Joan edukira

  Babestutako eremuen erregistroa

  Europakoa

  Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020/2184 (EB) Zuzentaraua (leiho berri batean irekitzen da), 2020ko abenduaren 16koa, giza kontsumorako uren kalitateari buruzkoa.

  Estatukoa

  3/2023 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), urtarrilaren 10ekoa, edateko uraren kalitatearen irizpide tekniko-sanitarioak, kontrola eta hornidura ezartzen dituena.

  902/2018 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), uztailaren 20koa, honako hauek aldatzen dituena: 140/2003 Errege Dekretua, otsailaren 7koa, Giza kontsumorako uraren kalitatearen osasun-irizpideak ezartzen dituena, eta 1798/2010 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Giza kontsumorako ontziratutako ur mineral naturalen eta iturburuko uren ustiapena eta merkaturatzea arautzen dituena, eta 1799/2010 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Giza kontsumorako ontziratutako ur prestatuen elaborazio- eta merkaturatze-prozesua arautzen duena.

  Euskal Autonomia Erkidegokoa

  1988ko ekainaren 28ko Ekainaren Osasun eta Kontsumo Sailburuaren agindua, herritarren kontsumorako ur edangarrien fluoreztatzeari buruzko Martxoaren 1eko 49/1988 Dekretua garatzekoa.

  178/2002 Dekretua, uztailaren 16koa, edateko uraren kalitatea kontrolatzeko eta zaintzeko nahiz horri guztiari buruz informatzeko sistema arautzen duena.

  2004ko azaroaren 21eko Ebazpena, Uren zuzendariarena; honen bidez erabakitzen da Ibarra, Eusko Trenbideak eta Ajangiz-A Hartuneak (Bizkaia) babesteko Gernikako Unitate Hidrogeologikoaren babeseko perimetroa adieraztea.

  2006/44/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA (leiho berri batean irekitzen da), 2006ko irailaren 6koa, arrainen bizitzarako egokiak izateko babesa eta hobekuntza behar duten ur kontinentalen kalitateari buruzkoa.

  2006/113/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, (leiho berri batean irekitzen da)2006ko abenduaren 12koa, moluskuak hazteko urei eskatzen zaien kalitateari buruzkoa. Euskarazko bertsioa (leiho berri batean irekitzen da)

  Europakoa

  2006/7/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko otsailaren 15ekoa,bainatzeko uraren kalitatea kudeatzeari buruzkoa eta 76/160/EEE Zuzentaraua indargabetzen duena. Testu kontsolidatua

  Estatukoa

  1341/2007 Errege Dekretuak, urriaren 11koak eta bainurako uren kalitatearen kudeaketari buruzkoa

   

   

  Estatukoa

  2011ko ekainaren 30eko Ebazpena, Landa eta Uraren Estatu idazkaritzarena, Erkidego arteko arroetan eremu kalteberak izendatzen dituena.

  Euskal Autonomia Erkidegokoa

  111/2019 Dekretua, uztailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko barne arroetako eta itsas uretako eremu sentikorrak izendatzen dituena. 

  Estatukoa

  47/2022 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, nekazaritzatik eratorritako nitratoek eragindako kutsaduratik urak babesteari buruzkoa.

  Euskal Autonomia Erkidegokoa

  112/2011 Dekretua, ekainaren 7koa, zeinen bidez onartzen baita Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea, nekazaritzako nitrato-kutsadura jasateko arriskupeko gunetzat jo ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko guneetarako.

  390/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko Arriskutan dauden Inguruak izendatzeko arauak finkatzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duena.

  ALDAKETAK

   • AGINDUA, 2008ko apirilaren 8koa, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu, eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuena. Horren bidez, Dulantzi Sektorera handitu da nitratoengatik kutsatzeko arriskuan dagoen eremua: Vitoria-Gasteizko Unitate hidrogeologikoa, Ekialdeko Sektorea.
   • 112/2011 DEKRETUA, ekainaren 7koa, zeinen bidez onartzen baita Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea, nekazaritzako nitrato-kutsadura jasateko arriskupeko gunetzat jo ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko guneetarako.

  2014ko urtarrilaren 21eko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena eta Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, nekazaritzako nitratoek ura kutsatzeko arriskua duten zonetan ingurune kaltebera izendatutakoei eusteko dena.

  2018ko ekainaren 28ko agindua, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruneen izendapenari eustea onartzen duena.

  2018ko urriaren 15eko Agindua, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez arriskuko eremu izendatzen baitira Mirandako lurpeko ur-masa alubialaren iparraldeko eta erdialdeko sektoreak, nitratoek kutsa ditzaketelako.

  2009ko azaroaren 18ko Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena. Honen bidez, nitratoz kutsatzeko arrisku eremu izendatzen da: Vitoria-Gasteiz unitate hidrogeologikoa, Mendebaldea, Foronda I eta II.

  2008ko apirilaren 8ko Agindua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu, eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuena. Horren bidez, Dulantzi Sektorera handitu da nitratoengatik kutsatzeko arriskuan dagoen eremua: Vitoria-Gasteizko Unitate hidrogeologikoa, Ekialdeko Sektorea

  2020ko abuztuaren 4ko agindua (leiho berri batean irekitzen da), Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuena, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskutan dauden eremuak izendatu eta aldatzen dituena.

  2021eko maiatzaren 12ko agindua (leiho berri batean irekitzen da), Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko eremu kalteberetarako Jarduketa Programa, nekazaritzako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuari dagokionez.

  Estatukoa

  435/2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, Estatuko hezeguneen inbentarioa arautzen duena

  1982ko martxoaren 18ko tresna Espainia Nazioarteko Garrantzidun Hezeguneei (bereziki Uretako Hegaztien Habitat Gisa) Buruzko Hitzarmenaren kide egiteko, Ramsarren egina 1971ko otsailaren 2an

  Nazioarteko Garrantzidun Hezeguneei Buruzko Hitzarmena (leiho berri batean irekitzen da), bereziki Uretako Hegaztien Habitat Gisa (1971/02/02) (Ramsar hitzarmena)

  Euskal Autonomia Erkidegokoa

  231/2012 Dekretua, urriaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzeko Dekretua aldatzeko dena.

  160/2004 Dekretua, 2004ko uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana Behin Betiko onartzen duena.

  ALDAKETAK

   • EDIKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salarena, uztailaren 27ko 160/2004 Dekretua zati batean ezeztatzen duena; dekretu horren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartu zen.
   • AGINDUA, 2011ko maiatzaren 3koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, zeinen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Inbentarioa aldatzen baita
   • 231/2012 DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzeko Dekretua aldatzeko dena.

  2011ko maiatzaren 3ko agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, zeinen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Inbentarioa aldatzen baita.