ko abenduaren 4ko 222/2007 Dekretuaren bidez arautua (PDF, 64.9KB) (leiho berri batean irekitzen da))

  Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua agentziak parte-hartzearen bidez eztabaidarako eta aholku emateko duen organoa da, eta honako ordezkari hauek izango ditu kide: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkariak, foru-aldundienak, toki-erakundeenak, Estatuarenak, erabiltzaileenak eta natura babesteko elkarteenak. Osaera erregelamendu bidez zehaztuko da, baina erabiltzaileen ordezkariak kide guztien herena baino gutxiago ez direla izango bermatu beharko da.

  1. Urarekin zerikusia duten arloetan aholkularitza ematea eta jarduteko proposamenak egitea.
  2. Plangintza eta programazio hidrologikoen eta horiek berrikustearen inguruko txostenak egitea, nahitaez.
  3. Kontu hidrologikoekin zerikusia duten xedapen orokorren proiektuei buruzko txostenak egitea, nahitaez.
  4. Gehiegi ustiatutako akuiferoak zein diren adierazteko eta babes perimetroak zehazteko espedienteei buruzko txostenak egitea, nahitaez.
  5. Agentziaren estatutuek eman diezazkioketen beste eginkizun batzuk.

  Partehartzaileak

  Presidentea: Arantxa Tapia Otaegi, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua

  Lehendakariordea: Aitor Aldasoro Iturbe, Ingurumen eta Jasangarritasuneko sailburuordea (leiho berri batean irekitzen da)

  Bigarren lehendakariordea: Antonio Aiz Salazar, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusia 

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkariak

  • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak: Ignacio de la Puerta Rueda, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria
  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena: Iñaki Aldekogarai Labaka, Zerbitzuen zuzendaria
  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena: Jorge Garbisu BuesaNekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria
  • Osasun Saila: Jose Luis Quintas Diez, Osasuneko sailburuordea
  • Segurtasun Saila Fernando Izaguirre Garcia, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako zuzendaria

  Foru Aldundien ordezkariak

  Industria erabiltzaileen ordezkariak

  • Luis Blanco Urgoiti, Cebekeko eta AVEQ-KIMIKA-ren ordezkaria
  • Patxi Sasigain Sáez de Buruaga, Adegiren ordezkaria

  Toki-administrazioen ordezkariak, EUDELEK izendatuta:

  • Koldobike Olabide Huelga. Legazpiako Alkatea
  • Iratxe Arriola Alzola. Eako alkatea

  Ur hornikuntzaren erabiltzaileen ordezkariak

  • Iñigo Elosegi Vallejo, Gipuzkoako Partzuergoaren gerentea
  • Pedro Mª Barreiro Zubiri, Bilbao Bizkaia Ur-Partzuergoaren ordezkaria
  • Batxi Aranburu Osorio, Amvisako gerentea
  • Pedro Peral Álvaro Arabar errioxako partzuergoaren ordezkaria
  • José Ramón Toña Zugazaga Urbide ur-partzuergoaren ordezkaria
  • Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga Aguas del Añarbe / Añarbeko Ura
  • Leire Zubitur Canflanca, Txingudiko zerbitzuak

  Energia erabiltzaileen ordezkariak

  • Pablo García Hernández UR-WATT-en ordezkari
  • Francisco José López Martínez Iberdrolaren ordezkari

  Kontsumitzaile eta erabiltzaileen ordezkariak

  • Jon Ariño Gallego, Euskadiko Kontsumitzaileen Federazioaren ordezkariak

  Nekazaritza erabiltzaileen ordezkariak

  • Luis Ganuza EHNE (UAGA) elkartearen ordezkaria
  • Iñigo Bilbao Rekagorri, ENBAren ordezkaria

  Estatuko Administrazioak Uren eta Kostaldeen arloan duen ordezkaria

  • Victor Manuel Arqued Esquía, Kantauriko Hidrografia Konfederazioaren ordezkaria

  Natura babesteko elkarteen ordezkariak

  • Andrés Illana, Ekologistak Martxan elkartearen ordezkaria
  • Garikoitz Plazaola Lecuona, Eguzki elkartearen ordezkaria

  Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkariak

  • Iñaki Antigüedad Auzmendi, Zientzia Fakultateko Geodinamika Saileko Katedraduna
  • Jabier Almandoz Berrondo, Donostiako Eskola Politeknikoaren irakasle titularra

  Erabiltzaileen Batzarra (2007ko abenduaren 4ko 220/2007 Dekretuaren bide arautua (PDF, 70.8KB) (leiho berri batean irekitzen da))

  Erabiltzaileen Batzarra agentziaren parte hartzeko organoa da, eta, Legebiltzarrak hautatutako bi kidez gainera, Euskadiko Administrazio autonomoaren ordezkariak, uraren arloko eskumenak dituzten administrazioenak eta erabiltzaileen elkarteenak izango ditu kide. Osaera erregelamendu bidez zehaztuko da, baina erabiltzaileek kide guztien herena baino txikiagoa izango ez den ordezkari-kopurua izango dutela bermatu beharko da.

  Eginkizun eta eskubide hauek izango ditu Erabiltzaileen Batzarrak:

  1. Ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailaren bidez, Euskadiko mugape hidrografikoko plangintza hidrologikoa eta plangintza horren aldaketak proposatzea Jaurlaritzari, onartu edo izapideak egin ditzan,dituen eskumenen arabera.
  2. Agentziaren jarduera-plana egitea.
  3. Gehiegi ustiatutako akuiferoak zein diren adieraztea eta babes-perimetroak zehaztea.
  4. Agentziako zuzendaria nor izango den aldez aurretik jakitea.
  5. Euskadiko mugape hidrografikoan, erabiltzaileen eta ureztatzaileen elkarteen ordenantza eta estatutuak onartzea.
  6. Legeek edo agentziaren estatutuek ematen dizkioten gainerako eginkizunak aurrera eramatea.
  7. Uraren erabileraren tarifen erregelamenduari buruzko txostena egitea; txosten hori loteslea izango da.
  8. Agentziako langile-zerrenda onartzea.
  9. Zehatzeko ahala erabiltzea arau-hauste oso larrien kasuan.

  Partehartzaileak

  Presidentea: Arantxa Tapia Otaegi, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua

  Lehendakariordea: Aitor Aldasoro Iturbe Ingurumen eta Iraunkortasun Sailburuordea. 

  Eusko Legebiltzarrean ordezkariak

  • Mikel Arruabarrena Azpitarte
  • Josu Aranbarri Uribarren

  Uraren Euskal Agentziaren ordezkaria

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkariak

  • Osasun Saila: Jose Luis Quintas Diez, Osasuneko sailburuordea
  • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak: Luis Pedro Marco de la Peña, Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea
  • Ogasuna eta Ekonomia Saila: Miren Itziar Agirre Berriotxoa, Ogasuneko sailburuordea

  Foru Aldundien ordezkariak

  Enpresarien ordezkariak

  • Luis Blanco Urgoiti, Cebekeko ordezkaria
  • Jon Bilbao Saralegui Sáez de Buruaga, Confebaskeko ordezkaria

  Estatuko administrazioaren ordezkariak

  • Victor Arqued Esquía, Nekazaritza, Elikadura eta ingurumen Ministerioko Plangintza eta Uraren Erabilera Jasangarriaren zuzendariordea

  Toki-administrazioaren ordezkariak

  • Mª Carmen Urbieta González, Leioako alkatea

  Erabiltzaile ur-hornitzaileen ordezkari gisa

  • Pedro Barreiro Zubiri, Bilbao-Bizkaia Ur-Partzuergoko zuzendari kudeatzailea
  • Iñigo Elosegi Vallejo, Gipuzkoako ur Partzuergoko gerentea
  • Batxi Aranburu Osorio, Amvisako gerentea
  • Iñigo Elosegui Vallejo Consorcio de Aguas de Gipuzkoa/ Gipuzkoako Ur Patzuergoa
  • Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga Aguas del Añarbe / Añarbeko Ura
  • Luis Enrique López Sáenz Consorcio de Aguas Rioja Alavesa / Arabako Errioxako Urkidetza
  • José Ramón Toña Zugazaga Urbide ur-partzuergoa / Consorcio de Aguas de Álava
  • Leire Zubitur Canflanca Servicios de Txingudi S.A.

  Industriako erabiltzaileen ordezkariak

  • Iñaki Ugarte Laguardia, Clusterpapel-eko ordezkaria

  Energiako erabiltzaileen ordezkariak

  • Francisco José López Martínez Iberdrolak izendatua

  Nekazaritza erabiltzaileen ordezkariak

  • José Luis Ortiz de Elguea EHNEk izendatua

  Kontsumitzaile eta erabiltzaileen ordezkariak

  • Jon Ariño Gallego, Euskadiko Kontsumitzaileen Federazioaren ordezkariak

  Zuzendaritza Batzordea

  Antonio Aiz Salazar (leiho berri batean irekitzen da) 2020ko urriaren 03tik aurrera. (200/2020 Dekretua, 2020ko irailaren 29koa, asteartea (PDF, 206KB) (leiho berri batean irekitzen da))

  Eremuen zuzendaritzak:

  Arroen bulegoak

  • Mediterraneoko Arroen Bulegoa: 
  • Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa: 
  • Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa:  Félix Cantero Palacios

  Honako hau da Uraren Euskal Agentziaren lan taldea 2023ko abenduaren 31an, kategoriaren, lan harremanaren eta sexuaren arabera sailkatuta

  Kategoria

  Guztira

  Emakumeak

  Gizonak

  Zuzendaritza Nagusia

  1

  0

  1

  Eremu zuzendaritza / Bulegoburuak

  4

  1

  3

  Teknikariak eta tarteko agintariak

  103

  46

  57

  Administrariak

  80

  48

  32

  Guztira

  188

  95

  93

  Lan-harreman mota

  Guztira Emakumeak Gizonak

  Funtzionarioak

  13

  9

  4

  Laboralak

  175

  88

  87

  Guztira

  188

  97

  91

  Lanpostu-zerrenda

  Lanpostu-zerrenda

  Aldaketak