Joan edukira
  1. Uholde-arriskuaren eta presa eta urtegien segurtasunaren kudeaketa - Araudia

Uholde-arriskuaren eta presa eta urtegien segurtasunaren kudeaketa

2007/60/EE zuzentaraua, Europar Parlamentuarena eta Kontseiluarena, urriaren 27koa, uholde-arriskuaren ebaluaketa eta kudeaketari buruzkoa. Testu kontsolidatua

20/2016 Errege Dekretua, Urtarrilaren 15eko , Kantauri Mendebaldeko Demarkazio Hidrografikoaren eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde-arriskua Kudeatzeko Planak onartzen dituena. Testu Kontsolidatua

18/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 15ekoa, Guadalquivir, Segura, Jucar, eta Miño-Sil, Dueroko, Tajoko, Guadianako, Ebro, Ceuta eta Melillako, Espainiako zatiko Demarkazio Hidrografikoen Uholde-arriskua Kudeatzeko Planak onartzen dituena Testu Kontsolidatua

903/2010 Errege Dekretua, uztailaren 9koa, Uholde arriskuak ebaluatu eta kudeatzeko Testu kontsolidatua,

407/1992 Errege Dekretua, apirilaren 24koa, Babes Zibilari buruzko Oinarrizko Araua onartzen duena Testu kontsolidatua

2011ko abuztuaren 2ko ebazpena, idazkaritzaordearena, zeinaren bitartez argitaratzen den 2011ko uztailaren 29ko Ministro Kontseiluaren Erabakia, uholde-arriskuen aurrean babes zibileko Estatuaren Plana onartzen duena. Informazio gehiago http://www.proteccioncivil.org/presas

1996ko martxoaren 12ko agindua, Lan Publiko, Garraio eta Ingurumen Ministerioarena, presa eta urtegien segurtasunaren inguruko Erregelamendu teknikoa onartzen duena. Informazio gehiago http://www.proteccioncivil.org/presas

1995ko urtarrilaren 31ko Ebazpena, Herrizaingo Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren Akordioa argitaratzea onartzen duena, Uholde Arriskuari aurre egiteko Babes Zibilerako Plangintzaren inguruko Akordioa. Informazio gehiago http://www.proteccioncivil.org/presas

1967ko martxoaren 31ko Agindua, Lan Publikoen Ministeriokoa, presa handiak proiektatu, eraiki eta ustiatzeko irizpidea onartzen duena. Informazio gehiago http://www.proteccioncivil.org/presas

3/2015 Ebazpena, urtarrilaren 14koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia onartzeko Erabakia, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutakoa, argitara ematea xedatzen duena.