Joan edukira

Arriskugarritasun- eta Arriskuaren Mapak

Uholde Arriskuen eta Uholdeen Mapa (UAAE) Uholde Arriskua Ebaluatzeko eta Kudeatzeko Planen (UAKP) ziklo bakoitzaren bigarren fasea da: funtsezko tresna 2007/60/EE Zuzentaraua ezartzeari jarraiki. UAAEek islatzen dutena da uholdeen hedadura eta ezaugarriak (arriskugarritasuna) eta kalte potentzialak (arriskua), eta Uholde Arrisku Handiko Eremuak (UAHE) dituzte funtsezko aplikazio-eremutzat, Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioan (UAAE) definitutakoak.

UAAEak sei urtean behin berrikusi eta eguneratzen dira, plangintza-zikloekin bat etorriz. Kartografia hori Uraren Euskal Agentziaren eta Uholde Eremuen Kartografia Sistema Nazionalaren bisore kartografikoetan kontsulta daiteke.

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren arrisku-mapak eta uholde-arriskua

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Uholde Arrisku eta Uholde Mapak 2013ko abenduan onartu ziren, Uholdeei buruzko Zuzentarauaren lehen zikloa ezartzeko. Sei urteko indarraldiaren ondoren, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak (Estatuko Administrazio Orokorra) eta Uraren Euskal Agentziak batera berrikusi eta eguneratu zuten kartografia hori, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko administrazio hidrauliko gisa.

Bi administrazioek, bakoitzak bere eskumen-eremuaren barruan, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko UAAEak berrikusteko eta eguneratzeko dokumentazioa jendaurrean jarri zuten. Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen eremuan, mapak berrikusteko eta eguneratzeko dokumentuak jendaurrean jarri ziren, Uraren Euskal Agentziako zuzendariaren 2019ko uztailaren 18ko ebazpenaren bidez.

UAAEen berrikuspenaren eta eguneratzearen kontsulta publikoa bi fasetan egin zen. Fase horiek jarraian deskribatzen dira. Ahalik eta informazio osoena emateko, jarraian eskaintzen den dokumentazioak EAE osoko mapak jasotzen ditu, Estatuaren eskumen-eremua barne.

Kontsulta publikoaren lehen fasea (2019ko abuztua). Alegazioak aurkezteko epea: 2019/08/02 - 2019/11/02

Kontsulta publikoaren lehen fasean, uholde-arriskuari eta uholde-arriskuari buruzko mapak eguneratu ziren eta uholde-arriskugarritasunean aldaketa nabarmenak gertatu ziren UAHEetan.

Memoria (pdf, 10 MB)

Demarkazioko UAHE-en mapa, kartografia zein UAHEtan eguneratu den adierazita (pdf, 834 Kb)

UAHE-en laburpen-fitxak (pdf, 7 MB)

Kontsulta publikoaren bigarren fasea (2019ko urria). Alegazioak aurkezteko epea: 2019/10/18 - 2020/01/18

Kontsulta publikoaren bigarren fasean, gainerako UAHEen uholde-arriskuko mapak eguneratu ziren: lehen zikloarekin alderatuta, ez zen egon arriskugarritasun-mapetan funtsezko aldaketarik.

UAHEen laburpen-fitxak (pdf, 5 MB)

Kontsulta publikoko aldiak amaituta, jasotako alegazio guztiak aztertu ziren. Halaber, mapetan ofiziozko aldaketa txikiagoak aztertu ziren, kontsulta publikoaren aldian kartografian egindako berrikuspenaren ondorioz.

Alegazioen txostena (PDF, 10 MB)

UAAEak berrikusteko eta eguneratzeko dokumentuek eta alegazio-txostenak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko kide anitzeko partaidetza-organoen aldeko txostena jaso zuten. 2020ko otsailaren 27an, agintaritza eskudunen batzordeak aldeko txostena eman zuen demarkazioko erkidego arteko arroen eremurako. 2020ko martxoaren 12an, Uraren Euskal Agentziako Erabiltzaileen Batzarrak aldeko txostena eman zuen Demarkazioko erkidego barruko arroen eremurako.

Kide anitzeko partaidetza-organoen oniritzia jaso ondoren, arriskugarritasunaren eta arriskuaren kartografia Trantsizio Ekologikorako eta Erronka demografikorako Ministeriora bidali zen. Azkenik, 2020ko uztailean, kartografia eguneratu zen Uraren Euskal Agentziaren eta Uholde Eremuen Kartografia Sistema Nazionalaren bisore kartografikoetan.