Joan edukira

  Lan eta jarduerak

  Lan eta jarduerak

  Lan eta jarduerak ibaietan
  Ibai ibilguen zaharberritzea

  URAren funtzioetako bat ur-masen ingurumen-hobekuntza da, eta, horrekin batera, ibaien ur-goraldi errepikatuen eraginpean dauden eremuetan bizi diren edo lan egiten duten pertsonen segurtasuna handitzea.

  Horretarako, ur-masen ingurumena hobetzeko obrak egiten ditu, bai eta ibaien goraldien eraginpean dauden bizitegi-inguruneak edo jarduera ekonomiko kalteberak duten eremuak babesteko lanak ere. Azken kasu horretan, Euskadin egiteke dauden obren katalogo zabala kontuan hartuta, proiektatutako jarduketak pertsona-kopuruaren eta horiekin defendatzen den jarduera ekonomikoaren arabera lehenesten dira.

  Lan horiek ibaian ahalik eta inpaktu txikiena sortzeko diseinatzen dira, naturan oinarritutako irtenbideak sustatuz, ahal den guztietan.

  Zer egiten du URAk?

  • Lehengoratze-lanak (presak kentzea, ibaiertzak naturalizatzea, estaldurak kentzea, bioingeniaritza-lanak)
  • Uholdeetatik babesteko obrak
  • Hirugarrenen obrak; horiekin, URAk hornidura eta saneamendua hobetzeko obrak egiten ditu, tokiko administrazioari laguntzeko, ur-masen egoerak hobera egin dezan.

  Helburuak

  Uholdeetatik babesteko obren helburua da urak modu seguruan hedatzeko espazioak sortzea, edo ibai-tarteetan sekzio hidraulikoa zabaltzea, urteetan ibarren okupazioak gehiegizko murrizketa eragin ondoren. Bi kasuetan, obrak sortzen dituen ibilguaren eta erriberen aldaketa morfologikoa ahalik eta gehien murriztea bilatzen da, eta ertzak landareztatzea sustatzen da.

  Ibaiak lehengoratzeko obrek, oro har, azpiegiturek (presak, ubideak, harri-lubetak, ubideak, estalkiak) ibilguetan eta ibaiertzetan duten eragina arintzen saiatzen dira; horretarako, hainbat ekintza egiten d, hala nola: eraistea eta kentzea, ibaiertzetako ezpondak zabaltzea, ibaiertzeko berezko landare-estaldura berreskuratzea, edo ingurune urtarreko fauna eta flora duten espazioak sortzea.

  URAk tokiko administrazioari eta haren erakunde kudeatzaileei laguntzeko egiten duen uraren hiri-zikloa hobetzeko obretan, ura hartzen den ur-masen erauzketen presioa murrizteko aukera emango duten azpiegiturak eguneratu edo eraiki nahi dira, bai eta erabiltzen diren masetako isurketen presioa ere.

  Lanen mapa

  • Jendaurrean dauden proiektuak
  • Lizitazioan dauden proiektuak

  Nola lan egiten du URAk

  Plangintza hidrologikoak ur-masen morfologia hornitu, saneatu eta leheneratzeko jarduerak jasotzen ditu, ibaietako eta estuarioetako lurretako kenketa, isurketa eta okupazioen eraginak murrizteko. Zehazki, plan bakoitzeko Neurrien Programan:

  Uholde-arriskua kudeatzeko planek biztanleria eta ur-goraldien errepikapen naturalaren eraginpean dauden erabilera sentikorrak defendatzeko beharrezko jarduerak biltzen dituzte. Zehazki, plan bakoitzeko Neurrien Programan:

  Uraren Euskal Agentziak, Euskadiko administrazio hidraulikoa den aldetik, hitzarmenak eta esparru-akordioak egiten ditu Euskadiko beste administrazio eta eragile batzuekin, uretako ingurunearen hobekuntzarako eta pertsonen segurtasunerako jarduerak adostea eta gauzatzea sustatzeko.

  Erlazionatutako edukia