Joan edukira

Aurrekontuak

 

ERAGIKETA ARRUNTAK 

EURO

ERAGIKETA ARRUNTAK 

EURO

1  Pertsonal-Gastuak

12.241.060

2  Zeharkako zergak

6.089.768

2  Funtzionamendu gastuak

11.733.512

3  Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak

2.634.459

3  Gastu finantzarioak 

0

4  Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak

15.250.345  

4  Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak

0

5  Ondare-sarrerak

0

KAPITAL-ERAGIKETAK 

EURO / EUROS

KAPITAL-ERAGIKETAK

EURO / EUROS

6  Inbertsio errealak

38.015.366

6. Inbertsio errealen besterentzea

0

7  Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak

304.488

7  Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak

38.319.854

8  Aktibo finantzarioen gehikuntza  

0

8  Aktibo finantzarioen murrizketa 

0

9  Pasibo finantzarioen murrizketa

0

9  Pasibo finantzarioen gehikuntza

0

ZUZKIDURAK, GUZTIRA

62.294.426

BALIABIDEAK, GUZTIRA

62.294.426

Agiriak

Aurrekontuaren informazio guztia honako web honetan

Bilatu URAn