Joan edukira

  Uholde-arriskuaren eta presa eta urtegien segurtasunaren kudeaketa

  2007/60/EE zuzentaraua, Europar Parlamentuarena eta Kontseiluarena, urriaren 27koa, uholde-arriskuaren ebaluaketa eta kudeaketari buruzkoa. Testu kontsolidatua

  197/2023 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), martxoaren 21ekoa, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako zatiaren uholde-arriskua kudeatzeko planaren berrikuspena eta eguneratzea onartzen duena. Testu Kontsolidatua(leiho berri batean irekitzen da)

  264/2021 Errege dekretua (leiho berri batean irekitzen da), apirilaren 13koa, presa eta urtegien segurtasun neurri teknikoak onesten dituena. Presen inguruko informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da) 

  903/2010 Errege Dekretua(leiho berri batean irekitzen da), uztailaren 9koa, Uholde arriskuak ebaluatu eta kudeatzeko Testu kontsolidatua (leiho berri batean irekitzen da)

  2011ko abuztuaren 2ko ebazpena (leiho berri batean irekitzen da), idazkaritzaordearena, zeinaren bitartez argitaratzen den 2011ko uztailaren 29ko Ministro Kontseiluaren Erabakia, uholde-arriskuen aurrean babes zibileko Estatuaren Plana onartzen duena. Presen inguruko informazio gehiago  

  1996ko martxoaren 12ko agindua(leiho berri batean irekitzen da), Lan Publiko, Garraio eta Ingurumen Ministerioarena, presa eta urtegien segurtasunaren inguruko Erregelamendu teknikoa onartzen duena. Informazio gehiago Presen inguruko informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da) 

  1995ko urtarrilaren 31ko Ebazpena(leiho berri batean irekitzen da), Herrizaingo Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren Akordioa argitaratzea onartzen duena, Uholde Arriskuari aurre egiteko Babes Zibilerako Plangintzaren inguruko Akordioa. Informazio gehiago Presen inguruko informazio gehiago (leiho berri batean irekitzen da) 

  407/1992 Errege Dekretua(leiho berri batean irekitzen da), apirilaren 24koa, Babes Zibilari buruzko Oinarrizko Araua onartzen duena Testu kontsolidatua(leiho berri batean irekitzen da)

  3/2015 Ebazpena, urtarrilaren 14koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia onartzeko Erabakia, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutakoa, argitara ematea xedatzen duena.

  Aldaketak

  8/2021 EBAZPENA, (leiho berri batean irekitzen da) otsailaren 22koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Larrialdietarako Plan Berezietan uholdeen, arrisku sismikoaren, errepideko eta trenbideko salgai arriskutsuen garraioko istripu-arriskuaren, arrisku erradiologikoaren eta baso-suteen arriskuaren arloan egindako aldaketak baimentzeko erabakia.