Joan edukira

Uraren Euskal Agentziak sinatutako hitzarmenak

DATA

PARTEHARTZAILEAK

XEDEA

BETEBEHAR EKON.

EPEA

2021/01/04

URA

AZTI

EAEKO TRANTSIZIOKO ETA KOSTALDEKO UREN JARRAIPENA EGITEKO PROGRAMAK GAUZATZEA ETA HORIEN EGOERA ZEHAZTEA (PDF, 9 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

1.665.000 €

Xedea bete arte. Gehienez 3 urte luzagarriak

2021/01/11

 

URA

BILBAO-BIZKAIA UR-PARTZUERGOA

TEKNOLOGIA ETA NEKAZARITZAKO ZERBITZUAK SA BITARTEKO PROPIOAREN EKARPENA SME, MP (TRAGSATEC) ZERBITZUA EMATEKO "UR-HORNIDURARAKO UR-APROBETXAMENDUEN ERREGULARIZAZIO ADMINISTRATIBOA (VI. FASEA) (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

14119,6 €

Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte.

2021/02/25

URA

EITB

EAEKO INGURUNE HIDRIKOA BABESTEKO ETA HOBETZEKO KULTURA SUSTATZEKO IRRATI- ETA TELEDIFUSIO-KANPAINA BAT EGITEA. (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

125.654,28 €

2021/03/01-2021/12/31 

2021/05/17

URA

AÑARBEKO URAK

USURBILGO AGINAGAKO SANEAMENDUA BERRITZEKO PROIEKTUAN JASOTAKO OBRAK GAUZATZEA. 1. ETA 2. FASEAK. (PDF, 6 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

 3.247.423,42 €

Jarduketa gauzatzeko kontratazioaren likidazioa eta ordainketa egin arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

2021/5/24

URA

Asociación Centro Tecnológico CEIT

EAEKO PAPERGINTZA-SEKTOREAN HONDAKIN-URAK KUDEATZEKO AUKEREN AZTERKETA (PDF, 4 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

79.775,3 €

Xedea bete arte. Gehienez 2 urte, luzagarria izan daitekeena

2021/5/24

URA

GALDAKAOKO UDALA

ZARATAMOKO UDALA

NERBIOI-IBAIZABAL IBAIA BIDERATZEKO PROIEKTUA GAUZATZEKO ETA FINANTZATZEKO 2019-05-16AN SINATUTAKO HITZARMENAREN ALDAKETA. 3. FASEA. BENGOETXE-PLAZAKOETXE TARTEA (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

2021/6/10

URA

ITELAZPI

SINATUTAKO HITZARMENA ALDATZEKO ETA LUZATZEKO AKORDIOA, IBILBIDEA TRAZATZEKO ETA URAREN BIDEZIDORRETAKO IBAI-IBILBIDE BERRIAK FINANTZATZEKO (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

2021/7/30

URA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA

VITORIA-GASTEIZ UDAL MUGARTEKO BATAN ETA ZAPARDIEL IBAIEN UHOLDEEN KONTRAKO BABESAREN LANAK (PDF, 4 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

Guztira:6.282.426,55 €

2021: 830.000 €

2022: 5.452.426,55 €

Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

2021/9/16

URA

ABADIÑOKO UDALA

"TRAÑAPADURAKO ZUBIA: N-634 ERREPIDETIK INDUSTRIALDERAKO SARBIDEA” IZENEKO PROIEKTUKO OBRAK EGITEKO. (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

Guztira: 1.727.509,74 €

URA: 516.144,40 €

2021: 100.000 €

2022: 416,144,40 €

Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

2021/11/23

URA

LAUDIOKO UDALA

LAUDIOKO , ZUMALARREGI-GOIKOPLAZA TARTEAN, SAN JUAN ERREKAREN IBILGUAREN EGOKITZAPEN HIDRAULIKOA ETA INGURUMEN-HOBEKUNTZA EGITEKO PROIEKTUA GAUZATZEKO LANAK (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

Guztira: 1.071.865,31 €

2021: 100.000 €

2022: 971.865,31 €

Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

2021/11/30

URA

CABB

ALONSOTEGI ELKARTEGIA

ALONSOTEGIKO KADAGUA IBAIRA HIDROKARBUROEN ISURIA TRATATZEA ETA EZABATZEA (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

Guztira: 19.567,04 €

2021:7.977,33

2022:11.589,71

Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

2021/12/3

URA

GARAIKO UDALA

GARAIKO HONDAKIN-UREN ARAZTEGI BERRIA EGITEA (PDF, 5 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

Guztira: 198.337,19 €

URA: 30.000,00 €

Enkarguaren xede den jarduera gauzatu arte. Gehienez 4, luzagarria izan datekeena

2021/12/23

URA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

AÑARBEKO URAK

DONOSTIAKO ANOETA ALDEKO SANEAMENDUAREN LANAK. 1. FASEA (PDF, 8 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

Guztira: 4.403.889,95 €

URA: 1.497.322,59 €

2021: 10.000,00 €

2022: 553.535,43 €

2023: 933.787,16 €

Jarduketa gauzatzeko kontratazioaren likidazioa eta ordainketa egin arte iraungo du, gehienez ere lau urtez hasiera batean

DATA

PARTEHARTZAILEAK

XEDEA

BETEBEHAR EKON.

EPEA

2020/01/22

URA

AYTO BEASAIN

CAF

UHOLDEEN PREBENTZIOA ORIA IBAIAREN ARROAN, BEASAINGO UDALERRIAN, (ARPSI) -ES017-GIP-14-1 (PDF, 7 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

2.000.000

URA

1.000.000

2019: 1.000,00 €

2020: 100.000,00 €

2021: 899.000,00 €

LAU URTE EDO OBRAK BEHIN BETIKO ENTREGATZEA.

2020/01/28

 

URA

AYTO DE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN

URUMEA IBAIAREN BI ERTZAK LOIOLA-RIBERAS DE LOIOLA-EGIA  INGURUAN LOTZEKO ZUBI BAT EGITEA (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

1.794.584,49 €

2019: 344.163,94 €

2020:1.450.422,55€

HASIERAKO LAU URTEKO MAXIMOA

2020/01/28

URA

AYTO DE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN

URUMEA IBAIAN ZUBI BAT EGITEA, LM.06 TXOMIN ENEA EREMUA URBANIZATZEKO (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

2.844.569,56 €

URA

2019: 1.405.784,78 €

HASIERAKO LAU URTEKO MAXIMOA

2020/01/31

URA

AZTI

URA ETA AZTIREN ARTEKO LANKIDETZARAKO OINARRI OROKORRAK EZARTZEA, IKERKETA ETA AZTERLAN JARDUERAK EGITEKO (PDF, 4 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

 

HASIERAKO LAU URTEKO MAXIMOA

2020/07/01

URA

ACLIMA

"EUSKAL INDUSTRIAN HONDAKIN-UREN ARAZTEGIKO EFLUENTEAK BERRERABILTZEA SUSTATZEKO EKINTZA-PLANEAN" JASOTAKO JARDUERAK EGITEN LAGUNTZEA (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

200.000 €

2020: 75.000,00 €

2021: 100.000,00 €

2022: 25.000,00 €

HASIERAKO BI URTEKO MAXIMOA

2020/07/28

URA

AYTO DE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN

VERTIZ KARROZERIA JARDUERA GAUZATZEN ZUEN ERAIKIN NAGUSIA ERAISTEA (URUMEA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA, EKAITZ-TANGA ETA PONPAKETA-PUTZUA). HITZARMENA 2014/06/09) (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

2020: 143.094,54€

 

2020/09/01

URA

DFB

 

URAREN ETA BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO IRAUNKORTASUNEKO ETA INGURUNE NATURALEKO SAILAREN ARTEKO AKORDIOA, BIZKAIKO SARE HIDROMETEREOLOGIKOKO INSTALAZIOEN ETA EKIPOEN SARBIDEARI ETA ERABILERARI BURUZKOA (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

 

LAU URTEKO HASIERAKO IRAUPENA

2020/11/09

URA

AZTI

MUTRIKUKO HEGALUZEAREN KONTSERBEN ISURKETAK UDALERRIKO HUAN SARTZEAREN EGINGARRITASUNARI BURUZKO AZTERLAN BAT EGITEN LAGUNTZEA (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

105.600€

2020: 42.240,00 €

2021: 63.360,00 €

HASIERAKO BI URTEKO MAXIMOA

2020/12/18

URA

EUSKO JAURLARITZA

URAREN EUSKAL AGENTZIAK ETA EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILAK KONTSUMO PUBLIKOKO UREN KALITATEA ETA BAINU-EREMUETAKO UREN KALITATEA BABESTEKO SINATUTAKO LANKIDETZA-HITZARMENA LUZATZEA (PDF, 267 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

 

2022KO ABENDUAREN 31RA ARTE

DATA

PARTEHARTZAILEAK

XEDEA

BETEBEHAR EKON.

EPEA

2019/01/01

URA

BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA

URA HORNITZEKO UR APROBETXAMENDUEN ADMINISTRAZIO ERREGULAZIOA (V. FASEA) (PDF, 13 MB)

GUZTIRA 321.065,58 €

URA:14.057,02 €

BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA 307.008,56 €

BI URTE

2019/01/16

URA

BAKIOKO UDALA

LAMINATZEKO LAUTADAK SORTUZ ESTEPONA IBAIAREN UHOLDEEI AURRE HARTZEKO ETA HAREN INGURUMENA HOBETZEKO PROIEKTUA PRESTATZEKO ETA LANAK GAUZATZEKO FINANTZAZIOA (PDF, 3 MB)

GUZTIRA 650.000€

URA

- 2019 50.000 €
- 2020 600.000 €

HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNAK AMAITU ETA AURKEZTU ARTE

2019/01/31

URA

OSASUN SAILA.

HAINBAT JARDUERA FINKATZEA, GIZA KONTSUMORAKO ETA BAINU GUNEETARAKO URA EKOIZTEKO URAK HOBETO BABESTE ALDERA, OSASUNEKO ETA INGURUMENEKO ALDERDIAK MODU INTEGRATUAN AURREIKUSITA (PDF, 6 MB)

 

2019/12/31

2019/02/06

URA

GERNIKA-LUMOKO UDALA

ELKARLANEAN ARITU BEKOIBARRAN BIDE BERRIA EGITEKO ETA OKA IBAIAREN UBIDEAN HOBEKUNTZA-JARDUERAK EGITEKO LANAK FINANTZATU ETA BURUTZEKO (PDF, 4 MB)

GUZTIRA 1.277.948,04 € 

URA 511.179,22 €

- 2019 13.310 €
- 2020 497.869,22 € 

GERNIKA-LUMOKO UDALA: 766.768,82 €

- 2019 19.965 €
- 2020 746.803,82 €

 

HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNAK AMAITU ETA AURKEZTU ARTE

2019/02/18

URA

EAKO UDALA

PAPER-FABRIKA ZAHARREKO PAPER-OREAREN ERAIKINEN ETA BILTEGIAREN HONDAMENDI-EGOERARI ETA ERAISKETARI BURUZKO IKERKETEN IDAZKETA ETA ONDORENGO EXEKUZIOA ETA EA UDALERRIKO BIDEBARRIETA PAPER-FABRIKA ZAHARRAREN INGURUAN EA IBAIA LEHENGORATZEKO AURREPROIEKTUAREN IDAZKETA (PDF, 4 MB)

GUZTIRA 350.000 € 

URA: 250.000 €

- 2019 100.000 €
- 2020 150.000 €
 

EAKO UDALA 100.000 €

- 2019: 40.000 €
- 2020:60.000 €

HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNAK AMAITU ETA AURKEZTU ARTE

2019/05/16

URA

GALDAKAOKO UDALA
ZARATAMOKO UDALA

NERBIOI-IBAIZABAL IBAIA BIDERATZEKO PROIEKTUA. 3. FASEA. BIDE-ZATIA: BENGOETXE PLAZAKOETXE (BIZKAIA) (PDF, 4 MB)

GUZTIRA 11.275.506,04 €
 

URA

- 2019: 1.575.506,04 €
- 2020: 5.000.000 €
- 2021: 4.700.000 €

 

HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNEN KONTRATAZIOA BEHIN BETIKO KITATU ETA ORDAINDU ARTE

2019/06/06

URA

DONOSTIAKO UDALA
AÑARBEKO URAK

MARTUTENE AUZOA URUMEA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO, EKAITZ-TANGA EGITEKO ETA UR BELTZEN PONPATZE-PUTZUA EGITEKO PROIEKTUA. 2.FASEA (PDF, 4 MB)

GUZTIRA 16.992.846,8 €
 

URA 14.614.779,11 €

- 2019: 4.626.343,35 €
- 2020: 7.239.515,02 €
- 2021: 2.748.920,74 €

DONOSTIAKO UDALA: 1.501.953,40 € 

AÑARBEKO URAK: 876.114,29 €

HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNAK AMAITU ETA AURKEZTU ARTE

2019/06/07

URA

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

HONDARRIBIKO JAIZKIBEL MENDIAREN EKIALDEKO MAZELAKO ERREKASTOEN UHOLDEEI AURREA HARTZEKO PROIEKTU INTEGRALA (PDF, 4 MB)

GUZTIRA 2.969.689,23 

URA 1.262.117,92 €

- 2019: 255.000 €
- 2020 1.007.117,92 €
 

TXINGUDIKO ZERBITZUAK  1.707.571,31€

HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNEN KONTRATAZIOA BEHIN BETIKO KITATU ETA ORDAINDU ARTE

2019/06/07

URA

AÑARBEKO URAK

USURBILGO AGINAGAKO SANEAMENDU PROIEKTU BERRIZTATUA 1. ETA 2. FASEAK (PDF, 4 MB)

GUZTIRA 3.575.000 €
 

URA 2.145.000 €

- 2019 5.000 €
- 2020: 632.500 €
- 2021: 1.300.000 €
- 2022: 207.500 € 

AÑARBEKO URAK 1.430.000 €

HITZARMENA BURUTZEKO JARDUNAK AMAITU ETA AURKEZTU ARTE

2019/07/15

URA

KANTABRIAKO INGURUMEN-HIDRAULIKARAKO INSTITUTUA

BAT-BATEKO IRAGARPENETARAKO AHALMENA HOBETZE ALDERA URA ETA KANTABRIAKO INGURUMEN-HIDRAULIKARAKO INSTITUTUAREN ARTEKO ELKARLANA TEKNIKA HIDROLOGIKO AURRERATUEN APLIKAZIOEN IKERKETA ETA GARAPENERAKO (PDF, 2 MB)

GUZTIRA 300.000 € 

URA

- 2019 110.000 €
- 2020: 75.000 €
- 2021: 75.000 €
- 2022: 40.000 €

2022/07/15

 2019/07/16

URA

IRUÑA OKAKO UDALA
UPV/EHU

ESTACION FLUVIAL IRUÑA DE OCA / IRUÑA OKAKO IBAI ESTAZIOAREN PROIEKTUKO PLAN GIDARIA IDAZTEA (PDF, 3 MB)

 GUZTIRA 120.000 €

URA

- 2019: 80.000 €
- 2020: 20.000 €
- 2021: 20.000 €

BI URTE. EPEA AMAITU AURRETIK ALDEEK GEHIENEZ URTE BAT GEHIAGO LUZATZEA ERABAKI DEZAKETE

2019/09/30

URA

ALOKABIDE,IHOBE,VISESA,JESUS GURIDI KONSERBATORIOA

FOKUA EMAKUME KONPOSITOREEN GAINEAN JARTZEA, IKUSGARRI ETA ENTZUNGARRI BIHURTZEKO. BERDINTASUNAREN XVI. FOROA (PDF, 3 MB)

3.800€

 

URA

950€

SINATZEN DEN UNETIK EKITALDIA HASI ETA HILABETE IGARO ARTE

2019/10/01

URA

MALLABIAKO UDALA
GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

URTIAKO MALLABIA-ERMUA KOLEKTOREAREKIN PONPATZEKO ETA LOTZEKO OBRAK EGITEA ETA GOITONDOKO MALLABIA-ERMUA SANEAMENDUKO KOLEKTORE BERRIAREN PROIEKTUA IDAZTEA (PDF, 4 MB)

1.339.117,11€

 

2019: 242.000€

2020: 997.117,11€

SINATZEN DEN UNETIK, GEHIENEZ ERE LAU URTEKO IRAUPENA IZANGO DU, BESTE LAU URTEZ LUZATZEKO AUKERAREKIN.

2019/10/15

URA

EUSKO JAURLARITZA. INGURUMEN, LURRALDE. PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

EEE

INGURUMEN SAILA ETA URAREN MENDE DAUDEN ERAIKIN ETA ZENTROETAN ENERGIA IRAUNKORRA SUSTATZEA (PDF, 2 MB)

LAU URTE

2019/11/20

URA

ITSASPLANET

MIK S.COOOP

ITSASOKO ETA IBAIKO HONDAKINAK BERRESKURATZEAN ETA BERRERABILTZEAN OINARRITUTAKO NEGOZIO BERRIETARAKO AUKEREN AZTERKETA EGITEA (PDF, 1 MB)

60.000€

SINATZEN DEN UNETIK, GEHIENEZ ERE LAU URTEKO IRAUPENA, LUZATZEKO AUKERAREKIN.

2019/11/29

URA

IRUNGO UDALA,TXINGUDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA

IRUNGO URUNEAKO PUTZUAK TRATATZEKO PROIEKTUAREN OBRAK GAUZATZEA (PDF, 6 MB)

1.731.992,15€

URA

750.000€

2019: 400.000€

2020: 350.000€

AYTO IRUN

736.494,11€

TXINGUDI

245.498,04€

LUZA DAITEZKEEN LAU URTE

2019/12/10

URA

DFB

LEKEITIOKO UDALA

ARMINTXEKO LABAR-SANTUTEGIA BABESTEKO OBRAK FINANTZATZEN ETA GAUZATZEN LAGUNTZEA (PDF, 3 MB)

LUZA DAITEZKEEN LAU URTE

2019/12/26

URA

EUSKO JAURLARITZA. OSASUN SAILA

URAREN EUSKAL AGENTZIAK ETA EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILAK KONTSUMO PUBLIKOKO UREN KALITATEA ETA BAINU-EREMUETAKO UREN KALITATEA BABESTEKO (PDF, 595 KB)

2020KO ABENDUAREN 31RA ARTE LUZATZEA

DATA

 

PARTEHARTZAILEAK

 

XEDEA

 

BETEBEHAR EKON.

 

EPEA

 

2018/01/19

Bizkaiko Foru Aldundia

Mallabiako udala

URA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN, MALLABIKO UDALAREN ETA URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA, 81-3302 ERREPIDEA HOBETZEKO LANAK BURUTZEKO 38,080 K.P.TIK 41+800 K.P.RA ETA ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA GAUZATZEKO, ALDE HORRETAKO SANEAMENDU OSOA ETA OINEZKOEN IRAGAZKORTASUNA HOBETZEALDERA (PDF, 4 MB)

2017: 1.000 €

2018: 91.124,59 €

Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

2018/02/07

Durangoko udala

URA

MAÑARIA IBAIAREN AHALMEN HIDRAULIKOAREN HOBEKUNTZA (PDF, 4 MB)

2018: 49.000€

2019: 375.000€

Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

2018/05/07

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

URA

2015EKO AZAROAN SINATUTAKO HITZARMEKO 2. ETA 4. KLAUSULEN ALDAKETA (PDF, 1 MB)

2018: 274.090,84 €

 

 

2018/06/11

Itelazpi, S.A.

URA

UR-BIDEEN GIDA OSATUKO DUTEN IBAI-IBILBIDE BERRIAK ELKARLANEAN TRAZATZEKO ETA FINANTZATZEKO KONPROMISOA. (PDF, 2 MB)

 

Bere xedea bete arte.

2018/07/26

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

URA

JARDUEREN PLAN ZUZENTZAILE (JPZ) PRESTATZEA. PROIEKTU ERAIKITZAILEKO ERREDAKZIOA ETA KOLEKTOREARENTZAKO ISURKETA KONEXIO NEURRI ZEHAZTASUNA. (PDF, 4 MB)

2018: 100.000€

2019: 100.000€

2020: 100.000€

2021: 100.000€

2018-2021

2018/11/19

Elorrioko udala

URA

KOLABORAZIO-HITZARMENEKO ALDAKETA-HEDATZEA (PDF, 3 MB)

2017: 10.191,23€

2018: 3.897,06€

2019: 300.000€

2020:1.084.850,02€

Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

2018/12/28

AMVISA

URA

SANEAMENDU-SISTEMAKO BIRMOLDAKETA ETA ELORRIAGAKO (HUA) EZABATZEA ETA MENDIOLA, SANEAMENDUA, FORONDA-ANTEZANA ETA MARGARITAREN SANEAMENDUEN OBETZEKO JARDUERAK, BAITA ERE ARKAIA, AMARITA ETA MIÑANOKO PONPAKETETAN. GOBEIAKO PRESEN BIRMOLDAKETA, 2 FASEA. (PDF, 3 MB)

2018: 816.143,86 €

Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

28/12/2018

AÑARBE URAK

URA

URNIETAKO ERGOIEN INDUSTRIALDEKO SANEAMENDU-LANEN PROIEKTUARI BURUZKOAK DIRA. (PDF, 4 MB)

2018: 690.000 €

Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

 

28/12/2018

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

URA

LEMOSAS ERREKAKO KOLEKTOREAK ZAHARBERRITZEA (SOPELA). GAMIZ-FIKA UDAL-MUGARTEKO ERGOIEN ETA ELORTAS AUZOETAKO SANEAMENDU-OBRAK. (PDF, 4 MB)

2018: 875.000,00 €

Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

 

28/12/2018

SERVICIOS DEL TXINGUDI-TXINGUDIKO ZARBITZUAK

URA

SARGIA-KOLEKTOREAREN LANETAKO KOSTUA PARTZIALKI FINANTZATZEA ETA ORDAINTZEA (PDF, 4 MB)

2018: 140.000,00 €

Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

DATA

PARTEHARTZAILEAK

XEDEA

BETEBEHAR EKON.

IRAUPENA

2017/01/26

URAREN EUSKAL AGENTZIA

EITB

EAEn Uraren ingurumena babestu eta hobetzeko kultura sustatzeko asmoz telebista eta irrati bidezko kanpaina egin (PDF, 1 MB)

124,661,48€

Urtarrilaren 1etik abenduaren 30era

2017/03/27

URAREN EUSKAL AGENTZIA

ZALLAKO UDALA

Zallako Udalerritik pasatzean sor ditzakeen uholdeen aurkako defentsa (PDF, 3 MB)

6.287.169,44€

2017: 2.500.000,00 €

2018: 3.787.169,44 €

Hitzarmenaren xedea den ekintzak amaitu eta aurkeztu arte

2017/05/10

URAREN EUSKAL AGENTZIA

BASQUETEAM

Telebistarako zabalkunde edo publizitate kanpaina egin Basque Team fundaziora atxikirik edo loturik dauden kirolarien irudi eta ahotsa erabiliko duena. (PDF, 2 MB)

Sinatzen den egunetik 2019ko abenduaren 31ra arte

2017/05/29

URAREN EUSKAL AGENTZIA

ADUNAKO UDALA

Adunako ibarrean, Gipuzkoan, Oria ibaiaren ingurumena eta egoera hidraulikoa egokitzeko lanak egiteko orduan elkarlanean aritzeko baldintzak erregulatzea. (PDF, 2 MB)

Hitzartutako ekintzak amaitu arte, gehienez 24 hilabeteko epearekin

2017/07/11

ARABAKO

FORU ALDUNDIA

URA

Arabako lurraldean azpiegiturak hidraulikoak betetzeko eta finantzatzeko esparru-hitzarmena. (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Hitzarmena burutzeko jardunen kontratazio behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

2017/08/03

ARABAKO FORU ALDUNDIA AÑANAKO KUADRILA

VITAL FUNDAZIOA

LANTARONGO UDALAURA

Sobroneko uraren museoaren hedatzea eta kudeaketa. (PDF, 6 MB)

2017 : 78.583,33 €

2018 : 80.639,25 €

2019 : 81.295,07 €

2020 : 81.965,73 €

Sinatutako unetik lau urtetako iraunpena izango du.

2017/09/11

KANTAURIKO URKIDETZA

URA

2015ko martzoaren 11an sinatutako hitzarmenaren suntsiaraztea (PDF, 1 MB)

Hitzarmena amaitu arte

2017/10/19

SONDIKAKO UDALA

URA

Uraren Euskal Agentziaren eta Sondikako Udalaren arteko erakunde arteko hitzarmena, Asua ibaia Sangroniz industrialdetik igarotzen den tokian uholdeetatik babesteko obrak egikaritzekoa (PDF, 1 MB)

2017:500.000,00 €

2018:2.000.000,00€

2019:422.884,76 €

Sinatutako unetik lau urtetako iraunpena izango du.

2017/11/27

AZTIURA

Zortzigarren prorroga. URA-Azti lankidetza hitzarmena. Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren transituaren eta kostaldearen erabiltzeko ekologikoaren ezagutza. Kanpaina 2018-2020. Dragatuen inpaktuaren ingurumen estatistikoa eaeko erabilgarritasunaren eraikuntza ekologikoan (PDF, 12 MB).

2018: 478.000,00 €

2019: 492.000,00 €

2020: 465.000,00 €

2017/12/01

AZTI

URA

Life+Vertalim proiektuari lotuta dagozen uraren eraginkortasun erabilera eta isurketen murriztapen gain URA eta Aztiren artean ekarkidetza esparru bat xedatu. (PDF, 1 MB)

2017 : 13.334 €

2018 : 13.333 €

2019 : 13.333 €

Hitzarmena burutzeko jardunen kontratazio behin betiko kitatu eta ordaindu arte.

2017/12/19

ARABAKO FORU ALDUNDIA

AGURAINGO UDALA

URA

Arabako Foru Aldundiak, Uraren Euskal Agentziak eta Aguraingo udalaren konpromisoa elkarren artean lan egiteko agurainen HUA berri baten proiektua lantzen eta gauzatzen. (PDF, 4 MB)

2017: 50.000,00 €

2018: 50.000,00 €

2019:3.500.000,00 €

2020:3.400.000,00 €

Obrak gauzatzeko kontratazioaren likidazioa ordaintzen den arte iraungo du.

2017/12/19

AMVISA

URA

URA eta Amvisak sinatzen duten lankidetza hitzarmena iturritxu kalean kolektoreak aldatu eta Errekatxikiko kolektorearen euri-urak errekaleorrera bideratzea, gorbeiako presako gainezkabidea birgaitze I eta II. (PDF, 3 MB)

2017 : 906.775,89 €

Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte iraungo du, luza daitekeen lau urteko gehieneko epean.

2017/12/20

BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA

URA

Mungiako ekaitz-tangaren proiektua, butroi ingurua saneatzeko proiektua. 3 fasea: gororgo-buroi-laukiz ponpaketa, garaizar-en edateko urak tratatzeko planta birmoldatu eta handitzeko proiektua. (PDF, 3 MB)

2017: 1.020.070,50€

Burutzeko jardunen kontratazioa behin teiko kitatu eta ordaindu arte iraungo du, luza daitekeen lau urteko gehieneko epean.

2017/12/20

AÑARBEKO URAK-AGUAS DEL AÑARBE

URA

Añarbeko urtegian lur-mugimendua egonkortzeko proiektua idaztea eta gauzatzea, Aranon dagoen Añarbeko presako telekomunikazioen etxola birmoldatzea, eta abar.. (PDF, 3 MB)

2017:1.127.968,59 €

Burutzeko jardunen kontratazioa behin teiko kitatu eta ordaindu arte iraungo du, luza daitekeen lau urteko gehieneko epean.

2017/12/27

CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO URAK

URA

Gabiria, Beizama, Mutiloa eta Aiako saneamendu obretako elkarlana. (PDF, 3 MB)

2017:1.000.000 €

Burutzeko jardunen kontratazioa behin teiko kitatu eta ordaindu arte iraungo du, luza daitekeen lau urteko gehieneko epean.

2017/12/28

ELORRIOKO UDALA

URA

Proiektuaren idazketa zein Toloto errekaren egokitzapen-obrak elkarrekin finantzatzeko. (PDF, 3 MB)

2017: 17.946,72 €

2018: 450.000,00 €

2019: 722.445,59 €

Burutzeko jardunen kontratazioa behin betiko kitatu eta ordaindu arte iraungo du, luza daitekeen lau urteko gehieneko epean.

DATA

PARTEHARTZAILEAK

XEDEA

BETEBEHAR EKONOMIKOAK

EPEA

2016/01/12

URAREN EUSKAL AGENTZIA- ZARAUTZEKO UDALA

Errotaberriko industria sektoreko urbanizazio proiektuaren obren finantziazio eta gauzatzean lankidetza (PDF, 2 MB)

URA: 4.454.388,52 € 

Lanak gauzatu harte

2016/01/04

URAREN EUSKAL AGENTZIA- ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI ETA TELEBISTA (EITB)

EAEren Uraren ingurumenaren kulturaren babesa eta hobekuntza sustatzeko telebista eta irrati bidezko kanpaina egiteko (PDF, 940 KB)

URA: 99.818,95 €

31/12/2016

2016/03/01

URAREN EUSKAL AGENTZIA- KATALUNIAKO UNIBERTSITATE POLITEKNIKOA

Ikerketa dragatze eta landarediaren tratamenduak dituen ondorioez Zadorra ibaiaren atal baten uholde arriskuan (PDF, 4 MB)

URA: 72.600 € 

31/12/2016

2016/06/01

URAREN EUSKAL AGENTZIA – BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA BERRIATUAKO UDALA

Berriatua-Ondarroa etengailua eraikitzeko proiektuaren (2. fasea) lan osagarrien 1.Zk gauzatze eta finantziazioa. (PDF, 624 KB)

URA: 136.262,81 € 

31/12/2016

2016/06/10

URAREN EUSKAL AGENTZIA

PARTZUERGOAK, ACLIMA

ASOCIACION ESPAÑOLA INGENIERIA DEL PAISAJE

Herritarren ohiturak eta urgaineratutako kutsatzaileak(PDF, 425 KB)

 URA: 25.000€

 31/12/2016

 2016/07/27

URAREN EUSKAL AGENTZIA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
 

Obra hauek finantziatu eta egiteko hitzarmena: Antzuola ibaiko kolektoreko obrak, GI-632, errepidearen Antzuola-Bergara zatiko sahiesbideko lanak bukatzeko proiekturarekin egiten duen zatian. (PDF, 493 KB)

 URA: 212.808,03 €

 
Fin de obra

2016/09/12

URAREN EUSKAL AGENTZIA

ASTIGARRAGAKO UDALA

PAISAIA-INGENIARITZAREN ESPAINIAR ELKARTEA

Astigarrako udalerrian urmael bat eraikitzeko oianume errerkaren eskuin ertzan (PDF, 419 KB)

 

 Fin de obra

2016/10/19

URAREN EUSKAL AGENTZIA

BERANTEVILLAKO KONTZEJUA

Hondakin-uren araztegi berri bat finantzatu eta eraikitzeko (PDF, 3 MB)

 URA: 50.000 €

 
Fin de obra

DATA

PARTEHARTZAILEAK

XEDEA

BETEBEHAR EKONOMIKOAK

EPEA

2015/01/08

URAREN EUSKAL AGENTZIA

VILLABONAKO UDALA

ZIZUKILEKO UDALA

Oria eta Asteasu ibaiak ubideratu eta haien uholdeetatik babesteko lanen finantziazio eta gauzatzeko lankidetza (PDF, 2 MB)

URA: 2.934.726,18 €

 

Lanak gauzatu arte

2015/01/16

URAREN EUSKAL AGENTZIA

ETXEBARRIAKO UDALA

Ukarregi errekaren uholdeetatik babesteko eta ibilgua ingurumen aldetik leheneratzeko hobekuntza-lanak finantzatu eta gauzatzeko lankidetza (PDF, 4 MB)

URA: 211.738 €

 

Lanak gauzatu arte

2015/01/23

URAREN EUSKAL AGENTZIA

EUSKAL IRRATI ETA TELEBISTA (EITB)

EAEn Uraren ingurumena babestu eta hobetzeko kultura sustatzeko asmoz telebista eta irrati bidezko kanpaina egin (PDF, 1 MB)

URA: 99.818,95 €

31/12/2015

2015/01/30

URAREN EUSKAL AGENTZIA

BUSTURIALDEAKO UR-PARTZUERGOA

Busturialdeko saneamendu eta arazketaren funtsezko azpiegiturak burutzea ahalbidetzeko lankidetza (PDF, 3 MB)

URA: 49.070.000 €

Lanak gauzatu arte

2015/03/11

URAREN EUSKAL AGENTZIA

KANTAURIKO URKIDETZA

Nerbioi Garaiko H.U.A.ko lanak finantzatu eta gauzatzeko lankidetza (PDF, 2 MB)

URA: 2.500.000 €

Lanak gauzatu arte

2015/03/24

URAREN EUSKAL AGENTZIA

BILBAO BIZKAIA UR-PARTZUERGOA

Bilboko portuaren saneamendu sarearen aukera garatzeko lankidetza (PDF, 2 MB)

URA: 128.058,87 €

 

Lanak gauzatu arte

2015/06/02

URAREN EUSKAL AGENTZIA

GAUBEAKO UDALA

ESPEJOKO KONTZEJUA

Espejon, Omecillo ibaiaren lubeta handitzeko lanak finantziatu eta gauzatzeko lankidetza. (PDF, 4 MB)

URA: 59.371€

Lanak gauzatu arte

2015/06/09

URAREN EUSKAL AGENTZIA

DONOSTIAKO UDALA

AÑARBEKO URAK

Okendotegi auzoko saneamenduaren hobekuntza partzialerako lanak finantziatu eta gauzatzeko lankidetza (PDF, 2 MB)

URA: 38.657,36 €

 

Lanak gauzatu arte

2015/10/28

URAREN EUSKAL AGENTZIA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA S.A.

HAZI FUNDAZIOA

Life IrekiBAI proiektua garatzeko elkarlanean aritzeko akordioa. Nafarroak eta Gipuzkoak partekatzen dituzten ibaien lotura eta habitat-en hobekuntza. (PDF, 627 KB)

URA: 180.866 €

5 urteBatu diren erakundeei azken ordain egin ondoren

2015/11/10

URAREN EUSKAL AGENTZIA

GARAPEN LANKIDETZARAKO AGENTZIA

Herrialde pobretuetan ura eta saneamendua izateko eskubidea baliatzea ahalbidetuko duten proiektuak finantziatu. (PDF, 691 KB)

URA: 5% recaudación canon del agua

Gobernu Kontseiluak salatu edo baliogabetzen badu

2015/12/23

URAREN EUSKAL AGENTZIA

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITICA SAILA

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

 EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

NEKAZARITZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

Encomienda de Gestión de diversas actividades en materia de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco (PDF, 4 MB)

MINISTERIO: 750.000 €

4 urte

DATA

PARTEHARTZAILEAK

XEDEA

BETEBEHAR EKONOMIKOAK.

2014/06/26

URAREN EUSKAL AGENTZIA

EL RISCO URESTATZAILE-ELKARTEA

Urestatze-sarea hobetzeko egin beharreko lanak finantziatu eta egiteko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 10 MB)

URA: 50.000 €

2014/06/26

URAREN EUSKAL AGENTZIA

ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA

Ur-azpiegiturak hobetzeko lanak finantziatu eta egiteko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 926 KB)

URA: 94.000 €

2014/06/26

AGENCIA VASCA DEL AGUA

KANTAURIKO URKIDETZA

Ur-azpiegiturak hobetzeko lanak finantziatu eta egiteko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 1 MB)

URA: 95.000 €

2014/08/18

URAREN EUSKAL AGENTZIA

OSINGAIN URESTATZAILE-ELKARTEA

Urestatze-sarea hobetzeko egin beharreko lanak finantziatu eta egiteko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 299 KB)

URA: 35.000 €

2014/05/26

URAREN EUSKAL AGENTZIA

BILBAO BIZKAIA UR-PARTZUERGOA

Ur-azpiegiturak hobetzeko egin beharreko lanak finantziatu eta egiteko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 3 MB)

URA: 8.400.000 €

2014/09/24

URAREN EUSKAL AGENTZIA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA

Urdaibai Biosfera-erreserbako horniduraren lurralde ekintzako Plana landu eta izapidetzeko elkarlanean aritzeko hitzarmena (PDF, 1 MB)

URA: 84.500 €

2014/02/28

URAREN EUSKAL AGENTZIA

HAZI

Tremedal Proiektua (PDF, 853 KB)

URA: 162.105 €

2014/03/24

URAREN EUSKAL AGENTZIA

EUSKAL IRRATI ETA TELEBISTA (EITB)

EAEn uraren ingurumenaren kulturaren babesa eta hobekuntza sustatzeko eta irrati bidezko kanpaina (PDF, 1 MB)

URA: 86.698,92 €

2014/04/02

URAREN EUSKAL AGENTZIA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Obra hauek egiteko hitzarmena: Antzuola ibaiko kolektorea egiteko proiektu banakatuak GI-632 errepideko proiektuarekin bat egiten duen eremuan (Urretxu/Legazpitik Bergararako tartea (PDF, 1 MB)

URA: 328.550,31 €

2014/06/09

URAREN EUSKAL AGENTZIA

DONOSTIAKO UDALA

Donostian, Martuteneko auzoan, Urumea ibaian aurreikusitako lan hidraulikoak garatu eta egiteko (PDF, 4 MB)

URA: 31.819.436,78 €

2014/07/07

URAREN EUSKAL AGENTZIA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Fraisoro finkako saneamendu obrak finantzatu eta gauzatzea (Zizurkil) (PDF, 6 MB)

URA: 33.108,58 €

2014/10/14

URAREN EUSKAL AGENTZIA

PASAIAKO UDALA

Donibane kalean azpiegiturak birgaitu, lurperatu eta koordinatzeko proiektua eta Pasai Donibaneko saneamenduaren proiektua agiri bakar batean batu (PDF, 3 MB)

URA: 117.000 €

DATA

SINATZAILEAK

XEDEA

BETEBEHAR EKONOMIKOAK

 

2012/06/06

 

URAREN EUSKAL AGENTZIA

HAZI KONTSULTORIA

GURATRANS Proiektua (PDF, 6 MB)

URA:

2012:60.248,96€

2013: 30.142,47€

2014: 30.142,47€

 

2012/07/01

 

AGENCIA VASCA DEL AGUA

EITB

EAEn uraren ingurumenaren kulturaren babesa eta hobekuntza sustatzeko eta irrati bidezko kanpaina (PDF, 1 MB)

URA: 71.954,04€

2012/07/30

INGURUMEN LURRALDE PLANGINTZA ETA NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA, URAREN EUSKAL AGENTZIA, IHOBE CONAMA FUNDAZIOA

CONAMA 11, Garapen iraunkorraren goibileraren antolaketan parte hartzeko hitzarmena. (PDF, 1 MB)

DEPARTAMENTO: 15.000€

URA: 15.000€

IHOBE: 15.000€

2012/10/09

URAREN EUSKAL AGENTZIA

CRISTINA ENEA FUNDAZIOA

Patronatuarekin elkarlanean aritzeko hitzarmena ingurumenaren eta ur-baliabideen kudeaketa iraunkorraren defentsan (PDF, 5 MB)

URA : 18.000€

2012/09/27

URAREN EUSKAL AGENTZIA

ARTEAGA FUNDAZIOA (KUTXA EKOGUNEA)

Berrikuntzan, hezkuntzan, arroen leheneratzean edo uraren kulturaren arloetan uraren kudeaketari lotutako jarduketa ezberdinetan elkarlanean aritzeko hitzarmena(PDF, 6 MB)

URA : 100.000€

2012/09/03 

URAREN EUSKAL AGENTZIA

NAZIO BATUEN GARAPENERAKO PROGRAMA, (PNUD)

Torola ibaiaren arroan baliabide hidrikoen kudeaketa hobetzeko Proiektua” aurrera eramateko Nazio Batuen Garapenerako dirua emateko akordioa (PDF, 5 MB)

URA: 2012: 140.476€

2012/01/23

URAREN EUSKAL AGENTZIA

DEBABARRENEKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ELKARTEA (DEBEGESA)

Deba ibaia eta Ego bere ibaiadarra berreskuratzeko eta balioan jartzeko Programa Integralean zehaztutako ekintzak egin eta garatzeko lankidetza hitzarmena (PDF, 21 MB)

URA: 2012: 90.000€

2012/11/07

AGENCIA VASCA DEL AGUA

ASOCIACIÓN DE CONCEJOS DE ÁLAVA (ACOA)

Arabako Kontzeju Elkartearekin hitzarmena Administrazio Batzarretan uraren kanonak sortutako gastuak kudeatzeko (PDF, 2 MB)

URA: 16.593,47€

Azken aldaketako data:

Bilatu URAn