Joan edukira

  Aurreko txostenak

  90. hamarkadaren hasieratik, informazioa garrantzitsua EAEko ibai-ekosistemen egoerarik buruz, betiere Uraren Esparru Zuzentarauak eskatzen dituen estrategiekin alderatu daitezkeen metodologiak erabiliz.

  Uraren Euskal Agentziak ibaien egoerari jarraipena egiteko bi programa lantzen ditu, bata egoera biologikoa aztertzen duena, eta bestea egoera kimikoa neurtzen duena.

  Hemen aurkezten diren txostenek egitura berdina dute, bi zatiz osatua: Emaitzen memoria ebaluaketa egiteko erabilitako metodologiak azaltzen dituena, emaitzen ebaluaketa eta urteetan izan duen bilakaera; Laburpen agiria kanpainaren jarduerak laburbiltzen dituena, laburki emaitzen inguruan hitz egiten duena eta bilakaera aztertzen duena.

  EAEko ibaien egoera biologikoaren jarraipena egiteko sarea: 2021 (leiho berri batean irekitzen da)2020 (leiho berri batean irekitzen da)2019 (leiho berri batean irekitzen da)2018 (leiho berri batean irekitzen da)2017 (leiho berri batean irekitzen da)2016 (leiho berri batean irekitzen da), 2015 (leiho berri batean irekitzen da), 2014 (leiho berri batean irekitzen da)2013 (leiho berri batean irekitzen da)2012 (leiho berri batean irekitzen da), 2011 (leiho berri batean irekitzen da)2010 (leiho berri batean irekitzen da), 2009 (leiho berri batean irekitzen da), 2008 (leiho berri batean irekitzen da)

  EAEko ibaien egoera kimikoa jarraipena egiteko sarea: 2021 (leiho berri batean irekitzen da)2020 (leiho berri batean irekitzen da)2019 (leiho berri batean irekitzen da)2018 (leiho berri batean irekitzen da)2017 (leiho berri batean irekitzen da)2016 (leiho berri batean irekitzen da), 2015 (leiho berri batean irekitzen da)2014 (leiho berri batean irekitzen da)2013 (leiho berri batean irekitzen da), 2012 (leiho berri batean irekitzen da), 2011 (leiho berri batean irekitzen da)2010 (leiho berri batean irekitzen da), 2009 (leiho berri batean irekitzen da), 2008 (leiho berri batean irekitzen da)

  90. hamarkadaren hasieratik,informazioa garrantzitsua batzen da EAEko ibaiadar eta kostaldeko ekosistemen egoerarik buruz, betiere Uraren Esparru Zuzentarauak eskatzen dituen estrategiekin alderatu daitezkeen metodologiak erabiliz.

  Lurrazaleko uren sare orokorraren barruan Uraren Euskal Agentziak Trantsizio-uren eta itsasertzeko uren egoera ekologikoaren jarraipena egiteko sarea dauka, ur masa horien egoera ekologikoa eta kimikoa aztertzeko.

  Txosten hauek azken urteetan jarraipen programa honetan egindako lana islatzen dute eta guztiek bi bi zati dituzte: Emaitzen memoria, azaltzen dituena ebaluaketan erabilitako metodologiak, emaitzen ebaluaketa eta bilakaera historikoa;  eta laburpen txostena. kanpaina bakoitzaren jarduerak laburbiltzen dituena eta laburki azaltzen dituena kanpainaren emaitzak eta emandako bilakaera.

  Trantsizio uren eta itsasertzeko uren egoeraren jarraipena egiteko sarea:

  EAEko azaleko uren egoeraren jarraipena egiteko sare orokorraren barruan, 2001/2001 ziklo hidrologikoaz geroztik, lehen Ingurumen eta Lurralde Antolamendu saila, eta gaur egun Uraren Euskal Agentziaren bitartez, kontsolidatu egin da Euskal Autonomia Erkidegoko laku eta hezegune nagusien jarraipena egiteko sarea, Uraren Esparru Zuzentarauak xedatukoari jarraiki (2000/60/EE).

  Hemen aurkezten diren txostenak  laku eta hezeguneen egoera ekologikoaren azterketaren azken bost urteen ebaluaketa islatzen dute:

  Barruko laku eta hezeguneen egoera ekologikoaren jarraipen-sarea:

  Euskal Autonomia Erkidegoko Lurpeko urak kontrolatzeko sareak urtean behin egiten dituen txostenen bitartes ezagutzera ematen dira EAEko lurpeko ur masen egoera kimiko eta kuantitatiboaren ebaluaketan zehar egindakoak.  Ondorengo izenburupean laburbiltzen dira.

   

  Nekazaritzako nitrato-kutsadura jasateko arriskupeko eremuen jarraipena egitea 91/676/EEE Zuzentarauaren 5. artikuluak ezartzen duen betebeharra da. Xedea da nitrato pilaketaren bilakaera ezagutzea eta ezarritako neurrien eraginkortasuna neurtzea.

  1998tik aurrera Uraren Euskal Agentziak nekazaritzako jardueretatik ateratzen diren nitratoek ura kutsatzeko arriskua duten guneen jarraipena egiten dihardu, emaitzak urtero ezagutzera emanez. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan, orotara, 5 eremu kaltebera zehaztu dira (3 Gasteizko Unitate hidrologeologikoan eta 2 Miranda de Ebroko lurpeko ur masa alubialean). 

  Honako hauek dira azken urteetan aurkeztutako txostenak harremana duen informazio osagarriarekin batera.

  Giza kontsumorako erabiltzen diren ur-masen hartuneak Zona Babestuen Erregistroan barne hartu dira, giza kontsumorako uraren kalitatea eta kantitatea zaintzeko eta babesteko helburuarekin.

  Osasunaren arloko agintariek, ingurumen-osasunaren eta kontsumorako uren osasunaren esparruan, eta Eremu Babestuen Erregistroko hartuneak barne hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumorako urak kontrolatzeko eta zaintzeko sarea   eta EAEko Kontsumoko Uren Informazio Sarea ezarrita ditu.

  Jarraipen-program orokorren osagarri gisa, Uraren Euskal Agentziak azterlan espezifikoak ere egiten ditu. Lan horien bidez, ingurumen-helburuak lortzeko eragina duten arazo desberdinei buruzko diagnostiko zehatza ematea da helburua.  Ondoren, aurreko urteetako lan hauen emaitzak aurkezten dira:

  Kutsatzaile zehatzen azterketa Ibaizabal trantsizioko ur masan.

  Azken txostenak aurreko urteetako datuak ere barne hartzen ditu

  TBT-aren (Eztainu Tributilo) kutsaduraren azterlana Bidasoako trantsizioko ur masan. 

  Azken txostenak aurreko urteetako datuak ere barne hartzen ditu

  Behaketa-zerrendako substantzien azterketa 2008/105/EB Zuzentaraua