Joan edukira

Hobariak eta salbuespenak

URAREN KANONARI LOTUTA EZ DAUDEN SUBJEKTUAK

 • Ur hauek ez dira uraren kanonaren mende egongo:
  • Itsasoko urak.
  • Euri-urak edo isurketa-urak.
  • Ura industria-erabileretan edo beste erabilera batzuetan berrerabiltzea.

SALBUESPENAK

 • Uraren kanona ordaintzetik salbuetsita daude:
  • Energia lortzeko edo indar eragilea erabiltzeko kontsumorik gabe erabiltzea.
  • Ingurunera itzultzen den ur kenduaren bolumena, kendu beharreko puntutik hurbil, errespetatu beharreko emari ekologikoaren zati gisa.
  • Urtean 200 metro kubikotik beherako bolumena duten hartuneak eta sarrerak.

HOBARIAK

 • Zerga-oinarriaren % 90eko hobaria emango da nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerarako ura biltzeko edo sartzeko, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako sektore-organo eskudunak egiaztatzen badu betetzen dituela Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodea, ustiapen-koadernoa, ingurumen-kontratua edo antzeko beste egiaztagiri batzuk.
 • Salbuespenak eta hobariak F.A-0010 ereduaren bidez eskatuko dira.
 • Salbuespena: urtean 200 metro kubiko baino gutxiago hartzen eta sartzen diren kasuetan salbuespena aplikatzeko, pertsona edo erakunde zergadunek ezin izango diote Uraren Euskal Agentziari eskabidea egin, baina dagokion administrazio-baimena edo -emakida izan beharko dute.