Joan edukira

  Plangintza Hidrologikoa (Uraren Esparru Zuzentaraua)

  Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

  Aurrekariak

  Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

  Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan Hidrologikoa

  Aurrekariak

  Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan Hidrologikoa

  Kantauri Ekialdeko 2022-2027 Plan Hidrologikoa

  Aurrekariak

  Kantauri Ekialdeko 2022-2027 Plan Hidrologikoa

  Plan Hidrologikoaren Neurrien Programaren eta Planaren Helburuen gauzatze mailaren ebaluazio eta jarraipena

  Euskal Autonomia Erkidegoko Alerta-egoeretan eta balizko lehorteetan jarduteko plan berezia

   

   

   

  Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

  Ur masa bakoitzarentzat ezarritako ingurumen-helburua araudiaren 7. eranskinean aurkitzen dira

  Ur masa oso eraldatua bezala izendatzeko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren II Eranskinean aurkitzen dira

  Uren egoera onerako helburuetan eman daitezkeen salbuespenak justifikatzeko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren IX. Eranskinean aurkitzen dira

  Emari ekologikoak zehazteko erabilitako azterlan eta irizpideak  Memoriaren VI. Eranskinean aurkitzen dira

  Ur masa bakoitzarentzat ezarritako Emari Ekologikoen erregimenak araudiaren 8. eranskinean aurkitzen dira

  Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan Hidrologikoa

  Ur masa bakoitzarentzat ezarritako ingurumen-helburuak Plan Hidrologikoaren Araudiaren 6. eranskinean aurkitzen dira

  Ur masa oso eraldatua bezala izendatzeko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren I. Eranskinean aurkitzen dira

  Uren egoera onerako helburuetan eman daitezkeen salbuespenak justifikatzeko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren IX. Eranskinean  aurkitzen dira.

  Emari ekologikoak zehazteko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren V Eranskinean aurkitzen dira

  Ur masa bakoitzarentzat ezarritako Emari Ekologikoen erregimenak Araudiaren 5. Eranskinean   aurkitzen dira

  Kantauri Ekialdeko 2022-2027 Plan Hidrologikoa

  Ur masa bakoitzarentzat ezarritako ingurumen-helburuak Plan Hidrologikoaren Araudiaren 8. eranskinean aurkitzen dira

  Ur masa oso eraldatua bezala izendatzeko erabilitako azterlan eta irizpideak aurkitzen dira Memoriaren I. eranskinean

  Uren egoera onerako helburuetan eman daitezkeen salbuespenak justifikatzeko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren IX. Eranskinean  aurkitzen dira.

  Emari ekologikoak zehazteko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren V. eranskinean aurkitzen dira

  Ur masa bakoitzarentzat ezarritako Emari Ekologikoen erregimenak Araudiaren 4. eranskinean aurkitzen dira

  Baliabideak

  Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

  Dauden baliabideak kalkulatzeko hainbat ikerketa egin dira Plan Hidrologikoan agertzen direnak. Horien artean, honako hau nabarmendu nahiko genuke: Ur-baliabideen guztizkoa ebaluatzeko azterlana. 2000

  Plan Hidrológico Cantábrico Oriental 2015-2021

  Dauden baliabideak kalkulatzeko hainbat ikerketa egin dira. Horien artean, honako hau nabarmendu nahiko genuke: EAEko baliabide hidrikoen ebaluazioaren eguneraketa (2014)

  Plan Hidrológico Cantábrico Oriental 2022-2027

  Dauden baliabideak kalkulatzeko hainbat ikerketa egin dira. Horien artean, honako hau nabarmendu nahiko genuke: Ur-baliabideen guztizkoa ebaluatzeko azterlana. 2000 (leiho berri batean irekitzen da)

  Eskariak

  Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

  Egungo eta etorkizuneko beharrak aztertzeko hainbat ikerketa egin dira. Horien artean, honako hau nabarmendu nahiko genuke EAEko ur-eskariak. 2004 

  Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan Hidrologikoa

  Egungo eta etorkizuneko beharrak aztertzeko hainbat ikerketa (leiho berri batean irekitzen da)egin dira. Horien artean, honako hau nabarmendu nahiko genuke EAEko ur-eskarien karaterizazioa eta aurreikuspenak etorkizunera begira. 2014 

  Kantauri Ekialdeko 2022-2027  Plan Hidrologikoa

  Egungo eta etorkizuneko beharrak aztertzeko hainbat ikerketa (leiho berri batean irekitzen da) egin dira. Horien artean, honako hau nabarmendu nahiko genuke EAEko ur-eskarien karaterizazioa eta aurreikuspenak etorkizunera begira. 2020 (leiho berri batean irekitzen da) 

  Kostuen Berreskuratzea

  Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

  Ikerketak zerbitzuen kostu guztien berreskuratzearen inguruan eta uraren erabilera eraginkorra eta uraren erabilera desberdinen kostuen berreskuraketan duten ekarpen aproposa sustatuko duen prezioen politika inguruan (UEZren 9.1 art.)

  Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan Hidrologikoa

  Ikerketak zerbitzuen kostu guztien berreskuratzearen inguruan eta uraren erabilera eraginkorra eta uraren erabilera desberdinen kostuen berreskuraketan duten ekarpen aproposa sustatuko duen prezioen politika inguruan (UEZren 9.1 art.)

  Kostuen berreskurapenaren indizea (PDF, 380 KB, gaztelaniaz)

  Kantauri Ekialdeko 2022-2027 Plan Hidrologikoa

  Ikerketak zerbitzuen kostu guztien berreskuratzearen inguruan eta uraren erabilera eraginkorra eta uraren erabilera desberdinen kostuen berreskuraketan duten ekarpen aproposa sustatuko duen prezioen politika inguruan (UEZren 9.1 art.) (leiho berri batean irekitzen da)

  Kostuen berreskurapenaren indizea (PDF, 521 KB) (leiho berri batean irekitzen da)