Joan edukira

  Maiz egindako galderak: aprobetxamenduak

  Pertsona fisikoek, juridikoek edo erakundeek ibai, troka, iturbegi, erreka, akuifero eta abarretatik datozen ur publikoak erabili nahi dituztenean, hornitzeko, ureztatzeko edo Uren Legearen testu bateginaren 54. artikuluak jasotzen ez duen beste edozein erabilera pribatibotan baliatzeko.

  Ur-aprobetxamendu baten emakida lortzeko, F.A-0001 Ur-emakidaren eskabidea (PDF, 269KB) (leiho berri batean irekitzen da) izeneko inprimakia bidali behar da beteta.

  • Urteko kontsumoa 7.000 m³-tik beherakoa bada eta ura dena delako lursailean bertan erabiltzen bada, honako atal hau markatu behar da: “Erabilera pribatiboko aprobetxamendua, legezko xedapenez, urteko guztizko bolumena 7.000 metro kubikotik beherakoa”.
  • Guztizko kontsumoa urtean 7.000 m³-tik gorakoa bada, atal hau markatuko da: “Ur-emakida, 8 litro/segundotik beherako emaria duena (JPHAren 128. artikulua)” edo, bestela, atal hau: “Ur-emakida, 4 litro/segundotik beherako emaria duena (JPHAren 130. artikulua)”.

  F.A-0004 ur-aprobetxamenduaren emakidaren titulartasuna aldatzeko eskabidea (PDF, 207KB) (leiho berri batean irekitzen da) deritzon inprimakia aurkeztu behar da, eskabidean ageri diren eremu guztiak beteta eta eskabideari atxikitako informazio-orrian ageri diren agiri guztiak bidalita.

  F.A-0002 ezaugarriak aldatzeko eskabidea (PDF, 286KB) (leiho berri batean irekitzen da) deritzon inprimakia aurkeztu behar da, eskabidean ageri diren eremu guztiak beteta eta eskabideari atxikitako informazio-orrian ageri diren agiri guztiak bidalita.

  Iturbegi, putzu, berezko ur-laster (ibaiak, errekak…) edo Estatuak eraikitako ubideetatik datorren ur-hargunea baliatzen duten erabiltzaile guztiek (pertsona fisikoak edo juridikoak) erabiltzaileen erkidegoa eratu behar dute.

  Erabiltzaileen erkidegoa eratzeko, F.A-0005 urak erabiltzeko hitzarmena (PDF, 3MB) (leiho berri batean irekitzen da) bidali behar da URA agentziara, eskabidean ageri diren eremu guztiak beteta eta eskabideari atxikitako informazio-orrian ageri diren agiri guztiak bidalita.

  Emakidak iraungitzat jo ahal izango dira funtsezko baldintzak urratzen badira edo haietan ezarritako epeak urratzen badira.

  Era berean, uren erabilera pribatiborako eskubidea, eskuratzeko titulua zeinahi dela ere, iraungitzat jo ahal izango da ustiapena behin betiko eteten bada ondoz ondoko hiru urteetan, betiere ustiapenaren etena titularrari egotzi ahal bazaio (Uren Legearen Araubidearen 66. artikulua).

  Emakidak arrazoi hauengatik iraungiko dira: epea amaitu delako, iraungi direlako, titularrari jabetza nahitaez kendu diotelako edo emakidaren hartzaileak uko egin duelako.

  Uraren Euskal Agentziak ofizioz hasi ahal izango ditu iraungitze-espedienteak edo, bestela, emakidaren titularraren eskariz.

  Azken aldaketako data: