Joan edukira

    EAEko ur-eskarien azterketaren eguneraketa. 2020

    Xehetasunak

    EAEko ur-eskarien azterketaren eguneraketa. 2020

    Agiri honetan, EAEko hornidura-sistemen karakterizazioa eta baliabideen eta ur-eskaeren arteko balantzea kudeaketa-ereduen bitartez eguneratze lanaren barruan, ur-eskaeren estimazioa egiten da, erabileren arabera banatuta (hiri-, nekazaritza-, industria-, turismo-, erakunde- eta energia-erabilerak), bai egungo egoerarako (2018ko datu errealekin kalibratuta), bai 2027, 2033 eta 2039 eszenarioetarako kalkulatuta. Azterlana, Kantauri Ekialdeko Demarkazioaren Plan Hidrologikoaren zenbait kapitulu egiteko oinarria izateaz gain, EAEko ustiapen-sistemetako ur-baliabideen eta ur-eskaeren arteko balantzeak garatzeko erabili da