Joan edukira

  Uraren Euskal Agentziak sinatutako hitzarmenak

  DATA PARTEHARTZAILEAK XEDEA BETEBEHAR EKONOMIKOAK EPEA
  2023/01/25

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
  AÑARBEKO URAK

  2021EKO ABENDUAREN 20AN ALDERDIAK SINATUTAKO “DONOSTIAKO ANOETA EREMUKO SANEAMENDUAREN PROIEKTU EGUNERATUARI DAGOZKION OBRAK, 1. FASEA” EGIKARITZEKO LANKIDETZA-HITZARMENA SUNTSIARAZTEA ETA AZKENDU DELA DEKLARATZEA (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)
  2023/02/14

  ANDOAINGO UDALA
  JUNTA DE CONCERTACIÓN DEL A.I.U.05

  UDALEKO HIRIGINTZA PLANGINTZAREN ZEHAZTAPENAK KOORDINATZEA ETA UHOLDEAK BABESTEKO PROIEKTUAK ETA ZIAKO ERREKASTOAREN SANEAMENDU SAREA EGIKARITZEA, INDARREAN DAGOEN HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORREKO A.I.U. 5 (AMA KANDIDA) HIRIGINTZAKO ESKU-HARTZE EREMUARI DAGOKIONEZ (PDF, 316 KB) (leiho berri batean irekitzen da)   Lau urte. Bete baino lehen, URAREN EUSKAL AGENTZIAk eta ANDOAINGO UDALAK adostu dezakete beste lau urte osagarriz luzatzea.
  2023/03/01 EUSKAL IRRATI TELEBISTA 2023AN EAE-KO UR-INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEKUNTZA SUSTATZEKO TELEBISTA ETA IRRATI BIDEZKO KANPAINAK EGITEKO  (PDF, 912 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 145.200,00 € 2023ko martxoaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra arte
  2023/03/03 AMURRIOKO UDALA AMURRIOKO UDALERRIAN (ARABA)  ARMURU ERREKA LEHENERATZEKO LANAK EGITEKO (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 350.000,00 € Egikaritzeko jardunaren kontratazioa likidatu eta ordaindu arte iraungo du, lau urteko hasierako mugarekin; epe hori luzatu ahal izango da, aplikatu beharreko legeriaren arabera.
  2023/03/06 EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILA LANKIDETZA-HITZARMENA, KONTSUMO PUBLIKOKO ETA BAINU-EREMUETAKO UREN KALITATEA BABESTEAREN ESPARRUAN (PDF, 291 KB) (leiho berri batean irekitzen da)   Lau urteko epean, hasiera batean. Epe hori amaitu baino lehen, alderdiek aho batez erabaki dezakete beste lau urtez luzatzea, aipatutako 40/2015 Legean xedatutakoaren arabera
  2023/03/31

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
  ANDOAINGO UDALA

  ANDOAINEN ZIAKO ERREKAREN BIDERATZE ETA SANEAMENDU PROIEKTUAREN OBRAK EGITEKO (1. FASEA) (PDF, 725 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira 17.425.291,77 €

  2023    710.663,32 €

  2024 5.636.556,88 €

  2025 5.367.537,43 €

  2026 5.710.534,14 €

  Egikaritzeko jardunaren kontratazioa likidatu eta ordaindu arte iraungo du, lau urteko hasierako mugarekin; epe hori luzatu ahal izango da, aplikatu beharreko legeriaren arabera.

  2023/04/21 ASTIGARRAGAKO UDALA ASTIGARRAGAKO URUMEA BERRI IBAIPARKEA HANDITZEKO PROIEKTUAREN LANAK EGITEKO (PDF, 1022 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 184.629,83 € Egikaritzeko jardunaren kontratazioa likidatu eta ordaindu arte iraungo du, lau urteko hasierako mugarekin; epe hori luzatu ahal izango da, aplikatu beharreko legeriaren arabera.
  2023/04/26 ABADIÑOKO UDALA ABADIÑOKO UDAL MUGARTEAN IBAIZABAL IBAIAREN UHOLDEEN AURKAKO PROIEKTUAREN LANAK EGITEKO (PDF, 723 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 1.745.297,67 € Xede diren jardunak amaitu arte. Lau urteko hasierako mugarekin; epe hori luzatu ahal izango da, aplikatu beharreko legeriaren arabera.
  2023/05/30

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
  AÑARBEKO URAK
  PASAIAKO UDALA

  DONIBANEKO (PASAIA) SANEAMENDU PROIEKTUKO 1. FASEKO (BONANTZA PASEALEKUA – SANTIAGO PLAZA) OBRAK EGITEKO  (PDF, 798 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira 425.000,00 €

  2023 106.250,00 €

  2024 318.750,00 €

  Lau urte. Hitzarmenaren indarraldia amaitu aurretik, sinatu duten partaideek lau urtez luzatzeko erabakia hartu dezakete, ahobatez, edo objektua gauzatzeko beharrezkoak diren ekintzen kontratazioaren likidazioa egin arte.

  2023/06/14 GIPUZKOAKO URAK, ELGOIBARKO UDALA ELGOIBARKO (ARRIAGA) ZATIAN DEBABARRENEKO SANEAMENDU PROIEKTUARI DAGOZKION JARDUKETAK GAUZATZEKO  (PDF, 813 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 769.600,22 € jarduketa gauzatzeko kontratazioaren likidazioa eta ordainketa egin arte iraungo du, gehienez ere lau urtez hasiera batean, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik
  2023/08/01  ALONSOTEGIKO UDALA LANKIDETZA-HITZARMENA, "ALONSOTEGIKO ETA AZORDOIAGA ERREKAREN GALERIAKO PATIOAN PATOLOGIAK KONPONTZEKO EXEKUZIO-PROIEKTUAN" JASOTAKO OBRAK GAUZATU ETA FINANTZATZEKO (PDF, 4 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 96.943,38 € Gehienez urte bat, eta sei hilabetez luzatzeko aukera egongo da, aplikatu beharreko legeriaren arabera
  2023/09/11 BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA BILBOKO BIZKAIKO UR PARTZUERGOAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA ALDATZEKO ETA ZABALTZEKO ERANSKINA, SANEAMENDU SISTEMA OROKORRETARA KONEKTATU GABEKO ISURKETAK EZABATZEKO LANAK (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 51.726,43 €
  2023/09/22 EITB 2023AN EAE-KO UR-INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEKUNTZA SUSTATZEKO TELEBISTA ETA IRRATI BIDEZKO KANPAINAK EGITEKO, URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA EUSKAL IRRATI TELEBISTAREN (EITB) ARTEKO LANKIDETA HITZARMENA ZABALTZEKO I.ERANSKINA (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 57.670,07 €
  2023/10/5 ZALLAKO UDALA URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA ZALLAKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA ZALLAKO UDALERRIAN (BIZKAIA), ARANGUREN PAREAN, CADAGUA IBAIAREN UHOLDEEN AURKAKO PROIEKTUKO OBRAK EGITEN LAGUNTZEKO (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira: 16.619.314,43 €

  2023: 2.000.000 €

  2024: 11.000.000 €

  2025: 3.619.314,43 €

  Xede diren jardunak amaitu arte. Lau urteko hasierako mugarekin; epe hori luzatu ahal izango da, aplikatu beharreko legeriaren arabera.

  2023/11/2 IURRETAKO UDALA JARDUTEKO PROTOKOLOA, URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA IURRETAKO UDALAREN ARTEKOA, KANTAURI EKIALDEKO UHOLDE-ARRISKUA KUDEATZEKO PLANA (2022-2027)GARATZEKO. (PDF, 4 MB) (leiho berri batean irekitzen da) Protokoloaren xede den interes publikoa mantentzen den bitartean
  2023/11/14 BARAKALDOKO UDALA URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA BARAKALDOKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA "BARAKALDOKO GOROSTIZA KIROLDEGIRA SARTZEKO ZUBIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA” DELAKOAREN OBRAK GAUZATZEKO (PDF, 731 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 162.799,70 € Hitzarmen honen xede diren jarduketak amaitu eta entregatu arte iraungo du, gehienez ere lau urtez hasiera batean, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik.
  2023/11/14 MALLABIAKO UDALA, ERMUAKO UDALA ETA GIPUZKOA FORU ALDUNDIA URAREN EUSKAL AGENTZIAREN, GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOAREN, MALLABIAKO UDALAREN ETA ERMUAKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA MALLABIA ETA ERMUA (BIZKAIA) UDALERRIETAKO SANEAMENDUA ERAIKITZEKO PROIEKTUA IDATZI DU, GOITONDO-ERMUA TARTEAN. (PDF, 1013 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 3.800.530,12 € Jarduketa gauzatzeko kontratazioaren likidazioa eta ordainketa egin arte iraungo du, gehienez ere lau urtez hasiera batean, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik.
  2023/11/29 GUARDIAKO UDALA URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA LAGUARDIAKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA LAGUARDIATIK (ARABA) IGAROTZEN DEN LA HOYA ERREKA LEHENGORATZEKO PROIEKTUAN" (PDF, 435 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 80.000,00 €

  Hitzarmenaren xede diren jardunak amaitu arte. Lau urteko hasierako mugarekin; epe hori luzatu ahal izango da, aplikatu beharreko legeriaren arabera.

  DATA PARTEHARTZAILEAK XEDEA BETEBEHAR EKONOMIKOAK EPEA
  2022/1/28 AZTI BACALAOS GIRALDO ENPRESAK LEGUTIOKO (ARABA) GOIAIN POLIGONOKO ARAZTEGIAN ETA ONDORIOZ JABARI PUBLIKO HIDRAULIKORA EGITEN DITUEN GATZ-ISURKETEN ARAZOA AZTERTZEKO. (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 44.606,86 € 9 Hilabete
  2022/2/3 AZTI AZTERLAN BAT EGITEA, MUTRIKU INGURUKO KONTSERBA-INDUSTRIEN ISURIAK UDAL HUA-N INTEGRATU AHAL IZANGO LIRATEKEEN JAKITE ALDERA (PDF, 1015 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 21.120,00 €
  2022/2/15 ACOA- AKE ALDAKETA ERANSKINA, URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA ARABAKO KONTZEJUEN ELKARTEAREN ARTEAN 2009KO AZAROAREN 16AN SINATUTAKO LANKIDETZA HITZARMENARI DAGOKIONA (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 0,00 € AKEk Ekitaldiaren betebehar material eta formalak bete dituela egiaztatu arte eta URAk dagokion konpentsazioa ordaindu arte
  2022/2/25 LANVI-DFA CASTILLEJOS PUTZUA IRAGAZGAIZTU ETA KONPONTZEKO PROIEKTUA (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 187.739,00 € 2022/12/31
  2022/2/8 EITB EAEN INGURUNE HIDRIKOA BABESTEKO KULTURA SUSTATZEKO IRRATI- ETA TELEDIFUSION-KANPAINA BAT EGITEA (PDF, 410 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 125.654,28 € 2022/03/01 - 2022/12/31
  2022/3/15 CHC KANTAURI EKIALDEKO DEMARKAZIO HIDROGRAFIKOAREN ESPAINIAKO URAREN PLANGINTZA ETA KUDEAKETA KOORDINATZEA (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 0,00 €
  2022/5/3 AYUNTAMIENTOS ASTIGARRAGA Y HERNANI AKARREGI-ERGOBIA TARTEAN URUMEA IBAIA UHOLDEETATIK BABESTEKO LANEN 1. SEPARATA (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira 3.175.857,68 €

  2022: 1.878.290,02 €

  2023: 1.878.290,03 €

  Hitzarmen honen xede diren jarduketak amaitu eta entregatu arte, gehienez lau urtez, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik

  2022/5/13 AYTO ZARATAMO AYTO GALDAKAO  II. ALDAKETA. NERBIOI-IBAIZABAL IBAIA BIDERATZEKO PROIEKTUA. 3. FASEA. BENGOETXE-PLAZAKOETXE ( BIZKAIA) (PDF, 272 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 0,00 €

  2022/5/16 AYTO LAUDIO LAUDIOKO HIRIGUNEA NERBIOI IBAIAREN UHODEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA (PDF, 4 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira 4.679.093,89 €

  2022 2.909.909,00 €

  2023 1.769.173,89 €

  Hitzarmen honen xede diren jarduketak amaitu eta entregatu arte, gehienez lau urtez, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik

  2022/5/20 AYTO ERMUA ERMUKO UDALERRIKO SANEAMENDURAKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA IDATZI ETA ONARTU DA. ZUBIAURREKO KOLEKTOREA – ERDIALDEA ETA GIPUZKOA – HIRIBIDEA (PDF, 707 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira 2.134.907,37 €

  2022 1.134.907,37 €

  2023 1.000.000 

  Hitzarmen honen xede diren jarduketak amaitu eta entregatu arte, gehienez lau urtez, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik

  2022/5/30 PUERTO BILBAO-CABB BILBOKO PORTUKO SANEAMENDU-SISTEMA, KOLEKTORE-SARE BATEN BIDEZ, GALINDOKO HONDAKIN-UREN ARAZTEGIRAINO. JARDUKETA HORI EUROPAR BATASUNAK FINANTZATU DU BERRESKURATZE-PLANAREN BIDEZ. (PDF, 7 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 9.405.362,61 € Obra, proiektu eta jarduketak amaitu arte. 40/2015 legearekin bat etorriz ezingo da 4 urtekoa baino gehiago izan. Aho batez epe hori luzatu ahal izango da, gehienez ere 4 urte osagarrietan
  2022/5/31 FUNDACIÓN INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA IBAIERTZETAKO LANDAREDIAREN ARAZOARI BURUZKO IKERKETA (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira 57.300,00 €

  2022 50.000 

  2023 7.300 

  2023/01/31. Lanak egiteko 8 hilabete

  2022/6/3 ITSASMUSEUM LANKIDETZA-HITZARMENA, BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOAREN ITSASMUSEUM BILBAO FUNDAZIOAREN ETA URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ARTEKOA, OZEANOEN OSASUNARI BURUZKO ERAKUSKETARAKO (PDF, 249 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 5.000,00 €

  Jarduketaren kontratazioa likidatu eta ordaindu arte iraungo du hitzarmenak, eta gehienez ere lau urte iraungo du, eta luzatu ahal izango da

  2022/6/27 CABB URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA, SANEAMENDU-ETA HORNIDURA-AZPIEGITURETAN JARDUKETAK EGITEKO (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 3.000.000,00 €

  Hitzarmen honen xede diren jarduketak amaitu eta entregatu arte, gehienez lau urtez, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik

  2022/7/14 ADIF/MITMA/AYTO DE ZALLA ZALLAKO UDALERRIAN OBRA HIDRAULIKOAK ETA TRENNBIDE OBRAK EGITEKO LANKIDETZA-PROTOKOLOA (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 0,00 € Lanak amaitu arte, edo sinatzaileak, elkarrekin adostuta, protokoloa amaitzen badute
  2022/7/26 CABB LUZAPENA. SANEAMENDU-SISTEMA OROKORRETARA KONEKTATU GABEKO ISURKETAK EZABATZEKO  (PDF, 5 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 0,00 €

  36 hilabete hasierako hitzarmena amaitzen den momentutik

  2022/7/27 TXINGUDIKO ZERBITZUAK S.A. ATALERREKAKO HONDAKIN-UREN ARATZEGIA HOBETZEKO OBREN AURREPROIEKTUA IDAZTEKO, PROIEKTUA EGITEKO ETA OBRAK GAUZATZEKO ETA ZUZENTZEKO (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira 3.000.000,00 €

  2022 70.000,00 €

  2023 90.000,00 €

  2024 1.600.000,00 €

  2025 1.240.000,00 €

  4 urte, eta epe hori amaitu baino lehen edozein momentutan luzatu daiteke, aho batez adosten bada, gehienez ere 4 urte osagarrietan legeriaren arabera

  2022/7/29 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN BARRUKO JARDUKETEN ESPARRUAN LANKIDETZAN ARITZEKO HITZARMENA (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 0,00 €
  2022/8/1 AYTO ANTZUOLA ANTZUOLAKO KOLEKTOREA LUZATZEKO PROIEKTUARI DAGOZKION OBRAK GAUZATZEKO (PDF, 900 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 601.235,86 €

  Hitzarmen honen xede diren jarduketak amaitu eta entregatu arte, gehienez lau urtez, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik

  2022/8/29 BEASAIN - CAF LANKIDETZA-HITZARMENAREN ALDAKETA UHOLDEAK PREBENITZEKO ORIA IBAIAREN ARROAN, BEASAINGO UDALERREIAN (UAHE) - ES017-GIP-14-1 KODEKO EREMUAN (PDF, 331 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira 6.090.200,13 €

  2022 1.000.000,00 €

  2023 4.090.200,13 €

  2024 1.000.000,00 €

  2022/8/3 ARABAKO FORU ALDUNDIA- URBIDE LANKIDETZA-HITZARMENA, URAREN EUSKAL AGENTZIAREN, ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ETA URBIDE-ARABAKO UR PARTZUERGOAREN ARTEKOA, MANZANOSEKO SANEAMENDU- ETA ARAZKETA- PROIEKTUA GAUZATZEKO (PDF, 6 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira 1.500.000,00 €

  2022 50.000,00 €

  2023 1.000.000 € 

  2024 450.000 €

  Hitzarmen honen xede diren jarduketak amaitu eta entregatu arte, gehienez lau urtez, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik

  2022/8/3 ARABAKO FORU ALDUNDIA- URBIDE LANKIDETZA-HITZARMENA, URAREN EUSKAL AGENTZIAREN, ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ETA URBIDE-ARABAKO UR PARTZUERGOAREN ARTEKOA, "SOBRÓN SISTEMA HORNITZEKO PROIEKTUAREN 1. PROIEKTU BANAKATUA: SOBRÓNGO ZUNDAKETA-PRESA-SOBRÓN HORNITZEKO BILTEGIA ZATIA" GAUZATZEKO, NEXT GENERATION-EB FUNTSEKIN FINANTZATUTAKO SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN (PDF, 9 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira 3.226.919,90 €

  2022 50.000,00 €

  2023 1.800.000,00 €

  2024 1.376.919,90 €

  Hitzarmen honen xede diren jarduketak amaitu eta entregatu arte, gehienez lau urtez, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik

  2022/10/27 CABB-AYUNTAMIENTO FORUA BALIABIDE HIDRIKOEN ERABILGARRITASUN JARDUKETEN ESPARRUA (PDF, 5 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 0,00 €

  31/01/2028, eta isilbidez luzatuko da urtebeteko aldietan, salbu eta alderdietako batek luzapena amaitu baino bi hilabete lehenago berariaz uko egiten badio

  2022/10/26 CABB-AYTO MUNGIA MONTEBERRIAGA URBANIZAZIOKO SANEAMENDUA ETA HIRIKO HONDAKIN-URAK MUNGIAKO ESKUALDEKO ARAZTEGIRA ERAMATEN DITUEN SANEAMENDU-SAREA LOTZEA (PDF, 5 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 1.000.000,00 €

  Jarduketak gauzatzeko kontratazioaren likidazioa eta ordainketa egin arte, gehienez ere lau urte hasiera batean, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik

  2022/10/26 AZTI LUZAPENA. BACALAOS GIRALDO ENPRESAK LEGUTIOKO (ARABA) GOIAIN POLIGONOKO ARAZTEGIAN ETA ONDORIOZ JABARI PUBLIKO HIDRAULIKORA EGITEN DITUEN GATZ-ISURKETEN ARAZOA AZTERTZEA. (PDF, 231 KB)(leiho berri batean irekitzen da) 0,00 € 2023/07/28
  2022/11/7 AZTI URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA AZTI FUNDAZIOAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENAREN LUZAPENA, LANKIDETZA-HITZARMEN HORREN XEDEA DA AZTERLAN BAT EGITEA, MUTRIKU INGURUKO KONTSERBA-INDUSTRIEN ISURIAK UDAL HUA-N INTEGRATU AHAL IZANGO LIRATEKEEN JAKITE ALDERA (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 0,00 € 2024/11/09
  2022/12/1 URBIDE LANKIDETZA-HITZARMENA, URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOAREN  ARTEKOA, AGURAINGO HUA-N AGURAINGO HUA-N BAIMENDUTAKO ISURKETAN ETENGABEKO JARRAIPENA EZARTZEKO (PDF, 9 MB) (PDF, 7 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 18.000 

  4 urte, eta epe hori amaitu baino lehen edozein momentutan luzatu daiteke, aho batez adosten bada, gehienez ere 4 urte osagarrietan legeriaren arabera

  2022/12/16 PUERTO BILBAO-CABB 2022ko MAIATZAREN 30KO HITZARMENAREN ALDAKETA.  BILBOKO PORTUKO SANEAMENDUA (PDF, 386 KB) (leiho berri batean irekitzen da) 2.900.586,59 €
  2022/12/30 CABB URDAIBAI ESKUALDEKO HORNIDURA-AZPIEGITUREI BURUZKO JARDUKETAK GAUZATZEA (PDF, 6 MB) (leiho berri batean irekitzen da) 1.869.763,00 €

  Jarduketak gauzatzeko kontratazioaren likidazioa eta ordainketa egin arte, gehienez ere lau urte hasiera batean, epe hau legeriaren arabera luzatu ahal izango delarik

  DATA

  PARTEHARTZAILEAK

  XEDEA

  BETEBEHAR EKON.

  EPEA

  2021/01/04

  URA

  AZTI

  EAEKO TRANTSIZIOKO ETA KOSTALDEKO UREN JARRAIPENA EGITEKO PROGRAMAK GAUZATZEA ETA HORIEN EGOERA ZEHAZTEA (PDF, 9 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  1.665.000 €

  Xedea bete arte. Gehienez 3 urte luzagarriak

  2021/01/11

   

  URA

  BILBAO-BIZKAIA UR-PARTZUERGOA

  TEKNOLOGIA ETA NEKAZARITZAKO ZERBITZUAK SA BITARTEKO PROPIOAREN EKARPENA SME, MP (TRAGSATEC) ZERBITZUA EMATEKO "UR-HORNIDURARAKO UR-APROBETXAMENDUEN ERREGULARIZAZIO ADMINISTRATIBOA (VI. FASEA) (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  14119,6 €

  Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte.

  2021/02/25

  URA

  EITB

  EAEKO INGURUNE HIDRIKOA BABESTEKO ETA HOBETZEKO KULTURA SUSTATZEKO IRRATI- ETA TELEDIFUSIO-KANPAINA BAT EGITEA. (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  125.654,28 €

  2021/03/01-2021/12/31 

  2021/05/17

  URA

  AÑARBEKO URAK

  USURBILGO AGINAGAKO SANEAMENDUA BERRITZEKO PROIEKTUAN JASOTAKO OBRAK GAUZATZEA. 1. ETA 2. FASEAK. (PDF, 6 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

   3.247.423,42 €

  Jarduketa gauzatzeko kontratazioaren likidazioa eta ordainketa egin arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

  2021/5/24

  URA

  Asociación Centro Tecnológico CEIT

  EAEKO PAPERGINTZA-SEKTOREAN HONDAKIN-URAK KUDEATZEKO AUKEREN AZTERKETA (PDF, 4 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  79.775,3 €

  Xedea bete arte. Gehienez 2 urte, luzagarria izan daitekeena

  2021/5/24

  URA

  GALDAKAOKO UDALA

  ZARATAMOKO UDALA

  NERBIOI-IBAIZABAL IBAIA BIDERATZEKO PROIEKTUA GAUZATZEKO ETA FINANTZATZEKO 2019-05-16AN SINATUTAKO HITZARMENAREN ALDAKETA. 3. FASEA. BENGOETXE-PLAZAKOETXE TARTEA (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  2021/6/10

  URA

  ITELAZPI

  SINATUTAKO HITZARMENA ALDATZEKO ETA LUZATZEKO AKORDIOA, IBILBIDEA TRAZATZEKO ETA URAREN BIDEZIDORRETAKO IBAI-IBILBIDE BERRIAK FINANTZATZEKO (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  2021/7/30

  URA

  VITORIA-GASTEIZKO UDALA

  VITORIA-GASTEIZ UDAL MUGARTEKO BATAN ETA ZAPARDIEL IBAIEN UHOLDEEN KONTRAKO BABESAREN LANAK (PDF, 4 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira:6.282.426,55 €

  2021: 830.000 €

  2022: 5.452.426,55 €

  Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

  2021/9/16

  URA

  ABADIÑOKO UDALA

  "TRAÑAPADURAKO ZUBIA: N-634 ERREPIDETIK INDUSTRIALDERAKO SARBIDEA” IZENEKO PROIEKTUKO OBRAK EGITEKO. (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira: 1.727.509,74 €

  URA: 516.144,40 €

  2021: 100.000 €

  2022: 416,144,40 €

  Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

  2021/11/23

  URA

  LAUDIOKO UDALA

  LAUDIOKO , ZUMALARREGI-GOIKOPLAZA TARTEAN, SAN JUAN ERREKAREN IBILGUAREN EGOKITZAPEN HIDRAULIKOA ETA INGURUMEN-HOBEKUNTZA EGITEKO PROIEKTUA GAUZATZEKO LANAK (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira: 1.071.865,31 €

  2021: 100.000 €

  2022: 971.865,31 €

  Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

  2021/11/30

  URA

  CABB

  ALONSOTEGI ELKARTEGIA

  ALONSOTEGIKO KADAGUA IBAIRA HIDROKARBUROEN ISURIA TRATATZEA ETA EZABATZEA (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira: 19.567,04 €

  2021:7.977,33

  2022:11.589,71

  Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

  2021/12/3

  URA

  GARAIKO UDALA

  GARAIKO HONDAKIN-UREN ARAZTEGI BERRIA EGITEA (PDF, 5 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira: 198.337,19 €

  URA: 30.000,00 €

  Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

  2021/12/23

  URA

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

  AÑARBEKO URAK

  DONOSTIAKO ANOETA ALDEKO SANEAMENDUAREN LANAK. 1. FASEA (PDF, 8 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Guztira: 4.403.889,95 €

  URA: 1.497.322,59 €

  2021: 10.000,00 €

  2022: 553.535,43 €

  2023: 933.787,16 €

  Jarduketa gauzatzeko kontratazioaren likidazioa eta ordainketa egin arte iraungo du, gehienez ere lau urtez hasiera batean

  DATA

  PARTEHARTZAILEAK

  XEDEA

  BETEBEHAR EKON.

  EPEA

  2020/01/22

  URA

  AYTO BEASAIN

  CAF

  UHOLDEEN PREBENTZIOA ORIA IBAIAREN ARROAN, BEASAINGO UDALERRIAN, (ARPSI) -ES017-GIP-14-1 (PDF, 7 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  2.000.000

  URA

  1.000.000

  2019: 1.000,00 €

  2020: 100.000,00 €

  2021: 899.000,00 €

  LAU URTE EDO OBRAK BEHIN BETIKO ENTREGATZEA.

  2020/01/28

   

  URA

  AYTO DE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN

  URUMEA IBAIAREN BI ERTZAK LOIOLA-RIBERAS DE LOIOLA-EGIA  INGURUAN LOTZEKO ZUBI BAT EGITEA (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  1.794.584,49 €

  2019: 344.163,94 €

  2020:1.450.422,55€

  HASIERAKO LAU URTEKO MAXIMOA

  2020/01/28

  URA

  AYTO DE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN

  URUMEA IBAIAN ZUBI BAT EGITEA, LM.06 TXOMIN ENEA EREMUA URBANIZATZEKO (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  2.844.569,56 €

  URA

  2019: 1.405.784,78 €

  HASIERAKO LAU URTEKO MAXIMOA

  2020/01/31

  URA

  AZTI

  URA ETA AZTIREN ARTEKO LANKIDETZARAKO OINARRI OROKORRAK EZARTZEA, IKERKETA ETA AZTERLAN JARDUERAK EGITEKO (PDF, 4 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

   

  HASIERAKO LAU URTEKO MAXIMOA

  2020/07/01

  URA

  ACLIMA

  "EUSKAL INDUSTRIAN HONDAKIN-UREN ARAZTEGIKO EFLUENTEAK BERRERABILTZEA SUSTATZEKO EKINTZA-PLANEAN" JASOTAKO JARDUERAK EGITEN LAGUNTZEA (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  200.000 €

  2020: 75.000,00 €

  2021: 100.000,00 €

  2022: 25.000,00 €

  HASIERAKO BI URTEKO MAXIMOA

  2020/07/28

  URA

  AYTO DE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN

  VERTIZ KARROZERIA JARDUERA GAUZATZEN ZUEN ERAIKIN NAGUSIA ERAISTEA (URUMEA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA, EKAITZ-TANGA ETA PONPAKETA-PUTZUA). HITZARMENA 2014/06/09) (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  2020: 143.094,54€

   

  2020/09/01

  URA

  DFB

   

  URAREN ETA BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO IRAUNKORTASUNEKO ETA INGURUNE NATURALEKO SAILAREN ARTEKO AKORDIOA, BIZKAIKO SARE HIDROMETEREOLOGIKOKO INSTALAZIOEN ETA EKIPOEN SARBIDEARI ETA ERABILERARI BURUZKOA (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

   

  LAU URTEKO HASIERAKO IRAUPENA

  2020/11/09

  URA

  AZTI

  MUTRIKUKO HEGALUZEAREN KONTSERBEN ISURKETAK UDALERRIKO HUAN SARTZEAREN EGINGARRITASUNARI BURUZKO AZTERLAN BAT EGITEN LAGUNTZEA (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

  105.600€

  2020: 42.240,00 €

  2021: 63.360,00 €

  HASIERAKO BI URTEKO MAXIMOA

  2020/12/18

  URA

  EUSKO JAURLARITZA

  URAREN EUSKAL AGENTZIAK ETA EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILAK KONTSUMO PUBLIKOKO UREN KALITATEA ETA BAINU-EREMUETAKO UREN KALITATEA BABESTEKO SINATUTAKO LANKIDETZA-HITZARMENA LUZATZEA (PDF, 267 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

   

  2022KO ABENDUAREN 31RA ARTE

  DATA

  PARTEHARTZAILEAK

  XEDEA

  BETEBEHAR EKON.

  EPEA

  2019/01/01

  URA

  BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA

  URA HORNITZEKO UR APROBETXAMENDUEN ADMINISTRAZIO ERREGULAZIOA (V. FASEA) (PDF, 13 MB)

  GUZTIRA 321.065,58 €

  URA:14.057,02 €

  BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA 307.008,56 €

  BI URTE

  2019/01/16

  URA

  BAKIOKO UDALA

  LAMINATZEKO LAUTADAK SORTUZ ESTEPONA IBAIAREN UHOLDEEI AURRE HARTZEKO ETA HAREN INGURUMENA HOBETZEKO PROIEKTUA PRESTATZEKO ETA LANAK GAUZATZEKO FINANTZAZIOA (PDF, 3 MB)

  GUZTIRA 650.000€

  URA

  - 2019 50.000 €
  - 2020 600.000 €

  HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNAK AMAITU ETA AURKEZTU ARTE

  2019/01/31

  URA

  OSASUN SAILA.

  HAINBAT JARDUERA FINKATZEA, GIZA KONTSUMORAKO ETA BAINU GUNEETARAKO URA EKOIZTEKO URAK HOBETO BABESTE ALDERA, OSASUNEKO ETA INGURUMENEKO ALDERDIAK MODU INTEGRATUAN AURREIKUSITA (PDF, 6 MB)

   

  2019/12/31

  2019/02/06

  URA

  GERNIKA-LUMOKO UDALA

  ELKARLANEAN ARITU BEKOIBARRAN BIDE BERRIA EGITEKO ETA OKA IBAIAREN UBIDEAN HOBEKUNTZA-JARDUERAK EGITEKO LANAK FINANTZATU ETA BURUTZEKO (PDF, 4 MB)

  GUZTIRA 1.277.948,04 € 

  URA 511.179,22 €

  - 2019 13.310 €
  - 2020 497.869,22 € 

  GERNIKA-LUMOKO UDALA: 766.768,82 €

  - 2019 19.965 €
  - 2020 746.803,82 €

   

  HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNAK AMAITU ETA AURKEZTU ARTE

  2019/02/18

  URA

  EAKO UDALA

  PAPER-FABRIKA ZAHARREKO PAPER-OREAREN ERAIKINEN ETA BILTEGIAREN HONDAMENDI-EGOERARI ETA ERAISKETARI BURUZKO IKERKETEN IDAZKETA ETA ONDORENGO EXEKUZIOA ETA EA UDALERRIKO BIDEBARRIETA PAPER-FABRIKA ZAHARRAREN INGURUAN EA IBAIA LEHENGORATZEKO AURREPROIEKTUAREN IDAZKETA (PDF, 4 MB)

  GUZTIRA 350.000 € 

  URA: 250.000 €

  - 2019 100.000 €
  - 2020 150.000 €
   

  EAKO UDALA 100.000 €

  - 2019: 40.000 €
  - 2020:60.000 €

  HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNAK AMAITU ETA AURKEZTU ARTE

  2019/05/16

  URA

  GALDAKAOKO UDALA
  ZARATAMOKO UDALA

  NERBIOI-IBAIZABAL IBAIA BIDERATZEKO PROIEKTUA. 3. FASEA. BIDE-ZATIA: BENGOETXE PLAZAKOETXE (BIZKAIA) (PDF, 4 MB)

  GUZTIRA 11.275.506,04 €
   

  URA

  - 2019: 1.575.506,04 €
  - 2020: 5.000.000 €
  - 2021: 4.700.000 €

   

  HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNEN KONTRATAZIOA BEHIN BETIKO KITATU ETA ORDAINDU ARTE

  2019/06/06

  URA

  DONOSTIAKO UDALA
  AÑARBEKO URAK

  MARTUTENE AUZOA URUMEA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO, EKAITZ-TANGA EGITEKO ETA UR BELTZEN PONPATZE-PUTZUA EGITEKO PROIEKTUA. 2.FASEA (PDF, 4 MB)

  GUZTIRA 16.992.846,8 €
   

  URA 14.614.779,11 €

  - 2019: 4.626.343,35 €
  - 2020: 7.239.515,02 €
  - 2021: 2.748.920,74 €

  DONOSTIAKO UDALA: 1.501.953,40 € 

  AÑARBEKO URAK: 876.114,29 €

  HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNAK AMAITU ETA AURKEZTU ARTE

  2019/06/07

  URA

  TXINGUDIKO ZERBITZUAK

  HONDARRIBIKO JAIZKIBEL MENDIAREN EKIALDEKO MAZELAKO ERREKASTOEN UHOLDEEI AURREA HARTZEKO PROIEKTU INTEGRALA (PDF, 4 MB)

  GUZTIRA 2.969.689,23 

  URA 1.262.117,92 €

  - 2019: 255.000 €
  - 2020 1.007.117,92 €
   

  TXINGUDIKO ZERBITZUAK  1.707.571,31€

  HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNEN KONTRATAZIOA BEHIN BETIKO KITATU ETA ORDAINDU ARTE

  2019/06/07

  URA

  AÑARBEKO URAK

  USURBILGO AGINAGAKO SANEAMENDU PROIEKTU BERRIZTATUA 1. ETA 2. FASEAK (PDF, 4 MB)

  GUZTIRA 3.575.000 €
   

  URA 2.145.000 €

  - 2019 5.000 €
  - 2020: 632.500 €
  - 2021: 1.300.000 €
  - 2022: 207.500 € 

  AÑARBEKO URAK 1.430.000 €

  HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNAK AMAITU ETA AURKEZTU ARTE

  2019/07/15

  URA

  KANTABRIAKO INGURUMEN-HIDRAULIKARAKO INSTITUTUA

  BAT-BATEKO IRAGARPENETARAKO AHALMENA HOBETZE ALDERA URA ETA KANTABRIAKO INGURUMEN-HIDRAULIKARAKO INSTITUTUAREN ARTEKO ELKARLANA TEKNIKA HIDROLOGIKO AURRERATUEN APLIKAZIOEN IKERKETA ETA GARAPENERAKO (PDF, 2 MB)

  GUZTIRA 300.000 € 

  URA

  - 2019 110.000 €
  - 2020: 75.000 €
  - 2021: 75.000 €
  - 2022: 40.000 €

  2022/07/15

   2019/07/16

  URA

  IRUÑA OKAKO UDALA
  UPV/EHU

  ESTACION FLUVIAL IRUÑA DE OCA / IRUÑA OKAKO IBAI ESTAZIOAREN PROIEKTUKO PLAN GIDARIA IDAZTEA (PDF, 3 MB)

   GUZTIRA 120.000 €

  URA

  - 2019: 80.000 €
  - 2020: 20.000 €
  - 2021: 20.000 €

  BI URTE. EPEA AMAITU AURRETIK ALDEEK GEHIENEZ URTE BAT GEHIAGO LUZATZEA ERABAKI DEZAKETE

  2019/09/30

  URA

  ALOKABIDE,IHOBE,VISESA,JESUS GURIDI KONSERBATORIOA

  FOKUA EMAKUME KONPOSITOREEN GAINEAN JARTZEA, IKUSGARRI ETA ENTZUNGARRI BIHURTZEKO. BERDINTASUNAREN XVI. FOROA (PDF, 3 MB)

  3.800€

   

  URA

  950€

  SINATZEN DEN UNETIK EKITALDIA HASI ETA HILABETE IGARO ARTE

  2019/10/01

  URA

  MALLABIAKO UDALA
  GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

  URTIAKO MALLABIA-ERMUA KOLEKTOREAREKIN PONPATZEKO ETA LOTZEKO OBRAK EGITEA ETA GOITONDOKO MALLABIA-ERMUA SANEAMENDUKO KOLEKTORE BERRIAREN PROIEKTUA IDAZTEA (PDF, 4 MB)

  1.339.117,11€

   

  2019: 242.000€

  2020: 997.117,11€

  SINATZEN DEN UNETIK, GEHIENEZ ERE LAU URTEKO IRAUPENA IZANGO DU, BESTE LAU URTEZ LUZATZEKO AUKERAREKIN.

  2019/10/15

  URA

  EUSKO JAURLARITZA. INGURUMEN, LURRALDE. PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

  EEE

  INGURUMEN SAILA ETA URAREN MENDE DAUDEN ERAIKIN ETA ZENTROETAN ENERGIA IRAUNKORRA SUSTATZEA (PDF, 2 MB)

  LAU URTE

  2019/11/20

  URA

  ITSASPLANET

  MIK S.COOOP

  ITSASOKO ETA IBAIKO HONDAKINAK BERRESKURATZEAN ETA BERRERABILTZEAN OINARRITUTAKO NEGOZIO BERRIETARAKO AUKEREN AZTERKETA EGITEA (PDF, 1 MB)

  60.000€

  SINATZEN DEN UNETIK, GEHIENEZ ERE LAU URTEKO IRAUPENA, LUZATZEKO AUKERAREKIN.

  2019/11/29

  URA

  IRUNGO UDALA,TXINGUDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA

  IRUNGO URUNEAKO PUTZUAK TRATATZEKO PROIEKTUAREN OBRAK GAUZATZEA (PDF, 6 MB)

  1.731.992,15€

  URA

  750.000€

  2019: 400.000€

  2020: 350.000€

  AYTO IRUN

  736.494,11€

  TXINGUDI

  245.498,04€

  LUZA DAITEZKEEN LAU URTE

  2019/12/10

  URA

  DFB

  LEKEITIOKO UDALA

  ARMINTXEKO LABAR-SANTUTEGIA BABESTEKO OBRAK FINANTZATZEN ETA GAUZATZEN LAGUNTZEA (PDF, 3 MB)

  LUZA DAITEZKEEN LAU URTE

  2019/12/26

  URA

  EUSKO JAURLARITZA. OSASUN SAILA

  URAREN EUSKAL AGENTZIAK ETA EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILAK KONTSUMO PUBLIKOKO UREN KALITATEA ETA BAINU-EREMUETAKO UREN KALITATEA BABESTEKO (PDF, 595 KB)

  2020KO ABENDUAREN 31RA ARTE LUZATZEA

  DATA 

  PARTEHARTZAILEAK 

  XEDEA

  BETEBEHAR EKON. 

  EPEA 

  2018/01/19

  Bizkaiko Foru Aldundia

  Mallabiako udala

  URA

  BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN, MALLABIKO UDALAREN ETA URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA, 81-3302 ERREPIDEA HOBETZEKO LANAK BURUTZEKO 38,080 K.P.TIK 41+800 K.P.RA ETA ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA GAUZATZEKO, ALDE HORRETAKO SANEAMENDU OSOA ETA OINEZKOEN IRAGAZKORTASUNA HOBETZEALDERA (PDF, 4 MB)

  2017: 1.000 €

  2018: 91.124,59 €

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

  2018/02/07

  Durangoko udala

  URA

  MAÑARIA IBAIAREN AHALMEN HIDRAULIKOAREN HOBEKUNTZA (PDF, 4 MB)

  2018: 49.000€

  2019: 375.000€

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

  2018/05/07

  Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

  URA

  2015EKO AZAROAN SINATUTAKO HITZARMEKO 2. ETA 4. KLAUSULEN ALDAKETA (PDF, 1 MB)

  2018: 274.090,84 €

   

   

  2018/06/11

  Itelazpi, S.A.

  URA

  UR-BIDEEN GIDA OSATUKO DUTEN IBAI-IBILBIDE BERRIAK ELKARLANEAN TRAZATZEKO ETA FINANTZATZEKO KONPROMISOA. (PDF, 2 MB)

   

  Bere xedea bete arte.

  2018/07/26

  Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

  URA

  JARDUEREN PLAN ZUZENTZAILE (JPZ) PRESTATZEA. PROIEKTU ERAIKITZAILEKO ERREDAKZIOA ETA KOLEKTOREARENTZAKO ISURKETA KONEXIO NEURRI ZEHAZTASUNA. (PDF, 4 MB)

  2018: 100.000€

  2019: 100.000€

  2020: 100.000€

  2021: 100.000€

  2018-2021

  2018/11/19

  Elorrioko udala

  URA

  KOLABORAZIO-HITZARMENEKO ALDAKETA-HEDATZEA (PDF, 3 MB)

  2017: 10.191,23€

  2018: 3.897,06€

  2019: 300.000€

  2020:1.084.850,02€

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

  2018/12/28

  AMVISA

  URA

  SANEAMENDU-SISTEMAKO BIRMOLDAKETA ETA ELORRIAGAKO (HUA) EZABATZEA ETA MENDIOLA, SANEAMENDUA, FORONDA-ANTEZANA ETA MARGARITAREN SANEAMENDUEN OBETZEKO JARDUERAK, BAITA ERE ARKAIA, AMARITA ETA MIÑANOKO PONPAKETETAN. GOBEIAKO PRESEN BIRMOLDAKETA, 2 FASEA. (PDF, 3 MB)

  2018: 816.143,86 €

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

  28/12/2018

  AÑARBE URAK

  URA

  URNIETAKO ERGOIEN INDUSTRIALDEKO SANEAMENDU-LANEN PROIEKTUARI BURUZKOAK DIRA. (PDF, 4 MB)

  2018: 690.000 €

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

   

  28/12/2018

  CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

  URA

  LEMOSAS ERREKAKO KOLEKTOREAK ZAHARBERRITZEA (SOPELA). GAMIZ-FIKA UDAL-MUGARTEKO ERGOIEN ETA ELORTAS AUZOETAKO SANEAMENDU-OBRAK. (PDF, 4 MB)

  2018: 875.000,00 €

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

   

  28/12/2018

  SERVICIOS DEL TXINGUDI-TXINGUDIKO ZARBITZUAK

  URA

  SARGIA-KOLEKTOREAREN LANETAKO KOSTUA PARTZIALKI FINANTZATZEA ETA ORDAINTZEA (PDF, 4 MB)

  2018: 140.000,00 €

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

  DATA

  PARTEHARTZAILEAK

  XEDEA

  BETEBEHAR EKON.

  IRAUPENA

  2017/01/26

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  EITB

  EAEn Uraren ingurumena babestu eta hobetzeko kultura sustatzeko asmoz telebista eta irrati bidezko kanpaina egin (PDF, 1 MB)

  124,661,48€

  Urtarrilaren 1etik abenduaren 30era

  2017/03/27

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  ZALLAKO UDALA

  Zallako Udalerritik pasatzean sor ditzakeen uholdeen aurkako defentsa (PDF, 3 MB)

  6.287.169,44€

  2017: 2.500.000,00 €

  2018: 3.787.169,44 €

  Hitzarmenaren xedea den ekintzak amaitu eta aurkeztu arte

  2017/05/10

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  BASQUETEAM

  Telebistarako zabalkunde edo publizitate kanpaina egin Basque Team fundaziora atxikirik edo loturik dauden kirolarien irudi eta ahotsa erabiliko duena. (PDF, 2 MB)

  Sinatzen den egunetik 2019ko abenduaren 31ra arte

  2017/05/29

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  ADUNAKO UDALA

  Adunako ibarrean, Gipuzkoan, Oria ibaiaren ingurumena eta egoera hidraulikoa egokitzeko lanak egiteko orduan elkarlanean aritzeko baldintzak erregulatzea. (PDF, 2 MB)

  Hitzartutako ekintzak amaitu arte, gehienez 24 hilabeteko epearekin

  2017/07/11

  ARABAKO

  FORU ALDUNDIA

  URA

  Arabako lurraldean azpiegiturak hidraulikoak betetzeko eta finantzatzeko esparru-hitzarmena. (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

  Hitzarmena burutzeko jardunen kontratazio behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

  2017/08/03

  ARABAKO FORU ALDUNDIA AÑANAKO KUADRILA

  VITAL FUNDAZIOA

  LANTARONGO UDALAURA

  Sobroneko uraren museoaren hedatzea eta kudeaketa. (PDF, 6 MB)

  2017 : 78.583,33 €

  2018 : 80.639,25 €

  2019 : 81.295,07 €

  2020 : 81.965,73 €

  Sinatutako unetik lau urtetako iraunpena izango du.

  2017/09/11

  KANTAURIKO URKIDETZA

  URA

  2015ko martzoaren 11an sinatutako hitzarmenaren suntsiaraztea (PDF, 1 MB)

  Hitzarmena amaitu arte

  2017/10/19

  SONDIKAKO UDALA

  URA

  Uraren Euskal Agentziaren eta Sondikako Udalaren arteko erakunde arteko hitzarmena, Asua ibaia Sangroniz industrialdetik igarotzen den tokian uholdeetatik babesteko obrak egikaritzekoa (PDF, 1 MB)

  2017:500.000,00 €

  2018:2.000.000,00€

  2019:422.884,76 €

  Sinatutako unetik lau urtetako iraunpena izango du.

  2017/11/27

  AZTIURA

  Zortzigarren prorroga. URA-Azti lankidetza hitzarmena. Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren transituaren eta kostaldearen erabiltzeko ekologikoaren ezagutza. Kanpaina 2018-2020. Dragatuen inpaktuaren ingurumen estatistikoa eaeko erabilgarritasunaren eraikuntza ekologikoan (PDF, 12 MB).

  2018: 478.000,00 €

  2019: 492.000,00 €

  2020: 465.000,00 €

  2017/12/01

  AZTI

  URA

  Life+Vertalim proiektuari lotuta dagozen uraren eraginkortasun erabilera eta isurketen murriztapen gain URA eta Aztiren artean ekarkidetza esparru bat xedatu. (PDF, 1 MB)

  2017 : 13.334 €

  2018 : 13.333 €

  2019 : 13.333 €

  Hitzarmena burutzeko jardunen kontratazio behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

  2017/12/19

  ARABAKO FORU ALDUNDIA

  AGURAINGO UDALA

  URA

  Arabako Foru Aldundiak, Uraren Euskal Agentziak eta Aguraingo udalaren konpromisoa elkarren artean lan egiteko agurainen HUA berri baten proiektua lantzen eta gauzatzen. (PDF, 4 MB)

  2017: 50.000,00 €

  2018: 50.000,00 €

  2019:3.500.000,00 €

  2020:3.400.000,00 €

  Obrak gauzatzeko kontratazioaren likidazioa ordaintzen den arte iraungo du.

  2017/12/19

  AMVISA

  URA

  URA eta Amvisak sinatzen duten lankidetza hitzarmena iturritxu kalean kolektoreak aldatu eta Errekatxikiko kolektorearen euri-urak errekaleorrera bideratzea, gorbeiako presako gainezkabidea birgaitze I eta II. (PDF, 3 MB)

  2017 : 906.775,89 €

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte iraungo du, luza daitekeen lau urteko gehieneko epean.

  2017/12/20

  BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA

  URA

  Mungiako ekaitz-tangaren proiektua, butroi ingurua saneatzeko proiektua. 3 fasea: gororgo-buroi-laukiz ponpaketa, garaizar-en edateko urak tratatzeko planta birmoldatu eta handitzeko proiektua. (PDF, 3 MB)

  2017: 1.020.070,50€

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin teiko kitatu eta ordaindu arte iraungo du, luza daitekeen lau urteko gehieneko epean.

  2017/12/20

  AÑARBEKO URAK-AGUAS DEL AÑARBE

  URA

  Añarbeko urtegian lur-mugimendua egonkortzeko proiektua idaztea eta gauzatzea, Aranon dagoen Añarbeko presako telekomunikazioen etxola birmoldatzea, eta abar.. (PDF, 3 MB)

  2017:1.127.968,59 €

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin teiko kitatu eta ordaindu arte iraungo du, luza daitekeen lau urteko gehieneko epean.

  2017/12/27

  CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO URAK

  URA

  Gabiria, Beizama, Mutiloa eta Aiako saneamendu obretako elkarlana. (PDF, 3 MB)

  2017:1.000.000 €

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin teiko kitatu eta ordaindu arte iraungo du, luza daitekeen lau urteko gehieneko epean.

  2017/12/28

  ELORRIOKO UDALA

  URA

  Proiektuaren idazketa zein Toloto errekaren egokitzapen-obrak elkarrekin finantzatzeko. (PDF, 3 MB)

  2017: 17.946,72 €

  2018: 450.000,00 €

  2019: 722.445,59 €

  Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte iraungo du, luza daitekeen lau urteko gehieneko epean.

  DATA

  PARTEHARTZAILEAK

  XEDEA

  BETEBEHAR EKONOMIKOAK

  EPEA

  2016/01/12

  URAREN EUSKAL AGENTZIA- ZARAUTZEKO UDALA

  Errotaberriko industria sektoreko urbanizazio proiektuaren obren finantziazio eta gauzatzean lankidetza (PDF, 2 MB)

  URA: 4.454.388,52 € 

  Lanak gauzatu harte

  2016/01/04

  URAREN EUSKAL AGENTZIA- ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI ETA TELEBISTA (EITB)

  EAEren Uraren ingurumenaren kulturaren babesa eta hobekuntza sustatzeko telebista eta irrati bidezko kanpaina egiteko (PDF, 940 KB)

  URA: 99.818,95 €

  31/12/2016

  2016/03/01

  URAREN EUSKAL AGENTZIA- KATALUNIAKO UNIBERTSITATE POLITEKNIKOA

  Ikerketa dragatze eta landarediaren tratamenduak dituen ondorioez Zadorra ibaiaren atal baten uholde arriskuan (PDF, 4 MB)

  URA: 72.600 € 

  31/12/2016

  2016/06/01

  URAREN EUSKAL AGENTZIA – BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA BERRIATUAKO UDALA

  Berriatua-Ondarroa etengailua eraikitzeko proiektuaren (2. fasea) lan osagarrien 1.Zk gauzatze eta finantziazioa. (PDF, 624 KB)

  URA: 136.262,81 € 

  31/12/2016

  2016/06/10

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  PARTZUERGOAK, ACLIMA

  ASOCIACION ESPAÑOLA INGENIERIA DEL PAISAJE

  Herritarren ohiturak eta urgaineratutako kutsatzaileak(PDF, 425 KB)

   URA: 25.000€

   31/12/2016

   2016/07/27

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
   

  Obra hauek finantziatu eta egiteko hitzarmena: Antzuola ibaiko kolektoreko obrak, GI-632, errepidearen Antzuola-Bergara zatiko sahiesbideko lanak bukatzeko proiekturarekin egiten duen zatian. (PDF, 493 KB)

   URA: 212.808,03 €

   
  Fin de obra

  2016/09/12

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  ASTIGARRAGAKO UDALA

  PAISAIA-INGENIARITZAREN ESPAINIAR ELKARTEA

  Astigarrako udalerrian urmael bat eraikitzeko oianume errerkaren eskuin ertzan (PDF, 419 KB)

   

   Fin de obra

  2016/10/19

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  BERANTEVILLAKO KONTZEJUA

  Hondakin-uren araztegi berri bat finantzatu eta eraikitzeko (PDF, 3 MB)

   URA: 50.000 €

   
  Fin de obra

  DATA

  PARTEHARTZAILEAK

  XEDEA

  BETEBEHAR EKONOMIKOAK

  EPEA

  2015/01/08

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  VILLABONAKO UDALA

  ZIZUKILEKO UDALA

  Oria eta Asteasu ibaiak ubideratu eta haien uholdeetatik babesteko lanen finantziazio eta gauzatzeko lankidetza (PDF, 2 MB)

  URA: 2.934.726,18 €

   

  Lanak gauzatu arte

  2015/01/16

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  ETXEBARRIAKO UDALA

  Ukarregi errekaren uholdeetatik babesteko eta ibilgua ingurumen aldetik leheneratzeko hobekuntza-lanak finantzatu eta gauzatzeko lankidetza (PDF, 4 MB)

  URA: 211.738 €

   

  Lanak gauzatu arte

  2015/01/23

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  EUSKAL IRRATI ETA TELEBISTA (EITB)

  EAEn Uraren ingurumena babestu eta hobetzeko kultura sustatzeko asmoz telebista eta irrati bidezko kanpaina egin (PDF, 1 MB)

  URA: 99.818,95 €

  31/12/2015

  2015/01/30

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  BUSTURIALDEAKO UR-PARTZUERGOA

  Busturialdeko saneamendu eta arazketaren funtsezko azpiegiturak burutzea ahalbidetzeko lankidetza (PDF, 3 MB)

  URA: 49.070.000 €

  Lanak gauzatu arte

  2015/03/11

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  KANTAURIKO URKIDETZA

  Nerbioi Garaiko H.U.A.ko lanak finantzatu eta gauzatzeko lankidetza (PDF, 2 MB)

  URA: 2.500.000 €

  Lanak gauzatu arte

  2015/03/24

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  BILBAO BIZKAIA UR-PARTZUERGOA

  Bilboko portuaren saneamendu sarearen aukera garatzeko lankidetza (PDF, 2 MB)

  URA: 128.058,87 €

   

  Lanak gauzatu arte

  2015/06/02

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  GAUBEAKO UDALA

  ESPEJOKO KONTZEJUA

  Espejon, Omecillo ibaiaren lubeta handitzeko lanak finantziatu eta gauzatzeko lankidetza. (PDF, 4 MB)

  URA: 59.371€

  Lanak gauzatu arte

  2015/06/09

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  DONOSTIAKO UDALA

  AÑARBEKO URAK

  Okendotegi auzoko saneamenduaren hobekuntza partzialerako lanak finantziatu eta gauzatzeko lankidetza (PDF, 2 MB)

  URA: 38.657,36 €

   

  Lanak gauzatu arte

  2015/10/28

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

  GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA S.A.

  HAZI FUNDAZIOA

  Life IrekiBAI proiektua garatzeko elkarlanean aritzeko akordioa. Nafarroak eta Gipuzkoak partekatzen dituzten ibaien lotura eta habitat-en hobekuntza. (PDF, 627 KB)

  URA: 180.866 €

  5 urteBatu diren erakundeei azken ordain egin ondoren

  2015/11/10

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  GARAPEN LANKIDETZARAKO AGENTZIA

  Herrialde pobretuetan ura eta saneamendua izateko eskubidea baliatzea ahalbidetuko duten proiektuak finantziatu. (PDF, 691 KB)

  URA: 5% recaudación canon del agua

  Gobernu Kontseiluak salatu edo baliogabetzen badu

  2015/12/23

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  INGURUMEN ETA LURRALDE POLITICA SAILA

  KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

   EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

  NEKAZARITZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

  Encomienda de Gestión de diversas actividades en materia de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco (PDF, 4 MB)

  MINISTERIO: 750.000 €

  4 urte

  DATA

  PARTEHARTZAILEAK

  XEDEA

  BETEBEHAR EKONOMIKOAK.

  2014/06/26

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  EL RISCO URESTATZAILE-ELKARTEA

  Urestatze-sarea hobetzeko egin beharreko lanak finantziatu eta egiteko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 10 MB)

  URA: 50.000 €

  2014/06/26

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA

  Ur-azpiegiturak hobetzeko lanak finantziatu eta egiteko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 926 KB)

  URA: 94.000 €

  2014/06/26

  AGENCIA VASCA DEL AGUA

  KANTAURIKO URKIDETZA

  Ur-azpiegiturak hobetzeko lanak finantziatu eta egiteko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 1 MB)

  URA: 95.000 €

  2014/08/18

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  OSINGAIN URESTATZAILE-ELKARTEA

  Urestatze-sarea hobetzeko egin beharreko lanak finantziatu eta egiteko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 299 KB)

  URA: 35.000 €

  2014/05/26

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  BILBAO BIZKAIA UR-PARTZUERGOA

  Ur-azpiegiturak hobetzeko egin beharreko lanak finantziatu eta egiteko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 3 MB)

  URA: 8.400.000 €

  2014/09/24

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

  BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA

  Urdaibai Biosfera-erreserbako horniduraren lurralde ekintzako Plana landu eta izapidetzeko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 1 MB)

  URA: 84.500 €

  2014/02/28

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  HAZI

  Tremedal Proiektua (PDF, 853 KB)

  URA: 162.105 €

  2014/03/24

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  EUSKAL IRRATI ETA TELEBISTA (EITB)

  EAEn uraren ingurumenaren kulturaren babesa eta hobekuntza sustatzeko eta irrati bidezko kanpaina (PDF, 1 MB)

  URA: 86.698,92 €

  2014/04/02

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

  Obra hauek egiteko hitzarmena: Antzuola ibaiko kolektorea egiteko proiektu banakatuak GI-632 errepideko proiektuarekin bat egiten duen eremuan (Urretxu/Legazpitik Bergararako tartea (PDF, 1 MB)

  URA: 328.550,31 €

  2014/06/09

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  DONOSTIAKO UDALA

  Donostian, Martuteneko auzoan, Urumea ibaian aurreikusitako lan hidraulikoak garatu eta egiteko (PDF, 4 MB)

  URA: 31.819.436,78 €

  2014/07/07

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

  Fraisoro finkako saneamendu obrak finantzatu eta gauzatzea (Zizurkil) (PDF, 6 MB)

  URA: 33.108,58 €

  2014/10/14

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  PASAIAKO UDALA

  Donibane kalean azpiegiturak birgaitu, lurperatu eta koordinatzeko proiektua eta Pasai Donibaneko saneamenduaren proiektua agiri bakar batean batu (PDF, 3 MB)

  URA: 117.000 €

  DATA

  SINATZAILEAK

  XEDEA

  BETEBEHAR EKONOMIKOAK

   

  2012/06/06

   

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  HAZI KONTSULTORIA

  GURATRANS Proiektua (PDF, 6 MB)

  URA:

  2012:60.248,96€

  2013: 30.142,47€

  2014: 30.142,47€

   

  2012/07/01

   

  AGENCIA VASCA DEL AGUA

  EITB

  EAEn uraren ingurumenaren kulturaren babesa eta hobekuntza sustatzeko eta irrati bidezko kanpaina (PDF, 1 MB)

  URA: 71.954,04€

  2012/07/30

  INGURUMEN LURRALDE PLANGINTZA ETA NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA, URAREN EUSKAL AGENTZIA, IHOBE CONAMA FUNDAZIOA

  CONAMA 11, Garapen iraunkorraren goibileraren antolaketan parte hartzeko hitzarmena. (PDF, 1 MB)

  DEPARTAMENTO: 15.000€

  URA: 15.000€

  IHOBE: 15.000€

  2012/10/09

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  CRISTINA ENEA FUNDAZIOA

  Patronatuarekin elkarlanean aritzeko hitzarmena ingurumenaren eta ur-baliabideen kudeaketa iraunkorraren defentsan (PDF, 5 MB)

  URA : 18.000€

  2012/09/27

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  ARTEAGA FUNDAZIOA (KUTXA EKOGUNEA)

  Berrikuntzan, hezkuntzan, arroen leheneratzean edo uraren kulturaren arloetan uraren kudeaketari lotutako jarduketa ezberdinetan elkarlanean aritzeko hitzarmena(PDF, 6 MB)

  URA : 100.000€

  2012/09/03 

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  NAZIO BATUEN GARAPENERAKO PROGRAMA, (PNUD)

  Torola ibaiaren arroan baliabide hidrikoen kudeaketa hobetzeko Proiektua” aurrera eramateko Nazio Batuen Garapenerako dirua emateko akordioa (PDF, 5 MB)

  URA: 2012: 140.476€

  2012/01/23

  URAREN EUSKAL AGENTZIA

  DEBABARRENEKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ELKARTEA (DEBEGESA)

  Deba ibaia eta Ego bere ibaiadarra berreskuratzeko eta balioan jartzeko Programa Integralean zehaztutako ekintzak egin eta garatzeko lankidetza hitzarmena (PDF, 21 MB)

  URA: 2012: 90.000€

  2012/11/07

  AGENCIA VASCA DEL AGUA

  ASOCIACIÓN DE CONCEJOS DE ÁLAVA (ACOA)

  Arabako Kontzeju Elkartearekin hitzarmena Administrazio Batzarretan uraren kanonak sortutako gastuak kudeatzeko (PDF, 2 MB)

  URA: 16.593,47€

  Azken aldaketako data: