Joan edukira

  Barneko arroak

  Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 2009-2015 Plan Hidrologikoa. Barneko Arroen Eremua

  Hirugarren etapa Plan Hidrologikoa bera egitea da gai garrantzitsuen eskemaren ondorioak aintzat hartuta eta Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduaren edukiak garatuz.

  Aldi berean Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko barneko arroen eremuko Plan Hidrologikoaren Ingurumen-Inpaktuaren Baterako Eba-luazioa egin da

  0. Laburpena (Pdf 18.98 Mb)

  1. Memoria (Pdf 22.79 Mb Gaztelaniaz)

  2. Memoriaren eranskinak (Pdf 32.42 Mb Gaztelaniaz)

  3. Neurrien Programa (Rar 78.2 Mb Gaztelaniaz)

  4 Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazioa (Rar 89.97 Mb Gaztelaniaz)

  5. Parte-hartzea eta Kontsulta Publikoa (Pdf 249.71 Kb Gaztelaniaz)

  5. 1. Eranskina: Publikoaren esku-hartzea (Pdf 12.87 Mb Gaztelaniaz)

  5. 2. Eranskina: Kontsulta publikoa (Rar 215.47 Mb Gaztelaniaz)