Joan edukira

  Jabari Publiko Hidraulikoa erabiltzeagatiko kanonaren inguruan maiz egindako galderak

  Kanona aplikatzen zaie jabari publiko hidraulikoaren ondasunen okupazioa dakarten lanak egiteko baimenei, kasurako, estalkiei, zubiei, hegalei, hormei, harri-lubetei, ibilguarekiko pasaguneei (airekoak nahiz ibilguaren azpikoak) eta abarrei.

  Jabari Publiko Hidraulikoa erabiltzeagatiko kanona ordaintzeko betebeharra baimena ebatzi den egunean hasten da, jarduketak gauzatu ez arren.

  Okupazioaren kanona okupatzen den lur-azaleraren arabera kalkulatzen da, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren abenduaren 17ko ebazpenak ezarritako tasak eta % 5eko karga aplikatuz.

  Okupazioaren kanona=okupatutako azalera (m2) * lurraren tasa aplikagarria * % 5

  • Lurraren tasa aplikagarria:
   • I. mota. Hiri-lurzorua. Balioa: 238,85 euro/m2
   • II. mota. Landa-lurzorua: Balioa: 9,59 euro/m2
   • Adibidez:
    • Okupatutako azalera = 100 m2.
    • Lurzoru-mota = Hiri-lurzorua.
    • Okupazioaren kanona = 100 m2 * 238,85 euro/m2 * % 5 = 1.194,25 euro.

  Bildutako dirua jabari publiko hidraulikoa babesteko eta hobetzeko erabiltzen da.

  Aipatutako kanona ordaintzeko jakinarazpena jaso ondoren, jakinarazpenean bertan adierazten den eran eta epearen barruan.

  Azken aldaketako data: